Bacalaureat 2014, sesiunea toamnă. Peste o mie de elevi au dat examen la Limba şi literatura maternă

Bacalaureat 2014, sesiunea toamnă, BAC 2014, bac edu.ro, EDU.RO. Sesiunea august - septembrie a continuat marţi, 26 august, cu examenul la Limba şi literatura maternă. La această probă s-au înscris 1.012 candidaţi. 962 dintre aceştia au susţinut proba la Limba şi literatura maghiară, 43 la Limba şi literatura germană, 3 la Limba şi literatura slovacă, 2 la Limba şi literatura ucraineană şi câte un candidat la Limba şi literatura sârbă, respectiv Limba şi literatura croată.

26 aug. 2014, 05:19
Bacalaureat 2014, sesiunea toamnă. Peste o mie de elevi au dat examen la Limba şi literatura maternă

Bacalaureat 2014, sesiunea toamnă, bac 2014, bac edu.ro, edu.ro. Luni, 25 august, 32.637 de absolvenţi de clasa a XII-a din promoţia curentă şi din cele anterioare au participat la proba scrisă de Limba şi literatura română E)a), din cadrul examenului de Bacalaureat 2014, sesiunea august – septembrie. Din totalul acestora, au fost eliminaţi din examen 109 candidaţi. La fel ca şi în sesiunea de vară, elevii au primit subiecte la Română diferite, în funcţie de profil Real şi Tehnologic şi Uman şi Pedagogic. VEZI AICI SUBIECTELE DE LA LIMBA ROMÂNĂ

Citeşte şi: BAC 2014 SESIUNEA DE TOAMNĂ. Fiul milionarului Viorel Micula, prins copiind la Limba Română

CITEŞTE ŞI: BACALAUREAT 2014, DEZASTRU în toamnă. Peste o sută de elevi au fost ELIMINAŢI după ce au încercat să copieze

BACALAUREAT 2014, EDU.RO. Sesiunea august – septembrie a continuat marţi, 26 august, cu examenul la Limba şi literatura maternă E)b). La această probă s-au înscris 1.012 candidaţi. 962 dintre aceştia au susţinut proba la Limba şi literatura maghiară, 43 la Limba şi literatura germană, 3 la Limba şi literatura slovacă, 2 la Limba şi literatura ucraineană şi câte un candidat la Limba şi literatura sârbă, respectiv Limba şi literatura croată.

Pe data de 27 august, va avea loc proba obligatorie a profilului E)c), iar pe 29 august, cea la alegere a profilului şi specializării E)d).

BACALAUREAT 2014, EDU.RO. Afişarea rezultatelor se va face pe data de 1 septembrie, până la ora 12.00, urmând ca, în aceeaşi zi, să fie depuse contestaţiile, în intervalul orar 12.00 – 16.00. Soluţionarea contestaţiilor se va realiza între 2 şi 3 septembrie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 4 septembrie.

VEZI ŞI: BACALAUREAT 2014, sesiunea de toamnă: Totul despre Bac 2014, conform EDU.RO

BACALAUREAT 2014 SESIUNEA DE TOAMNĂ, modele de subiecte şi bareme pentru Bac 2014

BACALUAREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la ROMÂNĂ şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la MATEMATICĂ şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la FIZICĂ şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la CHIMIE şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la BIOLOGIE şi ANATOMIE şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la ISTORIE şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la GEOGRAFIE şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la FILOSOFIE şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la PSIHOLOGIE şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la LOGICĂ şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la SOCIOLOGIE şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la ECONOMIE şi BAREMUL DE CORECTARE

SUBIECTE BACALAUREAT 2014 SESIUNEA DE TOAMNĂ. Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

După anunţarea variantei de subiect extrasă de Comisia Naţională de Bacalaureat, se multiplică subiectele în număr egal cu numărul candidaţilor, urmând ca acestea să fie distribuite în săli. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale vor primi simultan subiectul atât în limba maternă, cât şi în limba română.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia.

În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rau şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică” şi „Geografie”, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.

Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.

Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează.

Potrivit metodologiei de Bacalaureat, după ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.

La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

BACALAUREAT 2014. Sesiunea august-septembrie 2014:

 • 18-19 august 2014 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 18-19 august 2014 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 19 -20 august 2014 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 21 – 22 august 2014 Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 25 august 2014 Limba și literatura română – proba E)a) – proba scrisă
 • 26 august 2014 Limba și literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 • 27 august 2014 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
 • 29 august 2014 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – probă scrisă
 • 1 septembrie 2014 Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
 • 2-3 septembrie 2014 Rezolvarea contestațiilor
 • 4 septembrie 2014 Afișarea rezultatelor finale

loading...