Ministerul Educației, avertisment ferm în an electoral: „Fără activități politice în școli. Sunt interzise de lege!”

Ministerul Educației a transmis o notă Inspectoratelor școlare județene în care le spune directorilor de școală și cadrelor didactice că orice activitate cu caracter politic în școli este complet interzisă.

02 apr. 2024, 10:04
Ministerul Educației, avertisment ferm în an electoral: „Fără activități politice în școli. Sunt interzise de lege!”

Ministerul Educației, avertisment ferm în an electoral. Interdicția e valabilă atât în timpul orelor de curs, cât și în afara lor, la concursuri, competiții sportive, artistice, organizate de formațiuni politice. Nota vine în contextul celor patru tipuri de alegeri electorale care se țin anul acesta.

În documentul respectiv sunt precizate toate activitățile care nu sunt permise, printre care dezbateri cu elevii pe teme politice sau organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai partidelor politice. Peste 1.700 de directori de școli sunt puși politic, iar toate funcțiile de conducere din inspectoratele școlare și casele corpului didactic sunt ocupate tot politic, potrivit unui raport al Ministerului Educației.

Citește și Primele a peste 2.000 de profesori, întârziate peste jumătate de an, vor fi livrate. Sumele pot fi cheltuite până pe 31 august

“Sunt interzise manifestările şi propaganda de natură politică şi prozelitismul religios în unitățile de învățământ”, a transmis Ministerul Educației într-o notă transmisă Inspectoratelor școlare din teritoriu.

Nota transmisă de Ministerul Educației

“Vă solicităm să dispuneți toate măsurile în vederea respectării stricte de către conducerile unităților de învăţământ a prevederilor art. 11 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora în unitățile de învăţământ preuniversitar și în toate spațiile destinate educației şi formării profesionale, precum şi în cadrul activitdtilor desfăşurate în mediul online de unităţile de învăţământ preuniversitar sunt interzise discriminările pe criteriile mentionate în Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia măsurilor afirmative dispuse de lege. Sunt interzise manifestările şi propaganda de natură politică şi prozelitismul religios.

În toate unitățile de învăţământ preuniversitar şi în toate spațiile destinate educaţiei şi formării profesionale, precum şi în cadrul activităţilor desfăşurate în mediul online de unităţile de învăţământ preuniversitar sunt interzise orice activități cu caracter politic. Astfel de activităţi pot fi, de exemplu: distribuirea sau existența materialelor de propagandă electorală în spațiul unității de învățământ; organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai partidelor politice care au drept scop promovarea candidaturii acestora sau a partidelor din care fac parte; implicarea elevilor, în timpul programului școlar, în orice tip de activitate cu caracter politic; participarea elevilor la concursuri/competiții sportive, artistice etc. organizate de formatiuni politice s.a.

În timpul procesului instructiv-educativ, cadrele didactice nu vor iniția dezbateri cu elevii privind optiunile politice și nu își vor manifesta convingerile politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu. De asemenea, se interzice implicarea organizată a elevilor de către personalul unităţii de învăţământ în activități cu caracter politic, chiar dacă acestea se desfășoară în afara orelor de curs și a spațiului școlar. Nerespectarea acestor prevederi constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii”.

Cine nu respectă aceste prevederi va fi sancționat conform legii.

Ce sancțiuni prevede Legea Educației

Legea Educației 198/2023, art. 11 (1), prevede: „În unitățile de învățământ preuniversitar și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, precum și în cadrul activităților desfășurate în mediul online de unitățile de învățământ preuniversitar sunt interzise discriminările pe criteriile menționate în Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția măsurilor afirmative dispuse de lege. Sunt interzise manifestările și propaganda de natură politică și prozelitismul religios”.

(1) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic de predare, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) avertisment scris;

b) reducerea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

c) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru obținerea gradației de merit, pentru ocuparea unei funcții de conducere, de îndrumare și de control ori a unei funcții didactice superioare;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale;

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.(2) Pentru abaterile disciplinare prevăzute la art. 209 alin. (2) lit. a) și b) se pot aplica cumulat sancțiunile disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) sau cea prevăzută la alin. (1) lit. e). Pentru celelalte abateri se poate aplica sancțiunea prevăzută la alin. (1) lit. e) ori una sau mai multe cumulate dintre sancțiunile prevăzute la alin. (1).(3) În funcție de gravitatea abaterii disciplinare, la aplicarea sancțiunilor prevăzute la lit. b)-e) se dispune și măsura retragerii decorațiilor, ordinelor, medaliilor, titlurilor primite de cadrul didactic în conformitate cu prevederile art. 218.

Citește și Bătaie de joc din partea Ministerului Educației. Elevi anunțați că s-au calificat la etapele naționale de la Olimpiadele de Biologie, Chimie și Geografie, scoși din concurs fără explicații