Ajutor de la stat pentru agricultori. Cine poate încasa 1200 de lei

Executivul a aprobat în şedinţa de joi Hotărârea privind aprobarea schemei "ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa", pentru perioada 2020 - 2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia.

RomaniaTV.net
07 mai 2020, 19:45
Ajutor de la stat pentru agricultori. Cine poate încasa 1200 de lei

Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis pentru anul 2020 este de un milion de lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2020, informează MADR printr-un comunicat.

„Prin actul normativ aprobat astăzi se urmăreşte încurajarea crescătorilor de animale de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, în vederea măririi numărului de animale de reproducţie deţinute, precum şi a numărului de produşi valorificaţi de la acestea, cu scopul creşterii efectivelor de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa, la nivel naţional”, se menţionează în comunicat.

 

Astfel, se are în vedere acordarea unui sprijin de 1.200 lei/cap scroafă/an, cu condiţia comercializării a minimum 4 purcei/cap de scroafă/an la o greutate de minimum 8 kg/cap, cu obligativitatea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate prevăzute în proiect.

Schema de ajutor de minimis se aplică crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, respectiv producătorilor agricoli PFA, II şi IF şi producătorilor agricoli persoane juridice.

Conform datelor de la Agenţia Naţională pentru Zootehnie, la această dată sunt înscrise în Registrul Genealogic un număr de 1.030 capete scroafe din rasele Bazna şi Mangaliţa, dintre care 316 capete scroafe sunt deţinute de persoane juridice, II, IF, PFA, iar un număr de 714 capete scroafe sunt deţinute de persoane fizice care îşi pot schimba forma de organizare şi pot deveni eligibile.

„Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HG nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”, precum şi art. II din Hotărârea Guvernului nr. 519/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2018″, se precizează în comunicat.

Contractele încheiate în baza Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea acestora, subliniază MADR.

Executivul a aprobat completări la actele normative ce vizează ajutoarele de minimis în sectorul vegetal

Executivul a aprobat în şedinţa de joi o Hotărâre care completează HG nr. 248/2020, respectiv HG nr.108/2019 din domeniul ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, informează Ministerul Agriculturii printr-un comunicat.

„Completarea celor două acte normative se impune pentru derularea în bune condiţii a programelor în ceea ce priveşte comunicarea dintre beneficiari şi reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, prin mijloace de transmitere la distanţă, precum şi efectuarea cu operativitate a verificărilor în teren”, se menţionează în comunicat.

Astfel, măsurile aprobate joi vizează rezolvarea cu celeritate a solicitărilor beneficiarilor şi efectuarea verificărilor într-un termen cât mai scurt de la notificarea acestora.

Prin actul normativ aprobat, schema de ajutor de minimis la tomate se completează astfel: comunicarea către beneficiari a sumelor rămase sau potenţial de încasat se va realiza telefonic, prin fax sau în format electronic, prin e-mail, pentru solicitanţii care depun cererea şi documentele prin aceleaşi mijloace de comunicare; în judeţele în care există peste 500 de cereri înregistrate în Registrul unic, responsabilii DAJ vor efectua cel puţin una dintre cele două verificări ale culturii, la începutul rodirii sau la evaluarea producţiei.

Totodată, în cazul schemei de minimis pentru susţinerea producţiei de usturoi, actul normativ prevede că beneficiarii programului vor transmite la DAJ cererea de înscriere în program şi documentele necesare accesării ajutorului de minimis prin fax sau în format electronic prin e-mail, iar comunicarea de către reprezentanţii DAJ a sumelor rămase sau potenţial de încasat, se va realiza telefonic, prin fax sau în format electronic, prin e-mail.


loading...