Angajări la stat, la o instituţie de forţă. Salarii atractive şi alte beneficii. Rezistenţa la stres este o condiţie esenţială în CV

Direcția Națională Anticorupție organizează, în perioada 18 – 20 ianuarie 2023, interviul pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție pentru ocuparea unui număr de 41 de posturi de procuror. Cinci dintre posturile sunt scoase la concurs sunt la Serviciul Teritorial Ploiești.

18 dec. 2022, 16:14
Angajări la stat, la o instituţie de forţă. Salarii atractive şi alte beneficii. Rezistenţa la stres este o condiţie esenţială în CV

Potrivit unui comunicat al DNA, instituţia de forţă face angajări. Condiţia principală de înscriere o reprezintă o vechime de cel puţin 10 ani în funcţia de procuror sau judecător (se ia în considerare perioada în care procurorul a avut calitatea de auditor de justiţie). Interviul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1, București, ora urmând să fie comunicată din timp candidaților.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat că, în perioada 18 – 20 ianuarie, va avea loc interviul pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Lista posturilor scoase la concurs de DNA

 1. a) Structura centrală a Direcției – 18 posturi
 • 9 posturi la Secția judiciară penală;
 • 5 posturi la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție;
 • 2 posturi la Secția de combatere a corupției;
 • 1 post la Compartimentul de analiză a datelor privind corupția;
 • 1 post la Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare;

b) Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție săvârșite de militari – 1 post;

c) Serviciile teritoriale ale Direcției – 22 de posturi

– Serviciul teritorial Alba-Iulia: 4 posturi;
– Serviciul teritorial Cluj: 1 post;
– Biroul teritorial Baia-Mare: 1 post;
– Serviciul teritorial Constanța: 1 post;
– Serviciul teritorial Craiova: 1 post;
– Serviciul teritorial Galați: 1 post;

– Serviciul teritorial Iași: 1 post;
– Serviciul teritorial Oradea: 2 posturi;
– Serviciul teritorial Pitești: 3 posturi;
– Serviciul teritorial Ploiești: 5 posturi;
– Serviciul teritorial Târgu Mureș: 1 post;
– Serviciul teritorial Timișoara: 1 post.

Condiții de participare la interviul pentru angajări

La concurs se pot înscrie procurorii care îndeplinesc condițiile de participare prevăzute de art. 94 rap. la art. 86 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu aplicarea art. 168 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, respectiv:

Se fac angajări la stat: Salariile trec de 10.000 lei pe lună. Sporurile de 1.000 lei

 • să nu fi fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepția cazurilor în care a intervenit radierea sancțiunii disciplinare;
 • să aibă o bună pregătire profesională;
 • să aibă o conduită morală ireproșabilă;
 • să aibă o vechime de cel puțin 10 ani în funcția de procuror sau judecător (la calcularea condiției minime de vechime pentru a participa la concurs se ia în considerare perioada în care procurorul a avut calitatea de auditor de justiție, în conformitate cu dispozițiile art. 168 alin. 2 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară)

Postul vacant din cadrul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție săvârșite de militari din cadrul structurii centrale a direcției poate fi ocupat exclusiv de procurori militari.

Concursul constă în susținerea unui interviu în fața unei comisii. Conform art. 94 rap. la art. 86 alin. (13) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, în cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților și se va urmări:

 • verificarea pregătirii profesionale;
 • verificarea capacității de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea;
 • verificarea rezistenței la stres;
 • existența unei conduite morale ireproșabile, precum și a altor calități specifice, respectiv: complexitatea și diversitatea activităților, motivația candidatului, inițiativă și creativitate;
 • activitatea desfășurată de candidați, cunoașterea unei limbi străine și cunoștințele de operare pe calculator.

Interviul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1, București, ora urmând să fie comunicată din timp candidaților.

Înscrierea candidaților la concurs se face la comisia de organizare a concursului, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 4, sector 1, București, până la data de 28 decembrie 2022, inclusiv.

Cererile de înscriere depuse prin serviciile poștale sau de curierat rapid vor purta pe plic data expediției și vor fi înaintate și prin fax sau email la comisia de organizare, la numărul 0372.69.80.59 respectiv la adresa de email [email protected]. La înscriere candidaților li se atribuie un cod alcătuit dintr-o literă și 3 cifre de către comisia de organizare a concursului, care se comunică pe adresa de mail menționată în cuprinsul cererii.

Cererile de înscriere vor fi însoțite de un curriculum vitae.

Detalii din rechizitoriul DNA privind angajările pe şpagă de la Piatra Neamţ: şefa centrului pentru protecţia copilului lua bani în biserică pentru angajarea unei infirmiere şi a unui şofer