Băsescu retrimite Parlamentului o lege privind transferul unor păduri către CJ Neamţ

Preşedintele Băsescu solicită Parlamentului reexaminarea unei legi privind scoaterea din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în administrarea CJ Neamţ, pentru lucrări de consolidare a albiei râului Siret în comuna Ion Creangă, informează Mediafax.

RomaniaTV.net
22 mart. 2012, 13:58
Băsescu retrimite Parlamentului o lege privind transferul unor păduri către CJ Neamţ

Şeful statului precizează, în cererea de reexaminare transmisă joi Parlamentului, că actul normativ trimis spre promulgare prevede scoaterea din fondul forestier naţional proprietate publică a statului, a unor terenuri în suprafaţă de 159.443 mp, prin derogare de la prevederile art. 35, 37 şi 41 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic. De asemenea, se prevede transmiterea terenurilor din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în scopul realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ”.

„Considerăm că pentru realizarea lucrărilor de investiţii, pe amplasamentul solicitat, este necesară respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic. Astfel, scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenurilor necesare realizării lucrărilor ar fi oportună numai cu condiţia compensării acestora cu alte terenuri echivalente, respectându-se prevederile legale în vigoare”, se arată în cererea de reexaminare.

Preşedintele menţionează că aceste recomandări sunt în acord şi cu punctul de vedere al Guvernului transmis Parlamentului cu privire la această propunere legislativă.

„Faţă de cele afirmate, am aprecia înţelegerea manifestată de legiuitor pentru adoptarea acestei iniţiative legislative cu propunerile de reformulare din prezenta cerere. De aceea, având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii trimise spre promulgare, ţinând cont de motivul invocat”, se mai arată în solicitare.