ALOCAŢII COPII 2022. Anunţ de ultimă oră, 282 de lei de beneficiar!

În iulie, au beneficiat de acest ajutor un număr de 3.524.030 de copii, cei mai mulţi în Bucureşti (356.266) şi în judeţele Iaşi (187.492), Suceava (132.041) şi Constanţa (124.176).

19 aug. 2022, 12:10
ALOCAŢII COPII 2022. Anunţ de ultimă oră, 282 de lei de beneficiar!

ALOCAŢII COPII 2022. Ajutoarele de stat pentru copii achitate în luna iulie 2022 au însumat 995,06 milioane de lei, suma medie plătită fiind de 282,36 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

În iulie, au beneficiat de acest ajutor un număr de 3.524.030 de copii, cei mai mulţi în Bucureşti (356.266) şi în judeţele Iaşi (187.492), Suceava (132.041) şi Constanţa (124.176).

ALOCAŢII COPII 2022. Suma medie plătită a avut cea mai mare valoare în judeţele Botoşani – 288,06 lei, Caraş-Severin – 286,75 lei şi Timiş – 286,19 lei.

Alocaţia are caracter universal şi este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora.

BURSE ELEVI 2022. 1000 de lei pe lună, anunţul majorării a fost făcut de ministrul Sorin Cîmpeanu

BURSE ELEVI 2022. Bursele elevilor se vor modifica prin noile legi ale Educaţiei anunţate de ministrul Sorin Cîmpeanu, marţi, în conferinţă de presă. Astfel, Bursa de excelenţă olimpică I/ internaţională  va fi de 1.000 lei/lună, în timp ce Bursa de excelenţă olimpică II/ naţională va fi de 700 lei/lună.

Acestea se acordă elevilor care obţin distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei sau la olimpiadele şcolare naţionale organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei. Bursă profesională, de 300 lei/lună, se acordă tuturor elevilor din învăţământul liceal profesional, cu condiţia respectării criteriilor de frecvenţă stabilite prin ordin al ministrului educaţiei.

Zeci de tineri din Bucureşti au stat 12 ore la coadă pentru a cumpăra adidaşi la reducere: „Facem bani din burse, din crypto”

Bursă socială va fi de 300 lei/lună şi va reprezenta o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile, în vederea susţinerii participării la activităţile didactice şi a prevenirii abandonului şcolar.

Bursă de performanţă şcolară va f de 500 lei/lună şi va fi o formă de stimulare a elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură. Bursa de performanţă şcolară se poate cumula cu bursa profesională sau cu bursa socială. Fondul pentru burse se alocă unităţilor de învăţământ de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, în funcţie de numărul de elevi de la învăţământul cu frecvenţă. Fondul pentru burse nu poate fi folosit cu altă destinatie. Autorităţile publice locale pot suplimenta fondul de burse al şcolii.

Burse studenţi. Universitatea din România care oferă burse de 10.000 de lei. Studenţii se vor bate pe locuri

BURSE ELEVI 2022. Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse al unităţii de învăţământ este de: a) 400 lei/an/elev în învăţământul primar; b) 900 lei/an/elev în învăţământul gimnazial; c) 1500 lei/an/elev în învăţământul liceal, filierele teoretică şi vocaţională; d) 3000 lei/an/elev în învăţământul liceal, filierea profesională.

Cuantumul alocat prin bugetul Ministerului Educaţiei pentru constituirea fondului de burse al unităţii de învăţământ se poate actualiza prin hotărâre de Guvern iniţiată de Ministerul Educaţiei.