ADMITERE FACULTATE 2018. Încep înscrierile la Universitatea Babes Bolyai

Publicat: Miercuri, 11 Iulie 2018 15:51 // Actualizat: Miercuri, 11 Iulie 2018 15:51 // Sursa: romaniatv.net

ADMITERE FACULTATE 2018. De miercuri au început înscrierile la unele facultăţi din cadrul Universităţii Babes Bolyai din Cluj. Viitorii studenţi au la dispoziţie, pentru anul universitar 2018-2019, un număr de 4.958 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu, peste 9.300 de locuri în regim cu taxă și 2.700 de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă. Şi absolvenţii de facultate care doresc să se înscrie la master pot opta pentru unul dintre cele 3.382 de locuri la buget şi 6.218 de locuri la taxă.

Candidații vor putea alege între cele 244 de programe de licență (învățământ cu frecvență și la distanță), respectiv cele 222 de programe de master (învățământ cu frecvență sau frecvență redusă).

Perioada de admitere este cuprinsă între 11 și 29 iulie 2018. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile şi a fost stabilit la nivelul fiecărei facultăţi din cadrul UBB. Pentru mai multe detalii vă invităm să accesați: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/calendar/ şi http://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/calendar/.

Pentru admiterea în anul universitar 2018-2019 facultăţile din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai au elaborat diferite tipuri de probe scrise sau orale pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale elevilor. Facultăţile vor lua în considerare media examenului de bacalaureat, cu pondere diferită.

Tematica de concurs şi bibliografia pentru probele scrise se găsesc afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi. 

1. Matematică şi Informatică

 • 11-14 iulie Înscrierea candidaţilor, zilnic între orele 9,00-16,00 (Clădirea centrală de pe str. Kogălniceanu nr.1)
 • 15-25 iulie Probele scrise, afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor
 • 26 iulie  Afișarea listelor finale

2. Fizică

 • 16-20 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 23 iulie Test grilă ora 10,00
 • 23 iulie Afişarea rezultatelor la test  după ora 16,00
 • 24 iulie Depunerea contestaţiilor între orele  8,00-12,00
 • 24 iulie Afișarea rezultatelor după contestații, după ora 14,00
 • 25–26 iulie Confirmarea și redistribuirea locurilor
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

3. Chimie şi Inginerie Chimică

 • 11-14 și 16-18 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulie  Test de admitere, afișarea rezultatelor
 • 21-22 iulie Depunerea și rezolvarea contestațiilor
 • 23 iulie Afișarea rezultatelor după contestații
 • 23-26 iulie Prima etapă de confirmare a locurilor
 • 27 iulie A doua etapă de confirmare a locurilor și afişarea listelor finale

4. Biologie şi Geologie

 • 11-13 iulie orele 9,00-14,00, 14 iulie orele 9,00-12,00, respectiv 16-18 iulie orele 9,00-14,00  Înscrierea candidaţilor și susținerea testului pentru : 
  - specializările în limba română - Biologie, Biochimie, Biologie ambientală, Biotehnologii Industriale
  - specializarea în limba maghiară Geologie
  - specializarea în limba germană Ecologie si Protectia Mediului
 • 18 iulie Test de admitere pentru linia maghiară (Biologie, Ecologie și Protecția Mediului), ora 15,00
 • 19 iulie Afișarea listelor inițiale
 • 19-20 iulie Depunerea contestaţiilor
 • 20 iulieAfişarea rezultatelor după contestaţii
 • 23-25 iulie Confirmarea locurilor
 • 25 iulie Redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 25-26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie Afișarea listelor finale

5. Geografie

 • 11-18 iulie (fără duminică) Înscrierea candidaţilor
 • 19 iulie  Afişarea rezultatelor inițiale
 • 20–24 iulie (fără duminică)  Confirmarea locurilor
 • 24 iulie Redistribuirea și afișarea rezultatelor
 • 25 iulie Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 26 iulie Afişarea listelor finale

6. Ştiinţa şi Ingineria Mediului

 • 11-14 și 16-17 iulie  Înscrierea candidaţilor și completarea/predarea eseului
 • 18 iulieComunicarea rezultatelor în urma notării eseului și depunerea contestațiilor
 • 19 iulie Comunicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor (etapa I)
 • 20-21 și 23-24 iulieConfirmarea locurilor (buget/taxă)
 • 25 iulieComunicarea rezultatelor în urma confirmărilor (etapa a II-a), glisări şi redistribuiri
 • 26 iulie  Confirmarea locurilor în urma glisărilor (buget/taxă)
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

7. Drept

 • 11-13 iulie și 16-17 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 18 iulie Proba scrisă
 • 19 iulie  Afişarea rezultatelor
 • 20 iulie Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
 • 20-21 și 23–26 iulie Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 27 iulie Afişarea listelor finale

8. Litere

 • 11,12,13,16 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulieExamen/probă scrisă(domeniul LMA)
 • 18 iulieExamen/proba orală (domeniul LMA)
 • 18 iulieExamen/proba scrisă (domeniul Limbă și literatură/domeniul Studii culturale)
 • 20 iulie  Afişarea rezultatelor
 • 20 iulie Contestații
 • 23 iulieAfișarea listelor inițiale
 • 23,24,25 iulie Confirmarea locurilor
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale 

9. Istorie şi Filosofie

 • 11-14 și 16-17 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 18 iulie Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi a rezultatelor concursului de admitere
 • 19-21 și 23-25 iulie Confirmarea locurilor
 • 27 iulie Afișarea listelor finale

10. Sociologie şi Asistenţă Socială

 • 11-17 iulie Înscrierea candidaţilor (luni-vineri: 9,00-15,00, sâmbătă: 9,00-12,00)
 • 18 iulie Afişarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere
 • 18-20 iulie Confirmarea locurilor după prima fază a concursului de admitere şi depunerea cererilor de redistribuire
 • 23 iulie Afișarea rezultatelor după redistribuire
 • 23-25 iulie Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie Afişarea listelor finale 

11. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Pentru specializările: Psihologie (română și maghiară)
Psihopedagogie specială (română și maghiară)

 • 11,12,13,16 iulie Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 17 iulie Testul scris (sălile vor fi afișate cu 1 zi înainte)
 • 18 iulie Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor orele 9,00-12,00
 • 19 iulie Depunerea contestațiilor orele 9,00-12,00
 • 20 iulie Afișarea rezultatelor contestațiilor și a listelor de admitere după contestații
 • 21, 23,24 iulie Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 25 iulie Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 26 iulie Confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00        
 • 27 iulie Afișarea listelor finale

Pentru specializarea Pedagogie (română)

 • 11,12,13,16 iulie Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 20 iulie Afișarea rezultatelor eseului motivational și a listelor de admitere
 • 21, 23,24 iulie Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 25 iulie Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 26 iulie Confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00        
 • 27 iulie Afișarea listelor finale

Pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (română, maghiară și germană)

 • 11,12,13,16 iulie Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 17,18,19 iulieProbă eliminatorie de abilități de comunicare și aptitudini (sălile vor fi afișate cu o zi înainte)
 • 20 iulie Afișarea rezultatelor probei eliminatorii și a listelor de admitere
 • 21, 23,24 iulie Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 25 iulie Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 26 iulie Confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00        
 • 27 iulie Afișarea listelor finale

12. Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

 • 11–13 și 16-17 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie Afişarea listei cu candidaţii înscrişi
 • 18 iulie Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni,etc.)
 • 18 iulie Afişarea rezultatelor la proba de admitere
 • 19 iulie Prelucrarea datelor și comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor
 • 20, 23-24 iulie Confirmarea locurilor
 • 24 iulie Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor
 • 25-26 iulie Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie Afişarea listelor finale

13. Studii Europene

 • 11-16 iulie Înscrierea candidaţilor (în data de 15 iulie nu se fac înscrieri)
 • 17 iulie Afişarea rezultatelor
 • 17-23 iulie Confirmarea locurilor (în data de 22 iulie nu se fac confirmări de locuri)
 • 23 iulie Redistribuirea locurilor neocupate
 • 24-26 iulie Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie Afişarea listelor finale

14. Business

 • 13-18 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 19 iulie Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 19-20 iulie Depunerea contestaţiilor
 • 20-23 iulie Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
 • 23 iulie Redistribuirea locurilor rămase neocupate
 • 24-25 iulie Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 26 iulie  Afişarea listelor finale

15. Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării

 • 11-17 iulie Înscrierea candidaţilor (inclusiv sâmbăta și duminica)
 • 19 iulie Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 20-21 iulie Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor (inclusiv sâmbăta)
 • 20-22 iulie Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire pentru candidaţii în aşteptare (inclusiv sâmbăta și duminica)
 • 23 iulie  Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării
 • 24 iulie Afișarea rezultatelor după redistribuiri
 • 25-26 iulie Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

16. Educaţie Fizică şi Sport

Specializările Educaţie fizică şi sportivă; Sport şi performanţă motrică

Acest calendar este valabil şi pentru admiterea la IFR.

 • 11-15 iulie Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, Bistriţa
 • 16 iulie  Procesarea datelor
 • 17-19 iulie Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
 • 20 iulie Procesarea datelor și afișarea rezultatelor
 • 21-24 iulie  Confirmarea locurilor
 • 24 iulie Redistribuiri
 • 25-26 iulie Confirmarea locurilor după redistribuiri
 • 27 iulie Afişarea listelor finale

Specializarea Kinetoterapie și motricitate specială

 • 11-15 iulie Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca
 • 16 iulie  Procesarea datelor
 • 17 iulie Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
 • 18 iulie Testul grilă la BIOLOGIE
 • 19 iulie Procesarea datelor și afişarea rezultatelor
 • 19 iulie  Contestaţii
 • 20 iulieAfișarea rezultatelor după contestații
 • 21-24 iulie Confirmarea locurilor
 • 24 iulie Redistribuiri
 • 25-26 iulie Confirmarea locurilor după redistribuiri
 • 27 iulie Afişarea listelor finale

17. Teologie Ortodoxă

 • 11-13 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 16 iulie Examen eliminatoriu pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală și examen oral pentru specializările Teologie Ortodoxă Didactică și Teologie Ortodoxă Asistență Socială
 • 17 iulie  Probe de examen pentru specializările Teologie Ortodoxă Pastorală și Artă Sacră
 • 18 iulie Afișarea rezultatelor
 • 19, 23 și 24 iulie Confirmarea locurilor
 • 25 iulie Redistribuiri
 • 26 iulie Afişarea listelor finale

18. Teologie Greco-Catolică

Departamentele : Cluj (pentru specializările Teologie greco-catolică didactică, Teologie greco-catolică asistență socială și Teologie Greco-catolică pastorală) Oradea (pentru specializarea Teologie greco-catolică pastorală)

 • 11-18 iulie Înscrierea candidaților
 • 19 iulie  Interviu motivational, respectiv interviu tematic pentru specializarea Teologie Greco-catolică pastorală  (Cluj)
 • 20 iulie Afișarea rezultatelor inițiale
 • 24 iulie Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)
 • 25 iulie Afişarea listelor finale

Departamentul Blaj ( pentru specializarea Teologie greco-catolică pastorală)

 • 11-20 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 21 iulie Interviu tematic
 • 23 iulie  Afișarea rezultatelor inițiale
 • 24 iulie Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)
 • 25 iulie Afişarea listelor finale 

19. Teologie Reformată

 • 17-23 iulie  Înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de 22 iulie), între orele 9,00-16,00
 • 24 iulie  Interviu (probă eliminatorie) notat cu Admis/Respins, ora 10,00, în sălile 219 și 220 de la sediul facultății, str. Horea nr. 7
 • 25-26 iulie  Afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor
 • 27 iulie Afişarea listelor finale

20. Teologie Romano-Catolică

 • 11-20 iulie  Înscrierea candidaţilor (luni-vineri, orele 9,00-14,00). Testul de cunoștințe biblice se va da de către fiecare candidat după înscriere, în fața cadrelor didactice din comisia de admitere.
 • 20 iulie Afişarea rezultatelor
 • 23-26 iulie  Confirmarea locurilor
 • 26 iulieRedistribuirea locurilor rămase neocupate
 • 27 iulieConfirmarea locurilor după redistribuire, între orele 9,00-14,00
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

21.Teatru şi Televiziune

Artele spectacolului (Actorie) în limba română

 • 11-13 și 16-17 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 18 iulie Etapa I (Proba eliminatorie)*
 • 20 iulie Etapa a II-a (Proba I atelier)
 • 21 iulie Etapa a II-a (Proba II monolog)
 • 24 iulie Afişarea rezultatelor
 • 25-26 iulie Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 27 iulie Afișarea listelor finale

* în funcţie de numărul de candidaţi, proba eliminatorie se va desfăşura într-o zi sau în două zile.

Artele spectacolului (Actorie) în limba maghiară

 • 11-13 și 16-17 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 19 iulie* Etapa I (Proba eliminatorie)  
 • 20 iulieEtapa a II-a  (proba I atelier, proba II monolog)
 • 24 iulie Afișarea rezultatelor
 • 25-26 iulie Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 27 iulie Afișarea listelor finale

* Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier.

Artele spectacolului (Regie) în limba română

 • 11-13 și 16-17 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 20 iulie Etapa I (Proba eliminatorie)*
 • 22 iulie Etapa  a II-a
 • 23 iulie Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
 • 25 iulie Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
 • 26 iulie Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 27 iulie Afișarea listelor finale

* în funcţie de numărul de candidaţi, proba eliminatorie se va desfăşura într-o zi sau în două zile.

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) în limba română

 • 11-13 și 16-17 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 20 iulie Evaluarea scrisorilor motivaționale ale candidaților
 • 21 iulie Afişarea rezultatelor
 • 23-24 iulie Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 25 iulie Afișarea listelor finale

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) în limba maghiară 

 • 11-13 și 16-17 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 19 iulie Colocviu/Interviu
 • 20 iulie Afişarea rezultatelor
 • 23-24 iulie Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 25 iulie Afișarea listelor finale

Cinematografie, Fotografie, Media în limbile română şi maghiară

 • 11-13 și 16-17 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 18 iulie Etapa I (Proba eliminatorie)
 • 20 iulie Etapa a II-a
 • 24 iulie Afişarea rezultatelor
 • 25 și 26 iulie Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 27 iulie Afișarea listelor finale

Filmologie în limba română

 • 11-13 și 16-17 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 20 iulie Colocviu
 • 20 iulie Afişarea rezultatelor
 • 23 - 24 iulie Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 25 iulie Afișarea listelor finale

GHIDUL ADMITERII LA UNIVERSITATEA BABES BOLYAI 2018

Comenteaza // Vezi comentarii
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
1
EUR
4.6890
RON
18 Jan
noapte -5 °
zi 6 °
Ultimele joburi adaugate
24 H