INSCRIERE CLASA PREGATITOARE 2017: Ce acte sunt necesare pentru CLASA ZERO

Publicat: Sâmbătă, 25 Februarie 2017 19:01 // Actualizat: Sâmbătă, 25 Februarie 2017 19:01 // Sursa: romaniatv.net

INSCRIERE CLASA PREGATITOARE 2017: Metodologia și calendarul înscrierii la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2017-2018 au fost publicate de curând în Monitorul Oficial. La fel ca în anul precedent, înscrierea se poate face în două etape, prima fiind programată pentru perioada 27 februarie - 16 martie 2017, urmând ca toți copiii înscriși în această primăvară să fie repartizați, în funcție de alegerea părinților și de anumite criterii bine stabilite pe locurile disponibile din școli. De asemenea, ca anul trecut, pot fi înscriși la școală chiar și micuții care nu împlinesc șase ani la debutul anului școlar, dacă o comisie de evaluare specială consideră că micuțul este pregătit pentru asta.

INSCRIERE CLASA PREGATITOARE 2017: Începând de luni, părinții își pot înscrie copiii în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2017-2018, conform unui act normativ al Ministerului Educației Naționale (MEN). Acest lucru se va putea face nu doar în persoană, la secretariatul școlii, ci și online, cu ajutorul unei aplicații speciale. Deși înscrierea online nu scapă părinții de vizita la școală, pentru validarea cererii, aceasta reduce semnificativ timpul de așteptare la prezentarea la secretariat.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare va începe luni și va ține până pe 16 martie 2017, așa cum s-a stabilit recent prin intermediul Ordinului MEN nr. 3.247/2017. Astfel, în perioada respectivă, părinții își pot înscrie copiii atât online, cât și la secretariatele școlilor.

Părinții care aleg varianta înscrierii online sunt obligați, totuși, să se prezinte ulterior și la secretariatul școlii, pentru validarea acesteia și depunerea actelor necesare. Însă înregistrarea online are avantajul de a reduce timpul de așteptare la școală, unde programările se vor face între orele 8:00 și 18:00 (luni-vineri), respectiv între orele 9:00 și 13:00 (sâmbăta).

Din acest motiv, pentru a veni în ajutorul părinților, explicăm astăzi cum poate fi folosită aplicația online a ministerului și la ce adresă poate fi găsită. Informații pe larg despre calendarul complet al înscrierii și regulile ce trebuie respectate sunt aici.

1. Informațiile părintelui care cere înscrierea
Aplicația online pusă la dispoziție de MEN este accesibilă aici, cererea de înregistrare fiind împărțită în șase secțiuni. Prima dintre ele este cea referitoare la informațiile părintelui care o completează. Astfel, solicitantul trebuie să completeze numele, prenumele, adresa de domiciliu/reședință, telefonul, e-mail-ul și starea civilă.

2. Informațiile copilului ce va fi înscris
La secțiunea dedicată datelor personale ale copilului, este necesară completarea câmpurilor referitoare la nume, prenume, inițiala tatălui, codul numeric personal, locul nașterii, adresa de domiciliu/reședință, cetățenia și naționalitatea. Totodată, aici se poate bifa dacă părintele vrea participarea copilului la orele de religie.

3. Informații despre înscriere
După completarea datelor personale, solicitantul trebuie să aleagă tipul înscrierii (de exemplu, dacă cel mic împlinește șase ani după data de 1 septembrie 2017), școala dorită, școala de circumscripție și planul de școlarizare.

4. Informații despre frații sau surorile copilului
În secțiunea a patra, părintele care completează cererea de înscriere trebuie să introducă, dacă este cazul, unele informații legate de frații și/sau surorile copilului. Mai exact, este vorba de nume, prenume, relația lor de rudenie cu copilul ce va fi înscris și școala la care aceștia sunt elevi.

 

5. Departajarea la înscriere
În cadrul penultimei secțiuni a cererii online de înregistrare în clasa pregătitoare sunt incluse criteriile generale de departajare la înscriere. Concret, acolo se poate bifa dacă minorul are un certificat de încadrare în grad de handicap, dacă acesta este orfan sau provine de la o casă de copii și dacă există un frate sau o soră la școala unde se dorește înscrierea. De reținut este că fiecare școală poate avea popriile criterii specifice de departajare, în caz că cele generale nu sunt suficiente.

6. Consimțământul părintelui
Ultima secțiune este dedicată declarațiilor de consimțământ pentru părinte. Mai precis, acolo se poate bifa pentru participarea copilului la programul „Școala după școală”, primirea pe e-mail a informațiilor despre situația și progresul școlar, acordul pentru prelucrarea datelor personale la înscrierea copilului și declarația pe propria răspundere că datele completate în cerere sunt reale.

La final, după ce părintele se asigură că a completat toate câmpurile necesare, formularul se salvează prin apăsarea butonului „Salvează informațiile”. Totodată, există și varianta modificării unei cereri deja existente. Ulterior, pentru ca cererea completată online să fie validată și copilul să fie înscris la școală, părintele trebuie să se prezinte personal la secretariatul școlii, împreună cu toate documentele necesare.

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018 se face în conformitate cu prevederile metodologiei și calendarului recent aprobate prin Ordinul Ministerului Educației Naționale (MEN) nr. 3.247/2017 și publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 133 din 21 februarie 2017.

Potrivit calendarului, și anul acesta înscrierea se organizează în două etape, fiind deja afișate la fiecare unitate de învățământ planurile de școlarizare, însemnând câte clase pregătitoare va avea fiecare școală pentru anul 2017-2018, precum și informațiile relevante pentru părinți în legătură cu școala respectivă. 

În ceea ce privește cererile de înscriere, părinții pot să le completeze în perioada 27 februarie - 16 martie 2017, atât online, cât și prin la sediul unității de învățământ respective, urmând ca validarea cererilor să se facă de luni până vineri, în intervalul orar 8:00 - 18:00, iar sâmbăta de la 9:00 la 13:00.

Primele înscrieri se încheie pe 16 martie

În prima etapă de înscriere, repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, prin intermediul aplicației informatice, în conformitate cu criteriile de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare (criteriile vor putea fi consultate la sediile școlilor, pe site-urile inspectoratelor și școlilor, acolo unde este cazul).

După cum spuneam, înscrierile încep pe 27 februarie, iar data-limită de depunere a cererilor este 16 martie 2017, ceea ce înseamnă că, începând cu ziua următoare (17 martie), Comisia națională se va ocupa cu analizarea cererilor și cu repartizarea copiilor la școlile și clasele pregătitoare corespunzătoare.

Practic, prioritatea la repartizare este următoarea:

  • în primă fază, sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat asta prin cererea de înscriere;
  • în a doua fază, sunt procesate cererile părinților care au solicitat înscrierea la o altă școală decât cea de circumscripție, pe locurile rămase libere;
  • în fine, sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri.

Potrivit calendarului, în perioada 22-23 martie 2017, la sediile școlilor, pe site-urile acestora, precum și pe site-urile inspectoratelor școlare județene vor apărea listele cu copiii înscriși, precum și numărul de locuri libere și lista cu cei care au rămas neînscriși.

Notă: Şcoala de circumscripţie este unitatea de învăţământ căreia îi sunt arondate locuinţele din proximitatea sa. Totalitatea străzilor arodate unităţii formează circumscripţia acesteia.

Pentru a doua etapă trebuie depuse noi cereri de înscriere

Copiii care au rămas neînscriși din diferite motive vor fi repartizați pe locurile libere disponibile, conform unei proceduri speciale de repartiție. Pentru asta, părinții trebuie să completeze o nouă cerere de înscriere, pentru ocuparea unuia dintre locurile disponibile (părinții pot afla de la școli și inspectorate care sunt locurile disponibile la cel mai târziu data de 23 martie 2017).

Potrivit calendarului, noile cereri trebuie depuse în perioada 24 - 30 martie 2017, urmând ca procesarea acestor cereri să se facă până pe 5 aprilie 2017.

Pe 6 aprilie 2017 se vor afișa listele finale cu copiii înscriși la clasa pregătitoare. Totuși, există posibilitatea ca în urma celei de-a doua etape de înscriere să mai existe copii care nu au fost înscriși încă la nicio școală. În acest caz, până pe 13 aprilie, inspectoratele școlare vor soluționa cererile de înscriere a acestor copii, avându-se în vedere principiul interesului superior al copilului.

În orice caz, toți copiii înscriși trebuie să fie înmatriculați pentru a putea începe școala în toamna acestui an.

Ce copii pot fi înscriși la școală anul acesta?

Ca și în cazul înscrierilor care s-au făcut anul trecut, și anul acesta părinții sunt obligați să-și înscrie copiii la clasa pregătitoare, dacă aceștia împlinesc vârsta de șase ani până la data de 31 august 2017 inclusiv.

Totuși, chiar și părinții micuților care împlinesc șase ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2017 pot să-i înscrie la școală anul acesta, "dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare", potrivit metodologiei. Cu alte cuvinte, ei pot fi înscriși dacă, în urma evaluărilor copilului de către specialiști, aceștia consideră că cel mic este pregătit să meargă la școală. În caz contrar, copiii pot fi înscriși în grupa mare, la grădiniță.

Această evaluare se face însă numai după ce părinții depun o cerere în acest sens la Centrul județean de resurse și asistență educațională, iar evaluarea se desfășoară, potrivit calendarului, în perioada 22 februarie - 14 martie 2017. Tot în aceeași perioadă părinții primesc și rezultatul scris al evaluării, pe care nu pot însă să-l conteste.

Cum se alege școala la care să fie înscris copilul?

Potrivit metodologiei, toţi copiii pentru care se cere înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circumscripţie sunt înmatriculaţi în unitatea respectivă. Totuşi, în funcţie de locurile libere, există şi posibilitatea înscrierii în alte şcoli decât cea de circumscripţie.

"Pe locurile libere se înscriu şi, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripţii şcolare, inclusiv din alte localităţi, în conformitate cu solicitările părinţilor şi cu prevederile prezentei metodologii. În sensul prezentei metodologii, numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferenţă între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare şi numărul de copii din circumscripţie care trebuie înscrişi la acel nivel de clasă. De exemplu, dacă în circumscripţia şcolară a unei unităţi de învăţământ există 40 de copii care trebuie înscrişi la clasa pregătitoare, iar şcoala a primit prin planul de şcolarizare 50 de locuri la clasa pregătitoare, numărul de locuri libere este de 10 (50-40)", prevede metodologia de înscriere.

Cum se face înscrierea și ce acte sunt necesare

Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare se poate completa online sau la secretariatul școlii la care părintele dorește să înscrie copilul (pentru prima etapă, înscrierile se fac în perioada 27 februarie - 16 martie 2017, iar pentru cea de-a doua etapă se completează în perioada 24-30 martie 2017).

În momentul completării cererii de înscriere sau, după caz, al validării acesteia, părinţii trebuie să depună și o copie a actului de identitate propriu, precum şi o copie a certificatului de naştere al copilului.

În cazurile în care este necesară evaluarea dezvoltării psihosomatice, părinţii sunt nevoiți să depună şi o copie a rezultatului pozitiv al acesteia, iar în cazurile în care înscrierea se cere la o altă unitate decât şcoala de circumscripţie, părinţii trebuie să depună documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (și care sunt afișate de către fiecare școală în parte).

Comenteaza // Vezi comentarii
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
1
EUR
4.6485
RON
13 Dec
noapte -3 °
zi 2 °
Ultimele joburi adaugate
24 H