An şcolar 2023-2024. Schimbări masive în noua lege a Educaţiei, ce trebuie să ştie toţi părinţii, se aplică din 11 septembrie

Conform Legii învățământului preuniversitar, beneficiarii secundari ai învățământului preuniversitar sunt părinții, tutorii sau reprezentanții legali ai antepreșcolarilor, ai preșcolarilor și ai elevilor.

18 aug. 2023, 11:06
An şcolar 2023-2024. Schimbări masive în noua lege a Educaţiei, ce trebuie să ştie toţi părinţii, se aplică din 11 septembrie

An şcolar 2023-2024: Obligațiile părinților din noua lege a Educației. Părinții vor contacta profesorii în intervalul orar stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, după cum se arată în Legea învățământului preuniversitar.

Cele două legi ale educației, Legea învățământului preuniversitar și legea învățământului superior, intră în vigoare pe 2 septembrie.

Ligia Deca anunță o nouă materie pentru elevi, începând din această toamnă: ”Noua materie propune elevilor dezvoltarea unor valori umaniste și al toleranței”

O altă obligație este cea de a păstra legătura cu educatorul/profesorul de învățământ primar/profesorul diriginte, mediatorul școlar, consilierul școlar sau, după caz, cu conducerea unității de învățământ pentru monitorizarea progresului elevului.

An şcolar 2023-2024. Obligațiile beneficiarilor secundari ai sistemului de învățământ sunt următoarele:

a) de a înscrie copilul la școală și de a asigura frecventarea cu regularitate și conform programului de către acesta a cursurilor școlare;

b) de a asigura întreținerea elevului în vederea asigurării condițiilor necesare finalizării studiilor;

c) de a păstra legătura cu educatorul/profesorul de învățământ primar/profesorul diriginte, mediatorul școlar, consilierul școlar sau, după caz, cu conducerea unității de învățământ pentru monitorizarea progresului elevului;

Ce nu vor avea voie să facă elevii la școală din septembrie. Din anul școlar 2023 – 2024 intră în vigoare noua legea a Educației

d) de a semna contractul educațional;

e) de a sprijini integrarea copilului în colectivul școlii;

f) de a contacta personalul școlii în intervalul orar stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;

g) de a cunoaște, respecta și susține copilul să respecte regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ în cadrul căreia este înscris beneficiarul primar.”

An şcolar 2023-2024. Conform Legii învățământului preuniversitar, beneficiarii secundari ai învățământului preuniversitar sunt părinții, tutorii sau reprezentanții legali ai antepreșcolarilor, ai preșcolarilor și ai elevilor.

Schimbare majoră din noul an şcolar. Este total interzis din septembrie, ce trebuie să ştie elevii, părinţi şi profesorii