Academia de Poliţie 2024. Care sunt condiţiile pentru înscriere şi cine sunt tinerii care pot intra fără examen

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a anunţat, în aceste zile, noile Regulament ale concursurilor de admitere din 2024, în ciclul de studii universitare de licență la Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Pompieri, după cum se anunţă pe site-ul Academiei.

23 mart. 2024, 14:44
Academia de Poliţie 2024. Care sunt condiţiile pentru înscriere şi cine sunt tinerii care pot intra fără examen

Potrivit noului Regulament , concursul de admitere 2024 se organizează pe facultăţi, respectiv  Facultatea de Poliţie, în domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani.

Un alt domeniu este cel de licenţă în ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani  iar, la  Facultatea de Pompieri,  concursul se organizează în domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-Pompieri”, cu durata de 4 ani .

Numărul de locuri scoase la concurs, în anul 2024, va fi publicat pe pagina web a Academiei (http://www.academiadepolitie.ro/), la data aprobării prin Hotărâre a Guvernului, conform legii, se menţionează în anunţul academiei.

Concursurile de admitere la Facultăţile Academiei de Poliţie se desfăşoară în mai multe Etape şi după un Calendar diferit

Concursul de admitere, anunţat de academie, se desfăşoară în următoarele etape:

Etapa I – Sustinerea probei eliminatorii de evaluare a performantei fizice;

Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor;

Etapa a III-a – Examinarea medicală.

Probele de concurs din cadrul etapelor I si a II-a se susţin la Academia de Poliţie, cu exceptia candidaţilor Facultăţii de Pompieri, care susţin proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice la Şcoala de agenţi Boldeşti-Scăieni.
In vederea susţinerilor probelor de admitere, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, iar în cazul probei de evaluare a performanţei fizice şi echipamentul sportiv necesar.

Calendarul etapelor de înscriere şi de concurs la Academie, este următorul:

05-09.08.2024 – Procesarea informatiilor şi repartizarea computerizată a candidaţilor, pe comisii de admitere pe facultati, la nivelul Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”.

17-18.08.2024 – Afişarea, la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al institutiei) a listei candidaţilor la concursul de admitere şi a sălilor unde se desfasoara proba de evaluare a performanţei fizice.

Etapa I- 20.08-29.08.2024 – Susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice si afişarea rezultatelor

Etapa a II-a – Probele scrise- 30.08.2024 – Afişarea, la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al institutiei), a listei candidaţilor la concursul de admitere şi a sălilor unde se desfaşoară proba scrisă

31.08 si 01.09.2024 – Susţinerea probelor scrise

02.09.2024 – Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise

02.09-03.09.2024 – Depunerea contestatiilor la probele scrise – on-line la Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza”

04.09.2024 – Soluţionarea contestatiilor la probele scrise (la sediul Academiei) şi afişarea ierarhizării provizorii a candidaţilor, după probele scrise

Etapa a III-a- Examinarea medicală, inclusiv soluţionarea contestaţiilor

05-27.09.2024 – Candidaţii cuprinşi în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă se vor prezenta la unităţile de recrutare, pentru întocmirea fişei medicale.
27.09.2024 – Afisarea rezultatelor definitive ale candidaţilor declaraţi ”ADMIS”.

Etapa a IV-a- 29.09.2024 – Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis”, în vederea înmatriculării

Pentru Facultatea de Poliţie, specializarea „DREPT”- forma de învaţământ la distanţă, calendarul de  admitere este un pic schimbat, astfel:

05.09 – 08.09.2024 – Inscrierea candidaţilor on-line, la adresa de e-mail [email protected]

09.09 – 13.09.2024 – Analiza dosarelor, verificarea conţinutului documentelor de înscriere şi validarea înscrierii

13.09.2024 – Afişarea listei candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

13.09 – 16.09.2024 – Analiza dosare candidaţi

17.09.2024 – Afişare rezultate provizorii

17.09 – 18.09.2024 – Depunerea contestatiilor şi 19.09.2024 – Soluţionarea contestaţiilor

20.09.2024 –Afişarea rezultatelor finale

Teste grilă şi discipline diferite la probele scrise, la concursulul de admitere de la Academia de Poliţie  şi de la Facultatea de Pompieri
Concursul de admitere se susţine în limba romană, cu excepţia probei de evaluare a cunoştintelor la una dintre limbile straine (limba engleză, limba franceză, limba germană, limba spaniolă, limba rusă), prevede comunicatul.

Proba de evaluare a cunostintelor la Facultatea de Poliţie constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba straină.

Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar, cu intrebări din cadrul celor trei discipline ale probei de concurs. Intrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline. Timpul alocat desfasurarii probei este de 4 ore.

Proba de evaluare a cunostintelor la Facultatea de Pompieri constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Algebra şi Elemente de analiză matematică şi Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate).

Citeşte şi: Ministrul Educației, Ligia Deca, vrea modificarea examenului de Bacalaureat pentru a-l face ”mai relevant”