Ajutor de înmormântare 2021. Cum se acordă ajutorul social și câți bani revin familiei defunctului. Trebuie să se îndeplinească aceste condiții

Printre ajutoarele sociale acordate românilor în țara noastră se numără și ajutorul de înmormântare, care se înmânează de instituțiile publice.

02 dec. 2021, 08:25
Ajutor de înmormântare 2021. Cum se acordă ajutorul social și câți bani revin familiei defunctului. Trebuie să se îndeplinească aceste condiții

Ajutor de înmormântare 2021 . Suma care revine familiei persoanei decedate este de 5380 de lei și se acordă doar în condițiile în care defunctul avea calitatea de asigurat sau pensionar.

Ajutor de înmormântare 2021. Cum se acordă ajutorul social și câți bani revin familiei defunctului. Trebuie să se îndeplinească aceste condiții

Trebuie să știm că suma de bani va intra în posesia familiei abia după înmormântare. În momentul de față, există pachete de servicii funerare care oferă tot ceea ce este necesar pentru a putea organiza o înmormântare clasică.

Ce acoperă valoarea ajutorului de înmormântare:

–Achiziționarea sicriului și a accesoriilor necesare;

–Preluarea persoanei decedate din locul în care a survenit decesul;

–Eliberarea actului care dovedește decesul;

–Îmbălsămarea persoanei decedate și eliberarea certificatului care atestă faptul că decedatul a fost îmbălsămat;

–Toaletarea persoanei decedate;

–Manipularea persoanei decedate;

–Transportarea persoanei decedate la cimitir.

Ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Membru de familie, în sensul legii, poate fi:

• soţul/soţia;
• copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
• părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

Actele  necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
• certificat de deces (original şi copie);
• act de identitate al solicitantului (original şi copie);
• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
• adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
• adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz. 

• dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Citește și: Nicolae Ciucă: „Pensionarii vor primi un ajutor financiar pentru a trece mai ușor peste iarnă. Salariul minim crește la 2.550 lei”


loading...