Agricultura, vânătoarea şi pescuitul au mărit PIB-ul

Produsul Intern Brut a crescut în trimestrul III al acestui an cu 4,4%, comparativ cu perioada similară a lui 2010. Suma ar fi fost mai mare dacă nu ar fi fost trasă înapoi de exporturi, care au fost mult mai mici ca importurile.

RomaniaTV.net
07 dec. 2011, 19:39
Agricultura, vânătoarea şi pescuitul au mărit PIB-ul

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, Produsul Intern Brut (PIB), în perioada analizată, a fost de 154933,2 milioane. La creştere au contribuit, în principal, agricultura, vânatul şi silvicultura, pescuitul şi piscicultura, ramuri ale economiei care au adus o creştere a volumului cu 22,1%.

Construcţiile şi industria au adus un plus la PIB de 6,9%, repectiv 5,9%. Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în activităţile de comerţ, repararea automobilelor şi articolelor casnice, hoteluri şi restaurante, transporturi şi telecomunicaţii (+1,4%) şi în activităţile financiare, imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi (+0,2%). Ca o consecinţă a evoluţiei pozitive înregistrate pe ansamblul economiei, s-a majorat volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o creştere cu 1,5%. O reducere a volumului de activitate s-a înregistrat în alte activităţi de servicii (-3,1%). Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul III 2011 cererea internă a crescut cu 5,1 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2010. Consumul final total s-a majorat cu 2,8%, ca urmare a creşterii volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei cu 3,6%. Cheltuiala pentru consum final a administraţiilor publice s-a redus cu 0,5 procente. Un efect negativ asupra PIB l-a avut, în continuare, evoluţia exportului net ca urmare a creşterii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii (+10,5%) comparativ cu cea a volumului exporturilor (+8,9%).