Avocatul Poporului cere ca elevilor care susţin examenele naţionale să nu li se mai ia temperatura

Avocatul Poporului cere Ministerului Educaţiei ca elevii care susţin anul acesta Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul să fie lăsaţi să intre în sălile de examen fără să li se mai ia temperatura. CNCD a constatat că eliminarea copiilor cu temperatură peste 37,3 °C din Evaluarea Națională și BAC este discriminatorie.

12 iun. 2020, 07:56
Avocatul Poporului cere ca elevilor care susţin examenele naţionale să nu li se mai ia temperatura

Avocatul Poporului anunță, în documentul trimis Ministerului Educației: „apreciem că interzicerea accesului elevilor care depășesc nivelul temperaturii corporale permise are ca efect încălcarea dreptului la educație, în condiții egale, al elevilor care ar urma să fie excluși de la examenele de evaluare națională și bacalaureat, afectând astfel rezultatele acestora pentru accesul la studiile liceale sau universitare”.

Solicitările trimise de Avocatul Poporului către Ministerul Educației:

„Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății vor identifica și vor dispune în regim de urgență toate măsurile care se impun în vederea asigurării dreptului la educație în condiții de egalitate, în contextul prevenirii răspândirii SARS-CoV-2;

Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății vor elimina prevederile discriminatorii din actul normativ criticat și vor permite accesul candidaților, în condiții de egalitate, la examenele în sesiunile regulate din calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2019-2020 și din calendarul examenului de bacalaureat naţional – 2020,;
Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății vor informa Avocatul Poporului cu privire la însușirea recomandării și realizarea măsurilor dispuse”.

„Măsura excluderii de la examene se realizează pe baza unei prezumții simple, aceea că toți participanții care ating o anumită temperatură corporală sunt suspecți de a fi purtători de SARS-CoV-2. Această prezumție simplă are ca efect o discriminare prin asociere, participantul la examen măsurat cu o temperatură corporală peste limită fiind tratat ca și când ar fi purtător de SARS-CoV-2, deși nu există o confirmare medicală în acest sens. Rezultă, așadar că, tratamentul diferențiat are loc pe criteriul unei boli cronice neconfirmate”, spune Avocatul Poporului, care citează analiza realizată de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Textul integral al Recomandării trimise de Avocatul Poporului către Ministerul Educației:

„RECOMANDAREA nr. din 12 iunie 2020 referitoare la respectarea dispozițiilor art. 16 din Constituția României, privind egalitatea în drepturi și art. 32 din Constituția României privind dreptul la învățătură

Prin Ordinul comun al Ministrului educației și cercetării și Ministrului sănătății nr. 4259 din 15 mai pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nu era permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,30 C în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.

Ordinul de mai sus a fost abrogat prin Ordinul comun al Ministrului educației și cercetării și Ministrului sănătății nr. 4267/18 mai 2020, dar cu menținerea dispozițiilor referitoare la accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,30 C, dispozițiile criticate rămânând în vigoare, neschimbate în forma revizuită.

În acest context, instituția Avocatul Poporului a solicitat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării formularea unui punct de vedere de specialitate referitor la condițiile în care urmează să se desfășoare examenele de evaluare națională și de bacalaureat, având în vedere faptul că acestea au loc în perioada iunie-iulie, ocazie cu care se ating temperaturi foarte ridicate, în medie 32-350C, aspect care poate conduce la creșterea temperaturii corporale. De asemenea, pot exista și alte patologii care pot genera creșterea temperaturii corporale, peste limita stabilită prin ordinul de mai sus.

Pentru aceste argumente, am considerat ca fiind utile formularea unor aprecieri din partea Consiliului, pe marginea unei posibile situații discriminatorii, având în vedere faptul că restricționarea accesului în instituțiile de învățământ din cauza temperaturii corporale peste limita admisă sau din alte cauze decât cele legate de virusul SARS-CoV-2, poate conduce la încălcarea dreptului la educație al participanților la examenele de evaluare națională și de bacalaureat.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, pe baza susținerilor instituției Avocatul Poporului, a analizat o posibilă faptă de discriminare indirectă, deoarece condiția de participare la examenele sus amintite este una neutră, temperatura corporală fiind măsurată tuturor participanților. În opinia Consiliului, condiția aparent neutră dezavantajează participanții a căror temperatură corporală depășește limita impusă prin Ordin, iar măsura excluderii de la examene se realizează pe baza unei prezumții simple, aceea că toți participanții care ating o anumită temperatură corporală sunt suspecți de a fi purtători de SARS-CoV-2. Această prezumție simplă are ca efect o discriminare prin asociere, participantul la examen măsurat cu o temperatură corporală peste limită fiind tratat ca și când ar fi purtător de SARS-CoV-2, deși nu există o confirmare medicală în acest sens. Rezultă, așadar că, tratamentul diferențiat are loc pe criteriul unei boli cronice neconfirmate. Concluzionând, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a constatat că fapta sesizată de instituția Avocatul Poporului reprezintă discriminare indirectă, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată.

Drept urmare, apreciem că interzicerea accesului elevilor care depășesc nivelul temperaturii corporale permise are ca efect încălcarea dreptului la educație, în condiții egale, al elevilor care ar urma să fie excluși de la examenele de evaluare națională și bacalaureat, afectând astfel rezultatele acestora pentru accesul la studiile liceale sau universitare.

Având în vedere toate acestea și pentru realizarea scopului constitutional și legal al Avocatului Poporului, respectiv apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice, în raporturile acestora cu autoritățile publice, emit prezenta:

RECOMANDARE

Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății vor identifica și vor dispune în regim de urgență toate măsurile care se impun în vederea asigurării dreptului la educație în condiții de egalitate, în contextul prevenirii răspândirii SARS-CoV-2;
Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății vor elimina prevederile discriminatorii din actul normativ criticat și vor permite accesul candidaților, în condiții de egalitate, la examenele în sesiunile regulate din calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2019-2020 și din calendarul examenului de bacalaureat naţional – 2020,;

Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății vor informa Avocatul Poporului cu privire la însușirea recomandării și realizarea măsurilor dispuse.
Avocatul Poporului,

Renate WEBER”

Citeşte şi CNCD: Interzicerea accesului candidaţilor cu temperatură de peste 37,3 grade la examene este discriminatorie


loading...