BURSE ELEVI 2022. Banii intră pe card pe data de 15 a lunii următoare, în acelaşi timp cu salariul profesorilor

Pentru anul școlar 2022-2023 există un proiect de ordin pregătit de Ministerul Educației care prevede ca pentru acordarea burselor elevilor să nu se mai ia în calcul rezultatele din ultimul semestru, ci rezultatele pentru întregul an anterior.

07 sept. 2022, 16:47
BURSE ELEVI 2022. Banii intră pe card pe data de 15 a lunii următoare, în acelaşi timp cu salariul profesorilor

BURSE ELEVI 2022. Bursele elevilor vor fi plătite obligatoriu pe data de 15 a lunii următoare, anunță secretarul de stat Florian Lixandru. „Practic, așa cum se plătesc salariile, așa se plătesc și bursele. Pe data de 15 a fiecărei luni, unitatea de învățământ este obligată să plătească bursele elevilor pentru luna încheiată”, a spus acesta. Astfel, nu vor mai fi probleme referitoare la plata întârziată a burselor, după cum a menționat acesta.

Conform secretarului de stat, elevii vor beneficia de bursă „încă din prima zi de școală”: „Pentru elevii de clasa a V-a și pentru elevii de clasa a IX-a, bursele de merit, respectiv bursele de studiu se acordau după primul semestru. Acum, elevii din învățământul gimnazial și elevii din învățământul liceal vor beneficia de bursă de studiu și bursa socială încă din prima zi de școală”.

Burse elevi 2022. Se schimbă regulile, se iau în calcul absenţele din anul precedent. CRITERII noi pentru burse

BURSE ELEVI 2022. Elevii de clasa a V-a vor putea să ia bursă în funcție de calificativele de ‘bine’ și ‘foarte bine’ din clasa a IV-a, potrivit lui Florian Lixandru: „Pe baza calificativelor primite în clasa a patra, pot beneficia de burse de studiu și burse sociale elevii care au obținut calificative de bine și foarte bine pe parcursul clasei a IV-a. Iar în ceea ce privește elevii de clasa a IX-a, bursa de studiu, bursa de merit și bursa socială se vor acorda pe baza mediei de admitere în liceu, conform acestui ordin care stabilește criteriile de acordare a burselor sociale”.

„În ceea ce privește acordarea burselor, ca element de noutate, săptămâna aceasta a fost aprobat ordinul de ministru cu privire la criteriile de acordare a burselor școlare. Pentru elevii de clasa a V-a și pentru elevii de clasa a IX-a, bursele de merit, respectiv bursele de studiu se acordau după primul semestru. Acum, elevii din învățământul gimnazial și elevii din învățământul liceal vor beneficia de bursă de studiu și bursa socială încă din prima zi de școală. Deci, elevii din gimnaziu care vin din învățământul primar vor putea primi bursă socială și bursa de studiu încă din prima zi a semestrului întâi. Pe baza calificativelor primite în clasa a IV-a, pot beneficia de burse de studiu și burse sociale elevii care au obținut calificative de bine și foarte bine pe parcursul clasei a IV-a. Iar în ceea ce privește elevii de clasa a IX-a, bursa de studiu, bursa de merit și bursa socială se vor acorda pe baza mediei de admitere în liceu, conform acestui ordin care stabilește criteriile de acordare a burselor sociale.

Vacanţe şcolare 2022-2023 schimbate radical. Noutăţi majore în noul an şcolar

Totodată, prin hotărârea de guvern care va fi aprobată în ceea ce privește cuantumul burselor se va stabili și data de plată a burselor pentru a nu mai avea probleme, cum s-a întâmplat în anumite județe, în anumite orașe unde plata burselor s-a făcut foarte târziu. Prin hotărâre de Guvern se va stabili ca termenul de plată a burselor să fie data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se plătește bursă. Practic, așa cum se plătesc salariile, așa se plătesc și bursele. Pe data de 15 a fiecărei luni, unitatea de învățământ este obligată să plătească bursele elevilor pentru luna încheiată”.

Inițial, criteriile de acordare a burselor școlare au fost schimbate după 10 ani, de către Ministerul Educației, potrivit unui ordin de ministru publicat în luna ianuarie 2022 în Monitorul Oficial. Astfel, potrivit ordinului de ministru emis, bursele de merit s-au acordat din semestrul II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii cu medii peste 9.50, față de 8.50, iar bursele de studiu erau acordate celor cu media între 7.50 și 9.50, în loc de 7.00 – 8.50, cum era pragul în ordinul precedent.

Se dau cel puţin 700 de lei în septembrie, cererile se depun de azi. Ce acte sunt necesare şi când intră banii pe card

Burse 2022-2023. Condițiile pentru a obține bursă de merit, de studiu sau socială

În funcție de rezultatele școlare, elevii din școlile de stat pot beneficia de burse de merit și de studiu.

Sorin Cîmpeanu a declarat că în prezent nu există mecanisme pentru a sancționa neplata burselor. Ministrul Educației a vorbit și de introducerea unui noi tip de burse: cele de încurajare a excelenţei, mult mai mari decât până acum.

Sorin Cîmpeanu anunță schimbările în educație pentru acest an școlar. Cum vor susține elevii examenele naționale

Ministrul a mai amintit, că până acum 3 ani existau burse de 6 lei sau 8 lei, ridicole, iar în momentul de faţă avem burse de 500 de lei pe lună. Acestea vor fi majorate.

Ministrul a mai precizat că este nevoie de existenţa unor mecanisme introduse prin lege, pentru a putea sancţiona  situaţiile în care nu se plătesc bursele sociale.

Bursa de studiu. Potrivit legislației, bursa de studiu este un ajutor financiar din partea statului care se acordă elevilor care provin din familii cu venituri minime și care au rezultate bune la învățătură.

Scopul acordării burselor de studiu este pentru a le oferi elevilor susținere financiară pentru a-și cumpăra rechizite și haine.

Valoarea bursei de studiu pentru anul școlar 2022-2023 este de 150 de lei.

Condiții pentru a obține bursă de studiu

În anul școlar 2021-2022, elevii primeau bursă de studiu dacă îndeplineau cumulativ următoarele condiții:

• media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior

• venit lunar net /membru de familie pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarelor, cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1.263 RON).

• pentru elevii claselor a V-a și a IX-a, bursele de studiu se acordau începând cu semestrul al doilea

Pentru anul școlar 2022-2023 există un proiect de ordin pregătit de Ministerul Educației care prevede ca pentru acordarea burselor elevilor să nu se mai ia în calcul rezultatele din ultimul semestru, ci rezultatele pentru întregul an anterior.

De asemenea, pentru toți elevii se va lua în calcul numărul absențelor din anul anterior.

Ce acte sunt necesare
Pentru a obține bursă de studiu, elevii trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă următoarele acte:

• Cerere în care să se regăsească media generala pe anul scolar anterior si nota 10 la purtare confirmate de diriginte;

• Copie după carte identitate a elevului și a părinților;

• Copie după certificatul de naștere al fraților și surorilor (care sunt în sistemul de învățământ preuniversitar sau universitar la zi);

• Copie certificat divorț părinți (unde este cazul) cu adeverința sau declaratie notariala a sumei primita ca pensie alimentara (daca nu este specificata în sentința divorț);

• Adeverință salariu părinți cu veniturile nete din ultimele trei luni anterioare începutului de an școlar/semestru;

• Declarație de la notariat, pentru părinții care nu sunt salariați, din care să reiasă că nu au avut venituri în ultimele 3 luni;

• Certificat de la Administratia Financiara din raza teritorială pentru alte venituri impozabile, pentru ambii părinți;

Pentru copiii al cărui părinte (în grija căruia este încredințat prin sentința judecatorească) s-a recăsătorit, se iau în calcul atât venitul părintelui vitreg cât și pensia alimentară primită de la celălalt părinte.

Bursa de merit în 2022. Bursa de merit este o răsplată financiară acordată elevilor care au avut rezultate deosebite la învățătură pe tot parcursul unui an școlar.

Valoarea bursei de merit este de 500 de lei, potrivit edu.ro.

Condiții pentru a obține bursă de merit
Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:

• În anul școlar anterior a obținut media generală de cel puțin 9,50 și a acumulat cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru, cu excepția claselor a V-a și a IX-a

• au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;

• au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Vacanţe şcolare 2022-2023 schimbate radical. Noutăţi majore în noul an şcolar

Ce acte sunt necesare
Bursele de merit și cele de performanță se acordă la propunerea dirigintelui, iar elevii nu trebuie să depună nicio cerere și nu trebuie să aducă niciun act, deoarece situația lor școlară poate fi consultată oricând de către diriginte sau învățător.

Bursa socială în 2022. Potrivit legii, bursele sociale sunt un ajutor financiar din partea statului pentru a susține educația elevilor și studenților.

Valoarea bursei sociale este de 200 de lei.

Condiții pentru a obține bursă socială
Bursele sociale se acordă elevilor și studențiilor care se află într-un din situațiile de mai jos:

• elevilor şi studenţilor care provin din familii  care nu realizează un venit mediu net lunar pe ultimele 12 luni pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

• elevilor și studenților orfani sau crescuţi de un singur părinte, sau elevi și studenți abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială;

• elevilor și studenților care au deficienţe / afectări funcţionale produse de boli;

• elevii din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate și care nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;

Ce acte sunt necesare
Acte necesare pentru elevii care provin din familii cu posibilități financiare reduse

1. Cerere tip – de la secretariatul colegiului (sau de pe site-ul colegiului) şi dosar tip PLIC;

2. Declaraţie în care se specifică numărul membrilor familiei şi ocupația acestora;

3. Copie după actul de identitate sau după certificatul de naștere pentru fiecare membru al familiei, cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care
semnează atât dirigintele cât şi elevul);

4. Adeverinţă în original cu venitul lunar realizat de fiecare membru de familie (unde e cazul) pe ultimele 12 luni, inclusiv valoarea tichetelor de masă dacă este cazul;

5. Talon de şomaj / talon de pensie / talon de pensie alimentară (unde este cazul)

6. Documente din care reiese venitul din bursa acordată elevului şi fraţilor elevilor sau studenţilor dacă bursa a fost acordată neîntrerupt pe lunile respective, sau declaraţie pe propria răspundere care să susțină acest lucru;

7. Copie după taloanele cu alocaţia / alocaţia complementară pentru copii pe lunile respective;

8. Declarație pe propria răspundere (pentru persoanele majore din familie care nu au realizat venit pe lunile respective);

9. Adeverinţă de venit fiscal pentru persoanele majore din familie care nu sunt elevi / studenţi (de la FISC pe anul 2021);

10. Adeverinţă de la şcoală pentru fraţii elevi sau studenţi;

Acte necesare pentru copii orfani

Pentru a putea beneficia de bursa socială, elevii sau studenții care au rămas orfani trebuie să prezinte următoarele acte:

1. Cerere tip – de la secretariatul unității de învățământ (sau de pe site-ul unității de învățământ) şi dosar tip plic;

2.Declaraţie în care se specifică numărul membrilor familiei şi ocupația acestora;

3. Copie după actul de identitate sau după certificatul de naștere pentru fiecare membru al familiei, cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care
semnează atât dirigintele cât şi elevul);

4. Copie după certificatul de deces (în cazul copiilor orfani de un părinte sau de ambii părinţi);

Acte necesare pentru elevii și studenții care sunt crescuţi de un singur părinte sau abandonaţi de părinţi, pentru care a fost instituită o măsură de protecţie socială

1. Cerere tip – de la secretariatul unității de învățământ (sau de pe site-ul unității de învățământ) şi dosar tip plic;

2. Declaraţie în care se specifică numărul membrilor familiei şi ocupația acestora;

3. Copie după actul de identitate sau după certificatul de naștere pentru fiecare membru al familiei, cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care
semnează atât dirigintele cât şi elevul);

4. Copie după sentinţa de divorţ / hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului sau declaraţie notarială a părintelui care creşte singur copilul, respectiv copie legalizată după actul ce atestă măsura de protecţie socială (în cazul elevilor abandonaţi);

Acte necesare pentru copii bolnavi

1. Cerere tip – de la secretariatul unității de învățământ (sau de pe site-ul unității de învățământ) şi dosar tip plic;

2. Declaraţie în care se specifică numărul membrilor familiei şi ocupația acestora;

3. Copie după actul de identitate sau după certificatul de naștere pentru fiecare membru al familiei, cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care
semnează atât dirigintele cât şi elevul);

4. Certificat medical în original eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie /medicul de la cabinetul şcolar;

Acte necesare pentru elevii din mediul rural

1. Cerere tip – de la secretariatul unității de învățământ (sau de pe site-ul unității de învățământ) şi dosar tip plic;

2. Declaraţie în care se specifică numărul membrilor familiei şi ocupația acestora;

3. Copie după actul de identitate sau după certificatul de naștere pentru fiecare membru al familiei, cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care
semnează atât dirigintele cât şi elevul);

4. Copie după documentul cu domiciliul elevului ( carte de identitate a elevului / părintelui);