An şcolar 2023-2024. Bursele olimpicilor se taie pe perioada vacanţei. Cine mai primeşte bursă de merit

Consiliul Naţional al Elevilor afirmă că mai multe dintre propunerile sale privind metodologia de acordare a burselor şcolare au fost cuprinse în proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei, însă mai există neclarităţi privind bursele de excelenţă olimpică.

26 aug. 2023, 09:30
An şcolar 2023-2024. Bursele olimpicilor se taie pe perioada vacanţei. Cine mai primeşte bursă de merit

Bursele elevilor se vor acorda după noi criterii din această toamnă. Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a anunţat că ministerul pe care îl conduce pune în dezbatere publică acte legislative secundare care vizează Legile Educaţiei, fiind vorba despre acordarea burselor, transportul elevilor, constituirea consiliilor de administraţie ale şcolilor. Consiliul Naţional al Elevilor afirmă că mai multe dintre propunerile sale privind metodologia de acordare a burselor şcolare au fost cuprinse în proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei, însă mai există neclarităţi privind bursele de excelenţă olimpică.

Consiliul Naţional al Elevilor arată, într-un comunicat de presă transmis vineri seară, după anunţul privind lansarea în dezbatere publică a proiectului de metodologie de acordare a burselor şcolare, că a venit constant cu propuneri privind bursele şcolare în contextul reformei legislative, precum creşterea cuantumurilor minime, administrarea fondurilor direct din bugetul Ministerului Educaţiei, noile criterii de acordare şi stabilirea unui termen-limită până la care bursele trebuie să fie plătite lunar.

DOCUMENT. Bursele de merit se „socializează”, vor fi acordate indiferent de medie, pentru primii 30% dintre elevii fiecărei clase. Media la purtare trebuie să fie 10
”Astfel, se poate observa cum implicarea activă a elevilor reprezentanţi poate face diferenţa, toate aceste propuneri fiind integrate fie în noua lege, fie în metodologia-cadru. Bursele constituie unul dintre drepturile fundamentale ale tuturor elevilor din România. De-a lungul timpului, Consiliul Naţional al Elevilor a luptat constant pentru ca bursele să nu fie tratate ca o pretenţie, ci ca un drept fundamental, accesibil fiecărui elev”, scrie în comunicat.

Totuşi, afirmă reprezentanţii elevilor, modificările privind criteriile generale de acordare a burselor, stipulate în OM nr. 5870/2021, au împiedicat zeci de mii de elevi din a mai beneficia de burse de merit.

”În primul rând, se poate observa în noua metodologie de acordare a burselor şcolare cum bursele de excelenţă olimpică I şi II prezintă câteva neclarităţi. Inclusiv în legea 198/2023, este specificat faptul că acestea se plătesc lunar elevilor de gimnaziu şi liceu, pe întreaga durată a anului şcolar următor obţinerii distincţiei, acest lucru fiind menţionat şi la începutul metodologiei, însă, câteva articole mai jos, este explicat algoritmul de calcul pentru acordarea burselor în lunile din anul şcolar în care sunt vacanţe. Acest lucru arată că ele nu s-ar acorda integral, fapt ce reieşea până acum din legea educaţiei. De asemenea, solicităm reintroducerea elevilor participanţi la loturile internaţionale restrânse ale olimpiadelor şcolare pe lista beneficiarilor bursei de excelenţă”, explică aceştia.

Potrivit sursei citate, elevii participanţi la concursurile naţionale nu mai beneficiază de bursă de excelenţă, ci doar de merit, iar aceasta numai în cazul obţinerii premiului I.

”De cele mai multe ori, diferenţele de punctaje la astfel de competiţii sunt extrem de mici, nivelul de pregătire a elevilor fiind foarte apropiat, poate chiar identic. Astfel, considerăm imperioasă introducerea elevilor care au obţinut şi premiile II şi III la concursurile şcolare pe lista de beneficiari. Mai mult, solicităm şi reintroducerea elevilor care au obţinut premiile I, II şi III la olimpiadele şcolare judeţene pe lista elevilor beneficiari ai bursei de merit”, adaugă Consiliul Naţional al Elevilor.

Reprezentanţii elevilor mai arată că au cerut, încă de la promulgarea legii, clarificări cu privire la acordarea bursei de merit, pentru situaţiile în care mai mulţi elevi ai aceleiaşi clase au medii egale.

”Astfel, se poate observa cum vocea elevilor a fost luată în considerare, dat fiind faptul că este prevăzut în proiectul de metodologie faptul că în cazul în care în clasă există unul sau mai mulţi elevi cu media generală anuală egală cu a celui de pe ultima poziţie din lista beneficiarilor de burse de merit, aceasta va fi extinsă pentru a-i cuprinde pe toţi cei cu medii egale. Totodată, valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administraţie din surse de finanţare externă”, scrie în comunicat.

Structura anului scolar 2023-2024. Anul şcolar începe la data de 1 septembrie 2023. Ce trebuie să ştie părinţii, elevii şi profesorii
Potrivit sursei citate, printre propunerile CNE s-a aflat mereu şi stabilirea unui termen-limită (data de 15 a fiecărei luni) pentru plata burselor, fapt ce se şi regăseşte în proiectul de metodologie.

”Este foarte important să ne uităm înapoi şi să observăm evoluţia burselor şcolare în toată România. Schimbările din noua lege sunt majoritatea propuneri care au venit în ultimii ani din partea Consiliului Naţional al Elevilor şi este datoria noastră să ne asigurăm că sunt puse în practică în interesul suprem al elevilor. Propunerile prezentate pe forma actuală a proiectului de metodologie le vom transmite şi sub forma unor amendamente în perioada următoare Ministerului Educaţiei, la fel cum am trimis încă de la promulgarea legii constant recomandări pentru redactarea acesteia în raport cu necesităţile reale ale elevilor, speţe şi situaţii concrete semnalate din teritoriu”, a declarat Miruna Croitoru, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a anunţat că ministerul pe care îl conduce pune în dezbatere publică acte legislative secundare care vizează Legile Educaţiei, fiind vorba despre acordarea burselor, transportul elevilor, constituirea consiliilor de administraţie ale şcolilor.