Adresă a ministerului Educaţiei – Profesorii cu doctorat trebuie să prezinte lunar un raport de activitate, pentru a încasa sporul de doctorat

Ministerul Educației a emis o adresă către inspectoratele școlare, impunând noi cerințe pentru profesorii cu titlul științific de doctor.

02 apr. 2024, 19:43
Adresă a ministerului Educaţiei – Profesorii cu doctorat trebuie să prezinte lunar un raport de activitate, pentru a încasa sporul de doctorat

Conform unor surse din cadrul ministerului, aceste reguli urmăresc asigurarea unei monitorizări riguroase a activității acestor cadre didactice și acordarea indemnizației de doctorat în mod corespunzător.

Conform adresei, obţinute de Edupedu, toți profesorii cu doctorat sunt obligați să întocmească lunar un raport de activitate, care trebuie aprobat de directorul școlii. Fișele de post ale acestor profesori vor fi, de asemenea, modificate pentru a include atribuții clare și cuantificabile, care să permită verificarea lunară a activității suplimentare valorificate.

„Această măsură vine în contextul în care Ministerul Educației dorește să asigure o aplicare unitară a prevederilor legale referitoare la acordarea indemnizației pentru titlul științific de doctor”, a declarat un reprezentant al Ministerului Educației.

Potrivit noilor directive, directorii de școli vor verifica și aproba rapoartele lunare ale profesorilor cu doctorat, iar inspectorii școlari generali vor monitoriza activitatea directorilor de școli. În plus, inspectorii școlari generali vor fi evaluați de către secretarul de stat cu atribuții privind managementul resurselor umane din învățământul preuniversitar.

„În conformitate cu prevederile alineatului (1) al articolului 14 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare: ”personalul care deţine titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar“.

Citeşte şi: Rezultatele detaliate de la simularea examenelor de BAC 2024, publicate de Ministerul Educației! Instituția anunță îmbunătățirea subiectelor de examen

În vederea aplicării unitare a prevederilor legale menţionate anterior privind acordarea indemnizaţiei pentru titlul științific de doctor personalului încadrat în învăţământul preuniversitar, vă comunicăm:

1. Inspectorii şcolari generali, directorii caselor corpului didactic și directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv ai unităților pentru activităţi extraşcolare sunt împuterniciţi să aprobe cererile privind acordarea indemnizaţiei pentru deţinerea titlului știinţific de doctor pentru personalul din subordine care îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

Cererile directorilor unităților de învăţământ se aprobă de inspectorul şcolar general.

Cererile inspectorilor școlari generali şi ale directorilor caselor corpului didactic vor fi aprobate de către secretarul de stat cu atribuții de coordonare a managementul  resurselor umane din învăţământul preuniversitar.

2. Fișele de post pentru solicitanții ale căror cereri au fost aprobate trebuie modificate/completate, cu aprobarea consiliului de administrație, cu un set de atribuții obiective și cuantificabile, care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea angajatului este valorificată în mod suplimentar. Setul de atribuţii mentionat poate fi prevăzut şi într-o anexă la fișa postului.

3. Monitorizarea și verificarea, de către conducerea instituţiei, a îndeplinirii de către angajat a atribuţiilor care reflectă valorificarea în mod suplimentar atât a competențelor profesionale specifice, cât şi a competențelor transversale dobândite ca urmare a obținerii titlului științific de doctor în domeniul în care îşi desfășoară activitatea se realizează prin aprobarea raportului de activitate, pe care angajatul îl elaborează lunar, respectând modelul prevăzut in anexă.
Pentru directorii caselor corpului didactic şi pentru directorii unităţilor de învăţământ, raportul lunar se aprobă de inspectorul şcolar general, iar pentru inspectorii şcolari generali, de către secretarul de stat cu atribuții privind managementul resurselor umane din învăţământul preuniversitar.

4. În aplicarea prezentelor dispoziții, la nivelul fiecărei instituţii/unităţi de învăţământ poate fi elaborată o procedură specifică care să conțină informații privind: modalități de analiză a cererilor și, ulterior a rapoartelor de activitate în vederea aprobării, modalități în baza cărora se stabilesc atribuții, termene de depunere a rapoartelor ş.a.”, se arată în adresa Ministerului Educaţiei.

Citeşte şi: Ministerul Educației, avertisment ferm în an electoral: „Fără activități politice în școli. Sunt interzise de lege!”