Băsescu sesizează şi el Curtea Constituţională

Preşedintele Traian Băsescu se adresează şi el Curţii Constituţionale, după multele contestaţii depuse de Opoziţie şi mai nou de Mircea Geoană. Şeful statului  a trimis o sesizare privind neconstituţionalitatea unei legi pe care el o trimisese la reexaminare în Parlament, contestând modul în care aceasta a fost adoptată.

RomaniaTV.net
25 nov. 2011, 16:15
Băsescu sesizează şi el Curtea Constituţională

Preşedintele Traian Băsescu a trimis, vineri, preşedintelui Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, o sesizare de neconstituţionalitate a unei legi pentru completarea Legii învăţământului 84/1995.

Potrivit unui comunicat al Preşedinţiei, această lege a fost adoptată de Senat, în calitate de Cameră decizională, în data de 14 septembrie 2010, iar pe 12 octombrie 2010, preşedintele României a solicitat Parlamentului reexaminarea acestei legi.

În urma reexaminării, Parlamentul a transmis legea preşedintelui, în vederea promulgării.

Preşedinţia precizează că legea dedusă controlului de constituţionalitate a fost reexaminată de către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, în şedinţa din 7 iunie 2011.

În urma votului exprimat, legea menţionată a fost respinsă şi, în consecinţă, a fost transmisă Senatului, în calitate de Cameră decizională.

În data de 31 octombrie 2011, legea a fost reexaminată de Senat.

„Analizând obiecţiunile formulate de Preşedintele României, comisia sesizată în fond a întocmit un raport de admitere a cererii de reexaminare, în sensul respingerii legii. Supus la vot, raportul comisiei sesizate în fond nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării. Pe cale de consecinţă – şi în absenţa unui vot expres asupra legii aflate în reexaminare – Preşedintelui României i-a fost transmisă, spre promulgare, Legea pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, în forma adoptată iniţial de Parlament, considerându-se că prin respingerea raportului comisiei sesizate în fond – şi, implicit, a cererii de reexaminare – subzistă decizia anterior exprimată de Parlament, în cadrul dezbaterii obişnuite, adică cea de adoptare a acestei legi.

Învederăm că Legea pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, transmisă Preşedintelui României spre promulgare, este neconstituţională deoarece contravine dispoziţiilor art. 76 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 77 alin. (3) din Constituţia României. Astfel, potrivit art. 77 alin. (3) din Constituţie, dacă Preşedintele României a cerut reexaminarea unei legi, acesta are obligaţia de a promulga legea în cauză în termen de 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare. Aşadar, prevederile constituţionale precizează expres că numai legile care sunt adoptate în urma reexaminării pot fi promulgate de către Preşedintele României”, se arată în comunicatul de presă al Preşedinţiei.

Potrivit documentului, faţă de aspectele cuprinse în cererea de reexaminare, Parlamentul se exprimă prin vot, iar votul se referă întotdeauna la legea în cauză.

„Drept urmare, indiferent de conţinutul cererii de reexaminare, ori de propunerile cuprinse în raportul comisiei sesizate în fond, cele două Camere ale Parlamentului supun la vot legea aflată în reexaminare. De aceea, votul exprimat asupra cererii de reexaminare a Preşedintelui României ori asupra raportului comisiei sesizate în fond nu echivalează cu un vot de adoptare a legii. De asemenea, votul asupra legii trebuie exprimat în acord cu conţinutul normativ al legii aflate în reexaminare. Aşadar, în cazul de faţă, potrivit dispoziţiilor art. 76 alin. (1), este necesar votul majorităţii membrilor Camerei, întrucât legea reglementează relaţii sociale din domeniul legilor organice”, se mai arată în comunicat.

Astfel, şeful statului susţine că Legea pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, nefiind supusă votului plenului Senatului, a fost înaintată Preşedintelui României spre promulgare cu încălcarea dispoziţiilor art. 76 alin. (1) din Constituţie, – întrucât reglementează relaţii sociale din domeniul legii organice, iar pentru a fi adoptată aceasta trebuia să întrunească votul majorităţii membrilor Camerei Senatului – şi ale art. 77 alin. (3) din Constituţie, potrivit cărora numai legile adoptate după reexaminare pot fi promulgate de către preşedintelui.

Preşedintele Traian Băsescu a retrimis Parlamentului, în octombrie 2010, un act normativ care completează Legea învăţământului 84/1995, republicată, cerând, printre altele, ca prevederile documentului să fie integrate cu noua lege a educaţiei naţionale, având în vedere că obiectul de reglementare este similar.

 


loading...