Alocaţii 2024. Cine beneficiază de bani de la stat şi după 18 ani. Lista actelor necesare

Tinerii beneficiază de alocație de stat și după vârsta de 18 ani. Pentru a beneficia de alocația de stat, chiar și după 18 ani, trebuie să îndeplinească o serie de condiții.

30 ian. 2024, 09:42
Alocaţii 2024. Cine beneficiază de bani de la stat şi după 18 ani. Lista actelor necesare

Alocaţii 2024. Primesc bani şi tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional. De asemenea primesc și tinerii cu handicap, care urmează o formă de învățământ preuniversitar, până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Alocaţii 2024. Cine nu primește alocație chiar dacă merge la școală

Tinerii cu vârsta de peste 18 ani, care repetă anul școlar, nu beneficiază de alocație de stat, cu excepția celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

Cum se obține alocația de stat pentru copiii care au peste 18 ani? ”Alocația de stat pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se acordă pe bază de cerere completată și semnată de reprezentantul legal al copilului, însoțită de originalul și copia certificatului de naștere al copilului și a actului de identitate al reprezentantului legal (părinte, turore etc.), precum și de alte documentele din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal, sau alte documente justificative”, a precizat într-un cominicat de presă, Flaviu Cozuc, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Alba.

Când vor intra în conturi primele alocații mărite din 2024. 3,6 milioane de copii vor primi bani mai mulți
Cererile pentru stabilirea alocației de stat pentru copii și actele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept se depun la primăria comunei, orașului sau municipiului în a cărei rază teritorială au domiciliul sau reședința reprezentanții legali ai copiilor.

Cum sunt verificați tinerii care au peste 18 ani și primesc alocație
În cazul tinerilor care au peste 18 ani, inspectoratul școlar județean transmite la AJPIS, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, situația centralizatoare privind elevii înscriși în anul școlar.

Centralizatorul cuprinde numele și prenumele tânărului, codul numeric personal, adresa completă de domiciliu sau de reședință a acestuia, precum și unitatea de învățământ la care este înscris.

Pe parcursul anului școlar, inspectoratul școlar transmite lunar, până la data de 1 a fiecarei luni, situația privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care nu mai urmează cursurile învătământului liceal sau profesional, respectiv sunt exmatriculați sau au renunțat la urmarea cursurilor.

Copiii din alte state primesc și ei alocație
Beneficiază de alocație de stat pentru copii și copiii cetățenilor străini și ai persoanelor fără cetățenie, rezidenți, în condițiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinții.

În plus, aceste drepturi sunt condiționate pentru cetățenii străini sau apatrizi de stabilirea domiciliului sau reședinței pe teritoriul României, în condițiile legislației române.

 

Citește și: Alocaţii 2024. Mai mult cu 35 de lei pe card din februarie. Cum poţi lua alocaţie şi după vârsta de 18 ani

Mai trebuie să spunem că, din luna ianuarie a anului trecut, alocația de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică”, a precizat Flaviu Cozuc, directorul AJPIS Alba.

De la 1 ianuarie a.c., pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau până la 18 ani (copii cu handicap) cuantumul alocației este de 719 lei/lună, iar pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani alocația de stat este de 292 de lei/lună.

Alocații 2024: Cu cât cresc alocațiile, ce acte sunt necesare, și când intră banii

Alocațiile de stat pentru copii au crescut începând cu luna ianuarie a anului 2024. Primele alocații majorate vor fi plătite în luna februarie.

Momentan, 3,6 milioane de copii și adolescenți care urmează cursuri liceale și profesionale vor beneficia de sume mai mari la alocațiile de stat.  Alocațiile au crescut din ianuarie 2024 cu 13,8%. Alocația pentru copiii de până la doi ani crește cu 88 de lei, la 719 lei. Pentru elevii de până la 18 ani, alocația crește cu 36 de lei până la 292 de lei.

Alocația era anterior de 631 de lei pentru un copil de până la doi ani sau cu handicap și de 256 de lei pentru cei până la 18 ani.

„Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației. Rata medie anuală a inflației este indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică”, prevede articolul 3, alineatul 2 din Legea nr 61 din 1993.

În 2024, alocațiile au fost indexate cu rata inflației, care a variate între 5 și 10 procente, așa că sumele au fost mărite.

Alocațiile mărite vor intra începând cu luna februarie a anului 2024.

„3,6 milioane de copii și tineri care urmează cursuri liceale și profesionale vor beneficia de sume mai mari aferente alocațiilor de stat. Plățile se fac din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prin Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială”, a declarat Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii și Solidarității Sociale.

Anul trecut, alocațiile au crescut cu 5,1% față de anul 2022, cât a fost rata medie a inflației pentru anul 2021 și au ajuns de la aproximativ 242 de lei la 255 de lei.

Alocaţşii 2024. Când intră pe card banii

Alocațiile intră mereu pe data de 8 ale fiecărei luni pe card. Dacă data de 8 cade într-o zi de weekend, se poate ca banii să fie transferați în conturi vineri sau luni, în funcție de decizia agenției care se ocupă de plăți.

De asemenea, timpul de procesare și transfer al alocațiilor poate să varieze în funcție de bancă sau de volumulde muncă al factorului poștal distribuitor.

În luna februarie 2024, părinții ar trebui să primească alocația pentru copii pe data de 8, adică joi. Trebuie menționat că băncile au propriile perioade de procesare a tranzacțiilor.

Alocațiile pentru copii sunt acordate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin intermediul Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), sub coordonarea Ministerului Muncii. Modalitățile de plată a alocației includ transferul bancar sau prin intermediul unui mandat

Alocația de plasament
Un copil aflat în plasament la o familie, persoană sau asistent maternal primește 950 de lei. Alocația lunară pentru copiii din. Plasament a fost majorată anul trecut.

Beneficiază de alocație lunară de plasament fiecare copil față e care s-a luat măsura plasamentului la o persoană sau familie, la asistentul maternal sau la un serviciu ori organism privat acreditat.

Alocația se plătește persoanei sau reprezentantului familiei care a luat în plasament copilul sau asistentului maternal ori reprezentantului organismului privat acreditat ori tutorelui până la copilul împlinește 18 ani.

Se acordă alocație și după 18 ani copilului în plasament dacă măsură continuă și după această dată sau dacă tânărul cu vârsta de 18 ani își continuă studiile la zi. Mpsura se oprește la vârsta de 26 de ani.

Copii născuți în străinătate
Părinții români care vor să solicite alocația pentru un copil care s-a născut în străinătate trebuie să adună următoarele acte:

► Cerere tip;

► Buletinele de identitate ( MAMA +TATA );

► Acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau in urma divortului/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore;

► Actele de identitate din statul unde locuiesc părinții;

► Dovada eliberată de aitoritățile competente din statele membre unde și-au stabilit reședința și își desfășoară activitatea profesională din care să rezulte că nu sunt îndreptățiți la beneficii pentru copii în acel stat membru;

► Declarație notarială din care să rezulte că nu a solicitat alocația de stat pentru copii în termenul legal motivînd că în ultimile 12 luni pentru care a solicit alocația de stat pentru copii restantă a locuit pe teritoriul României și că reședința copilului este în România;

► Cerere pentru obținerea alocației restante pe ultimile 12 luni;

► Extras de cont / mandat postal;

► Adeverința de la școală în cazul copiilor școlari;

► Acord semnat;

► Termenele de plată pot diferi față de cei care locuiesc în Români, așa că cel mai bine este să te adresezi autorităților competente sau instituției care administrează alocatia pentru copii ca să obții informații despre data plății alocației.

Alocațiile de stat pentru copii în 2024: acte necesare

Copiii de până la doi ani sau cei care suferă de handicap vor beneficia de sume mai mari de bani. Statul consideră că aceste categorii de copii au necesități mai mari și, prin urmare, cheltuieli mai mari.

Pentru ca un copil să primească alocație, părinții trebuie să depună un dosar care să conțină mai multe documente, printre care o cerere, buletinele părinților, certificatul de naștere al copilului, certificatul de căsătorie al părinților, etc.

Tot mai mulți români vor să primească alocația copiilor pe card, iar plățile se fac în perioada 8-10 a fiecărei luni, cu mențiunea că pot există și întârzieri, în funcție de bancă sau în funcție de faptul că data poate pică în weekend.

Copii de până la doi ani primesc 719 de lei, iar copiii de până la 18 ani primesc 292 de lei.

Iată actele necesare pentru alocația de stat pentru copii în 2024:

► cerere alocatie de stat

► carte de identitate /BI părinţi;

► certificat de naştere copil;

► certificat de căsătorie sau livret de familie actualizat (se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă);

► hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;

► hotărâre de adopţie, dacă este cazul;

► extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar