ANGAJĂRI 2023. Ce salariu are un asistent maternal în România: peste 3200 de lei pentru meseria de „părinte profesionist”. Leafa se poate dubla din sporuri

Alocația lunară de plasament în cuantum de 631 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocație lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 915 lei.

14 aug. 2023, 12:04
ANGAJĂRI 2023. Ce salariu are un asistent maternal în România: peste 3200 de lei pentru meseria de „părinte profesionist”. Leafa se poate dubla din sporuri

Angajări 2023. Tot mai mulți români caută să devină asistenți maternali sau, cum spun unii specialiști, să aibă „jobul” de părinte profesionist. Ce salariu ia, însă, un asistent maternal în România?

În țara noastră, salariul unui asistent maternal începe de la aproximativ 1.900 de lei net, începând cu 1 ianuarie anul acesta. El poate crește în funcție de experiența acumulată. Potrivit Ministerului Muncii, în funcție de gradație, un asistent maternal primește următorul salariu:

·      GRADAȚIA 0 – 3.000 lei brut – salariul de bază s-a stabilit la nivelul salariului minim brut pe țară conform H.G. nr. 1447/2022.

·       GRADAȚIA 1 – 3.225 lei brut – salariul de bază s-a stabilit conform O.U.G. nr. 115/2022 și nu beneficiază de majorare cu 01.01.2023.

·       GRADAȚIA 2 – 3.052 lei brut – salariul de bază s-a stabilit la nivelul salariului minim brut pe țară conform H.G. nr. 1447/2022.

·       GRADAȚIA 3 – 3.129 lei brut – salariul de bază s-a stabilit conform O.U.G. nr. 168/2022 la nivelul maxim prevăzut în anexele Legii nr. 153/2017 pentru gradația corespunzătoare.

·       GRADAȚIA 4 – 3.208 lei brut – salariul de bază s-a stabilit conform O.U.G. nr. 168/2022 la nivelul maxim prevăzut în anexele Legii nr. 153/2017 pentru gradația corespunzătoare.

·       GRADAȚIA 5 – 3.289 lei brut – salariul de bază s-a stabilit conform O.U.G. nr. 168/2022 la nivelul maxim prevăzut în anexele Legii nr. 153/2017 pentru gradația corespunzătoare.

Angajări 2023. Condițiile de îndeplinit pentru a deveni asistent maternal

Asistentul maternal are posibilitatea de a prelua în îngrijire copii aflați în dificultate, având o vârstă maximă de 16 ani, sau copii abandonați în maternitate sau spital. Pentru a deveni asistent maternal profesionist, trebuie să ai capacitate deplină de exercițiu și să prezinți garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor ce revin unui părinte. De asemenea, trebuie să dispui de o locuință care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă, educației și odihnei, inclusiv cele ale copiilor ce urmează a fi primiți în plasament sau în încredințare. Este necesar, de asemenea, să urmezi cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecția copilului sau de organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

ANGAJARI 2023. Se caută cu disperare specialişti, se oferă 4000 de euro pe loc dacă ai şi ceva experienţă
Angajări 2023. Cine nu poate deveni asistent maternal

Pe de altă parte, nu au dreptul să devină asistenți maternali persoanele condamnate definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni și părinții decăzuți din drepturile părintești. Sunt în aceeași categorie și cei al căror copil a fost declarat abandonat definitiv prin hotărâre judecătorească. Nici persoanele care suferă de boli cronice transmisibile nu pot deveni asistenți maternali.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști vor depune o cerere de evaluare la serviciul public specializat pentru protecția copilului din județul respectiv sau la un organism privat autorizat care desfășoară activități de protecție a copilului. Cererea trebuie să includă informații despre numărul de copii pe care solicitantul consideră că poate asigura condiții optime de îngrijire, grupa de vârstă și sexul acestora, precum și disponibilitatea de a îngriji copii cu dizabilități, infectați HIV sau bolnavi de SIDA, potrivit unei analize realizate de prostemcell.ro.

Cine nu poate deveni asistent maternal
·       Persoanele condamnate definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;

·       Părinții decăzuți din drepturile părintești sau cei al căror copil a fost declarat abandonat definitiv prin hotărâre judecătorească;

·       Persoanele care suferă de boli cronice transmisibile.

 

Documentele necesare sunt:
·       Cererea, împreună cu curriculum vitae al solicitantului și motivele dorinței de a deveni asistent maternal profesionist;

·       Copii legalizate ale actelor de stare civilă și de studii ale solicitantului;

·       scurtă prezentare a persoanelor cu care solicitantul locuiește, inclusiv numele, prenumele și data nașterii acestora, și, dacă este cazul, gradul de rudenie cu solicitantul;

·       Certificate medicale eliberate de policlinica corespunzătoare, oferind o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului și a persoanelor menționate mai sus;

·       Certificate de cazier judiciar pentru solicitant și persoanele cu care acesta locuiește;

·       Un document care să ateste dreptul de folosință asupra locuinței, fie prin copie legalizată a titlului de proprietate sau a contractului de închiriere, fie printr-o declarație autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere, recunoscând că solicitantul poate folosi locuința pentru activitatea de asistent maternal profesionist;

·       declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că solicitantul nu se află în situații care îi interzic să fie asistent maternal.

Angajări 2023. Este meseria viitorului, se plătesc pe loc 1800 de euro, prime de Paşte şi Crăciun, tichete de masă. Are cazare asigurată şi transport decontat
Evaluarea cererii se realizează de către serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat, într-un termen de 90 de zile de la înregistrare. Evaluarea implică elemente sociale, psihologice și medicale ale capacității solicitantului, care vor fi determinate prin interviuri, vizite la domiciliu, recomandări și alte investigații utile pentru evaluatori. Pe durata evaluării, solicitantul va participa la cursuri de formare profesională ca asistent maternal profesionist, organizate de către serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat.

Care sunt drepturile unui asistent maternal
Drepturile asistentului maternal profesionist sunt:

·       Salariul de bază, stabilit între limita minimă și limita maximă pentru asistentul social cu pregătire medie, în funcție de vechimea în muncă;

·       Un spor de 15%, calculat la salariul de bază, pentru încordare psihică foarte ridicată și condiții de muncă deosebite în care își desfășoară activitatea;

·       Decontarea cheltuielilor de transport și cazare, în cazul în care deplasarea se face în interesul copilului, conform condițiilor stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;

·       Dreptul la consiliere și la sprijin din partea specialiștilor DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în privința copiilor primiți în plasament;

·       Decontarea sumelor necesare asigurării cheltuielilor lunare de hrană, echipament, cazarmament, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite școlare, precum și a sumelor aferente acoperirii cheltuielilor de locuit;

·       Alte drepturi prevăzute de lege.

Care sunt obligațiile unui asistent maternal
Obligațiile asistentului maternal profesionist față de copiii primiți în plasament sau încredințați sunt următoarele:

·       Să asigure creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale și afective a acestora;

·       Să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu cel al celorlalți membri ai familiei;

·       Să asigure integrarea copiilor în viața socială;

·       Să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea acestora în familia adoptivă, după caz;

·       Să permită specialiștilor din serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismului privat autorizat să supravegheze activitatea sa profesională și să evalueze evoluția copiilor;

·       Să asigure continuitatea activității desfășurate și în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepția cazului în care separarea de copiii plasați sau încredințați pentru această perioadă este autorizată de către angajator;

·       Să păstreze confidențialitatea informațiilor pe care le primește cu privire la copii;

·       Să informeze de îndată serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat care supraveghează activitatea lor cu privire la orice schimbare survenită în situația lor personală, familială sau socială care ar putea influența activitatea lor profesională;

·       Să participe la cursurile de perfecționare organizate de angajatori;

·       Să prezinte, împreună cu persoanele cu care locuiește, anual Comisiei pentru Protecția Copilului un certificat medical din care să rezulte că starea lor de sănătate permite continuarea desfășurării activității.

Ce beneficii ai dacă devii asistent maternal
Persoanele care devin asistenți maternali beneficiază de o indemnizație de hrană în valoare de 346 de lei brut pe lună. De asemenea, acestea mai primesc din partea statului și o indemnizație de vacanță în valoare de 1.450 de lei net.

Facilități financiare asistenți maternal profesioniști:

·       spor de încordare psihică 15%;

·       spor de 25% din salariul de bază acordat asistentului maternal, pe perioada plasamentului, pentru fiecare copil cu handicap avut în plasament;

·       pentru al II-lea copil dat în plasament, asistenții maternali profesioniști beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, pentru fiecare copil, începând cu al-II-lea copil dat în plasament;

·       spor de până la 7,5% din salariul de bază pentru asigurarea continuității în muncă acordat asistenților maternali profesioniști;

·       alocația lunară de plasament în cuantum de 631 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocație lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 915 lei;

·       alocația de stat pentru copil: până în 2 ani – 600 lei/lună;

·       pentru copilul peste 2 ani – 255 lei/lună;

·       pentru copilul cu dizabilități – 631 lei/lună.