Ajutor de deces 2023. Veşti bune pentru românii loviţi de necaz, se dau 7000 de lei de la stat de anul viitor pentru înmormântare

Ajutorul de deces este oferit de stat pentru acoperirea unei părți din costurile de înmormântare. Pentru mulți români, poate fi o soluție limitată atunci când cineva din familie a decedat.

08 dec. 2022, 09:17
Ajutor de deces 2023. Veşti bune pentru românii loviţi de necaz, se dau 7000 de lei de la stat de anul viitor pentru înmormântare

Ajutor de deces 2023.  Potrivit unui proiect de lege aflat de marți în dezbatere, valoarea ajutorului de deces va fi stabilită la 6.789 de lei, în cazul asiguratului sau pensionarului și 3.395 de lei, în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. În acest fel, valoarea ajutorului de deces urmează să crească cu aproape 700 de lei peste valoarea din momentul de față, respectiv 6.095 de lei.

Trebuie menționat că proiectul trebuie adoptat la Guvern și Parlament, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial, astfel încât să fie aplicat.

Amintim că ajutorul de deces se acordă în baza unei cereri și a certificatului de deces, potrivit Legii 263/2010. Totodată, de el beneficiază o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele sau curatorul.

Voucherele „sărăciei” sunt alimentate abia în Ajunul Crăciunului. Tichete pentru facturi, aşteptate în februarie
În lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă poate beneficia de ajutorul de deces.

Trebuie menționat și că ajutorul de deces se acordă în baza unei cereri și a certificatului de deces. Astfel, banii trebuie ceruți, iar ajutorul se va achita în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

Mai mult, ajutorul poate fi în continuare cerut, chiar dacă persoana decedată nu figurează ca asigurat sau pensionar în evidențele autorităților. În acest caz, valoarea ajutorului va fi jumătate din cuantumul pentru cei asigurați, arată Legea 263/2010.

Ajutor de deces 2023, model de cerere:

Cerere pentru plata ajutorului de deces

Ajutor de deces 2023.  Actele necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 11);
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original);
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;
 • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.

Vouchere în funcţie de venit, schimbare pentru 2 milioane de români. Sume mai mari pe card, până la 1000 de euro, pentru cei cu venituri mici

Cine beneficiază de ajutorul de deces

În cazul în care a decedat asiguratorul sau pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane, iar aceasta poate fi:

 • soţul supravieţuitor;
 • copilul;
 • părintele;
 • tutorele;
 • curatorul;
 • oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratorului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită asiguratorului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat. Banii pot merge către:

 • soţul/soţia;
 • copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
 • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.