Beatrice Mahler, reacţie la decizia de creştere a normei de hrană din spitale: „Este foarte greu să alcătuiești un meniu diversificat”

Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din sectorul 5 București, a reacționat imediat după aflarea veștii privind creșterea normei de hrană din spitale.

14 apr. 2022, 11:05
Beatrice Mahler, reacţie la decizia de creştere a normei de hrană din spitale: „Este foarte greu să alcătuiești un meniu diversificat”

Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, a explicat că indemnizația de hrană din spitale nu asigură, mai ales pentru pacienții care necesită o spitalizare prelungită, un meniu diversificat.

„Noi dispunem de bucătărie proprie și putem să asigurăm cantitate suficientă de hrană. Însă, din nefericire, am avut în perioada în care am renovat bucătăria institutului externalizare. S-au înregistrat foarte multe reclamații legate de cantitatea de mâncare.

Citeşte şi: Alocaţia de hrană din spitale se dublează de la 1 iulie 2022

Legea tuberculozei prevede din acest an ca pacientul să primească o indemnizație de hrană dacă nu este internat. În perioada în care este internat se consideră că alocația de hrană este mâncarea pe care o primește în unitatea medicală. Acești pacienți au nevoie de un regim caloric special. Este foarte dificil să alcătuiești un meniu diversificat cu bani puțini”, a explicat medicul Beatrice Mahler la B1TV.

Citeşte şi: Ce meniu are un pacient internat în spitalele din România. Statul dă doar 11 lei pentru a asigura cele trei mese ale bolnavului!

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege potrivit căruia cuantumul alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se va actualiza anual în funcţie de rata inflaţiei şi nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare. S-au înregistrat 190 voturi „pentru” şi 6 abţineri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul instituirii unor norme noi cu privire la alocaţia de hrană în unităţile spitaliceşti, precum şi la procedura de stabilire a acesteia.

„Autorităţile publice locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condiţiile legii, bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, suplimentare alocaţie de hrană, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale”, prevede proiectul.

De asemenea, „cuantumul alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se stabileşte prin ordin al ministrului Sănătăţii, se actualizează anual în funcţie de rata inflaţiei şi nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare”.

Cheltuielile aferente alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Alocaţia de hrană poate fi suplimentată prin decizie a consiliului de administraţie al unităţii sanitare în condiţiile identificării altor surse de finanţare decât sumele provenite din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate şi de la bugetul de stat.

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, prevăzut de prezenta lege, şi de alocaţia de hrană astfel cum a fost stabilită. Modalitatea de decontare a serviciilor medicale pentru aceste persoane se aplică şi alocaţiei de hrană, mai prevede proiectul.

Legea intră în vigoare la data de 1 iulie 2022.