Admitere liceu 2023. Ce trebuie să conțină dosarul de soluționare a cazurilor speciale și cum se pot corecta opțiunile elevilor transcrise greșit în baza de date

Completarea fișelor de admitere la liceu continuă în perioada 10-17 iulie 2023. Acest lucru se face în prezența părinților și a dirigintelui pentru elevii care au absolvit clasa a VIII-a și au susținut Evaluarea Națională. Repartizarea computerizată la liceu va avea loc pe 19 iulie 2023.

11 iul. 2023, 15:15
Admitere liceu 2023. Ce trebuie să conțină dosarul de soluționare a cazurilor speciale și cum se pot corecta opțiunile elevilor transcrise greșit în baza de date
Admitere liceu 2023. Actele necesare pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere

Admitere liceu 2023. Repartizarea computerizată la liceu va avea loc pe 19 iulie 2023. În perioada 26-28 iulie 2023, comisiile de admitere județene rezolva situațiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată la Admiterea la liceu 2023, cum ar fi cazuri medicale speciale, schimburi de elevi, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu sau corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date a opțiunilor exprimate de elevi, potrivit procedurii publicate de ISJ Iași.

La etapa de soluționare a cazurilor speciale pot participa doar candidații care:

– au participat la repartizarea computerizată din prima etapă de admitere și au depus dosarul de înscriere în unitățile de învăţământ liceal în perioada 20-25 iulie 2023;

– candidații care au fost admiși la liceele /clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și au depus dosarul de înscriere în unitățile de învățământ liceal în perioada 20-25 iulie 2023;

– candidații care au fost repartizați computerizat pe locurile speciale pentru rromi și au depus dosarul de înscriere în unitățile de învăţământ liceal în perioada 20-25 iulie 2023;

– candidații care au fost repartizați computerizat pe locurile speciale pentru candidații cu CES și au depus dosarul de înscriere în unitățile de învățământ liceal în perioada 20-25 iulie 2023, potrivit procedurii citate de Edupedu.ro.

Citește și: Admitere liceu 2023. Până când pot fi completate fișele cu opțiuni. Repartizarea la liceu va fi făcută în data de 19 iulie

 

În toate situațiile, cu excepția candidaților gemeni/tripleți, soluționarea cazurilor speciale se realizează în baza ultimei medii de admitere.

Criteriul referitor la media de admitere se referă la media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată și se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării computerizate, s-au ocupat toate locurile alocate prin planul de școlarizare la specializarea/clasa respectivă, fără a lua în considerare locurile suplimentare special acordate pentru candidații rromi şi pentru candidații cu CES.

Dosarul de participare la etapa de soluționare a cazurilor speciale conține cererea de înscriere și documentele specifice fiecărei situații. În funcție de situația specifică în care se află, candidatul, prin părinte / reprezentant legal instituit, depune următoarele documente:

a) Situație medicală specială:

Cererea, însoțită de:

 • certificat eliberat de Direcția de Sănătate Publică;
 • copie a certificatului de naștere /copie a cărții de identitate a candidatului;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • copie a anexei fişei de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă);
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile speciale pentru rromi, recomandarea scrisă de apartenență la etnia rromă, depusă și înregistrată de către părintele / reprezentantul legal al candidatului la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 15.06.2023;
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES, copia certificatului de orientare şcolară şi profesională care atestă existența unei cerințe educaționale speciale, emis de Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educațională (CJRAE). depus şi înregistrat de către părinte / reprezentantul legal al candidatului, la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 15.06.2023;
 • declarație pe propria răspundere a părintelui / reprezentantului legal, conform Anexei nr. 2 la prezenta procedură, în cazul dosarelor transmise online;
 • declarație-acord în cazul părinților divorțați, conform Anexei nr. 3 la prezenta procedură;
 • copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați.

Citește și: Admitere 2023. Modificări majore pentru elevi! Se schimbă modul de repartizare în licee

b) Redistribuirea candidaților gemeni:

Cererea, însoțită de:

 • copie a certificatului de naştere / copie a cărții de identitate a candidatului și a certificatului de naştere /cărții de identitate pentru fiecare frate;
 • copie a adeverinței cu media de admitere pentru fiecare frate;
 • declarație pe propria răspundere a părintelui / reprezentantului legal, conform Anexei nr. 2 la prezenta procedură, în cazul dosarelor transmise online;
 • declarație acord în cazul părinților divorțați, conform Anexei nr. 3 la prezenta procedură;
 • copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați.

c) Distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu

Cererea prevăzută în Anexa nr. 1, însoțită de:

 • copie a certificatului de naştere;
 • copie a cărții de identitate a candidatului;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • copie a anexei fişei de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă);
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile speciale pentru rromi, recomandarea scrisă de apartenenţă la etnia rromă, depusă și înregistrată de către părintele / reprezentantul legal al candidatului la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 15.06.2023;
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES, copia certificatului de orientare şcolară și profesională care atestă existenţa unei cerințe educaționale speciale, emis de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), depus și înregistrat de către părinte / reprezentantul legal al candidatului, la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 15.06.2023;
 • declarație pe propria răspundere a părintelui / reprezentantului legal, conform Anexei nr. 2 la prezenta procedură, în cazul dosarelor transmise online;
 • declarație-acord în cazul părinților divorțați, conform Anexei nr. 3 la prezenta procedură;
 • copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați.

d) Corectarea unor erori de transcriere în baza de date computerizată a opțiunilor exprimate de elevi

Cererea, însoțită de:

 • copie a certificatului de naștere /copie a cărții de identitate a candidatului;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • copie a anexei fişei de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini şi elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă);
 • declarație pe propria răspundere a părintelui / reprezentantului legal, conform Anexei nr. 2 la prezenta procedură, în cazul dosarelor transmise online;
 • declarație-acord în cazul părinților divorțați, conform Anexei nr. 3 la prezenta procedură;
 • copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați.

e) Schimb între elevi (elevii trebuie să aibă aceeași medie de admitere)

 • copie a certificatului de naștere /copie a cărții de identitate a candidatului;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • acordul scris al părintelui /tutorelui elevului care doreşte schimbul de loc;
 • copie a anexei fişei de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini şi elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă);
 • declarație pe propria răspundere a părintelui / reprezentantului legal, conform Anexei nr. 2 la prezenta procedură, în cazul dosarelor transmise online;
 • declarație-acord în cazul părinților divorțați, conform Anexei nr. 3 la prezenta procedură:
 • copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați, conform documentului publicat de ISJ Iași.