Ajutor înmormântare 2024. A crescut „ortul popii”, sume mult mai mari încasate în caz de deces. Ce ACTE sunt necesare

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.

06 ian. 2024, 11:38
Ajutor înmormântare 2024. A crescut „ortul popii”, sume mult mai mari încasate în caz de deces. Ce ACTE sunt necesare

Ajutor înmormântare 2024. Au crescut indemnizaţiile, astfel că nu este de mirare că un cetăţean din Vaslui a făcut cerere ca acest ajutor să se dea în timpăul vieţii, pentru a se bucura de el.

Un vasluian a cerut ajutorul de înmormântare în avans: „La ce îmi trebuie bani pe lumea cealaltă? Eu îi vreau cât trăiesc”

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către: casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia sau de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Ajutor înmormântare 2024. Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:

 • soţul supravieţuitor
 • copilul;
 • părintele;
 • tutorele;
 • curatorul;
 • oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

Ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat. Începând cu data de 1 ianuarie 2024, conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2023, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului:  7.567 lei de la 6.789 lei, iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 3.784 lei.

Citeşte şi:

Vacanţă schi elevi 2024 pe judeţe. Elevii revin luni la şcoală, dar urmează o altă săptămână de zile libere. Harta vacanţei pe judeţe

Ajutor înmormântare 2024. Actele  necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  certificat de deces (original şi copie);
  act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
  adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
  dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Citeşte şi

Se taie ajutoarele sociale din 2024, gata cu pomenile! Cine va primi venitul minim de incluziune