Se dau cel puţin 700 de lei în septembrie, cererile se depun de azi. Ce acte sunt necesare şi când intră banii pe card

Elevii cu vernituri modeste pe familie vor primi tichete socile de 500 lei în această lună. Suma se adaugă burselor sociale de 200 de lei lunar.

05 sept. 2022, 13:07
Se dau cel puţin 700 de lei în septembrie, cererile se depun de azi. Ce acte sunt necesare şi când intră banii pe card

Elevii încep noul an şcolar cu banii în cont. Se dat tichete sociale de 500 de lei, pentru rechizite, iar cuntumul burselor sociale a crescut în funcţie de primăria care le acordă. Elevii si prescolarii cu situatie financiara precara pot beneficia de tichete sociale pentru rechizite, in anul scolar 2022-2023, in valoare de 500 de lei. Inspectoratele scolare au termen pana la 23 septembrie 2022 sa transmita Ministerului Educatiei lista cu beneficiarii tichetelor sociale pentru rechizite, anunta EDUPART. Voucherele educaționale numite în OUG „tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional” sunt carduri cu câte 500 de lei care sunt acordate pentru a acoperi cheltuielile pentru materiale școlare, potrivit OUG. Practic, banii ajung la părinți la mult timp după începutul anului școlar, când sunt necesare aceste cheltuieli.

Ordonanta de urgenta nr. 133/2020, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede acordarea de sprijin educational prin sprijin financiar oferit sub forma de tichet social pe suport electronic, pentru achizitionarea de materiale scolare, pentru copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat prescolar, primar si gimnazial, transmite Iulian Cristache, presedintele Edupart, intr-o postare pe pagina de Facebook.

Inspectoratele scolare vor comunica Ministerului Educatiei lista beneficiarilor pentru anul scolar 2022-2023 pana la data de 23 septembrie 2022.

Valoarea unui tichet pentru rechizite este de 500 de lei

Valoarea nominala a unui tichet social pentru fiecare beneficiar este de 500 lei/ an scolar. Materialele scolare ce pot fi achizitionate cu aceste tichete sunt rechizite necesare frecventarii scolii: articole de papetarie, caiete, stilouri, articole pentru pictura, ghiozdane si alte articole necesare in scoli si gradinite, precum si articole de vestimentatie necesare frecventarii scolii si gradinitei.

Beneficiarii tichetelor sociale 2022

1. Prescolarii inscrisi in invatamantul de stat care indeplinesc conditiile pentru obtinerea sprijinului educational acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 248/2015 stabileste ca fiind familii defavorizate acele familii care au venitul lunar pe membru de familie de pana la de doua ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoana singura (de doua ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoana singura inseamna 298 lei).

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara solicitarii stimulentului educational.

Cererile pentru stabilirea si acordarea sprijinului financiar se intocmesc de reprezentantul familiei si se inregistreaza, impreuna cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor, la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia, in luna imediat urmatoare indeplinirii conditiilor de acordare.

Acordarea tichetelor este conditionata de frecventa regulata la gradinita. Stimulentul educational se acorda, la cerere, unuia dintre parinti.

2. Elevii inscrisi in invatamantul de stat, primar si gimnazial, care indeplinesc criteriile de venit stabilite in Programul national de rechizite scolare, conform Legii nr. 126/2002.

Legea nr. 126/2002 stabileste ca pot beneficia de acest sprijin elevii care se afla in intretinere familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara (salariul minim brut in 2022 este 2.550 RON, 50% reprezinta 1.275 RON).

La stablirea venitului mediu net lunar pe membru de familie vor fi luate in considerare absolut toate veniturile. Inclusiv: indemnizatie de somaj, creante legale, conventii civile de intretinere, indemnizatii cu caracter permanent, alocatii de stat pentru copii, alocatii de intretinere pentru copii, burse pentru elevi si studenti, ajutorul acordat sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

Conditii pentru acordarea tichetelor sociale pentru elevi. Când şi cum intră banii

Cererile pentru stabilirea si acordarea sprijinului financiar se intocmesc de reprezentantul familiei si se depun, impreuna cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor, la secretariatul unitatii de invatamant unde este inscris elevul, in termen de 5 zile de la data inceperii anului scolar (5 septembrie pentru anul scolar 2022-2023).

Conform legii, prin familie se intelege:

– sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna;

– barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si se gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala;

– persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu reafirmă, în prima zi a noului an şcolar, că îşi doreşte eliminarea „goanei după note” pe care spune că a constatat-o la unii elevi, dar şi la mulţi părinţi. „Şcoala nu se face pentru notă”, afirmă ministrul, care se arată convins că fiecare dascăl va şti cum să îşi evalueze elevii.

„Fiecare profesor ştie să-şi evalueze cel mai bine elevii, ritmic, pe parcursul întregului an şcolar în aşa fel încât să fie eliminată acea presiune a notei, fără să eliminăm media generală la finalul fiecărui an de studiu. Să eliminăm acea presiune inutilă generată de goana după note, goana după note a elevilor, goana după note, din păcate, a multor părinţi care nu înţeleg că şcoala nu se face pentru notă, şcoala se face pentru ca ai lor copii să deprindă acele competenţe care îi vor ajuta să se dezvolte în viaţă conform propriilor aspiraţii de dezvoltare atât personală şi cât şi profesională pentru fiecare dintre acei copii care vor alege un domeniu”, a afirmat ministrul Educaţiei luni, în prima zi a anului şcolar 2022-2023. Goana după medii rămâne însă valabilă în ceea ce privesşte bursele.

Bursele acordate elevilor în anul școlar 2022-2023. Condițiile pentru a obține bursă de merit, de studiu sau socială

În funcție de rezultatele școlare, elevii din școlile de stat pot beneficia de burse de merit și de studiu.

Sorin Cîmpeanu a declarat că în prezent nu există mecanisme pentru a sancționa neplata burselor. Ministrul Educației a vorbit și de introducerea unui noi tip de burse: cele de încurajare a excelenţei, mult mai mari decât până acum.

Sorin Cîmpeanu anunță schimbările în educație pentru acest an școlar. Cum vor susține elevii examenele naționale

Ministrul a mai amintit, că până acum 3 ani existau burse de 6 lei sau 8 lei, ridicole, iar în momentul de faţă avem burse de 500 de lei pe lună. Acestea vor fi majorate.

Ministrul a mai precizat că este nevoie de existenţa unor mecanisme introduse prin lege, pentru a putea sancţiona  situaţiile în care nu se plătesc bursele sociale.

Bursa de studiu. Potrivit legislației, bursa de studiu este un ajutor financiar din partea statului care se acordă elevilor care provin din familii cu venituri minime și care au rezultate bune la învățătură.

Scopul acordării burselor de studiu este pentru a le oferi elevilor susținere financiară pentru a-și cumpăra rechizite și haine.

Valoarea bursei de studiu pentru anul școlar 2022-2023 este de 150 de lei.

Condiții pentru a obține bursă de studiu
În anul școlar 2021-2022, elevii primeau bursă de studiu dacă îndeplineau cumulativ următoarele condiții:

• media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior

• venit lunar net /membru de familie pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarelor, cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1.263 RON).

• pentru elevii claselor a V-a și a IX-a, bursele de studiu se acordau începând cu semestrul al doilea

Pentru anul școlar 2022-2023 există un proiect de ordin pregătit de Ministerul Educației care prevede ca pentru acordarea burselor elevilor să nu se mai ia în calcul rezultatele din ultimul semestru, ci rezultatele pentru întregul an anterior.

De asemenea, pentru toți elevii se va lua în calcul numărul absențelor din anul anterior.

Ce acte sunt necesare
Pentru a obține bursă de studiu, elevii trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă următoarele acte:

• Cerere în care să se regăsească media generala pe anul scolar anterior si nota 10 la purtare confirmate de diriginte;

• Copie după carte identitate a elevului și a părinților;

• Copie după certificatul de naștere al fraților și surorilor (care sunt în sistemul de învățământ preuniversitar sau universitar la zi);

• Copie certificat divorț părinți (unde este cazul) cu adeverința sau declaratie notariala a sumei primita ca pensie alimentara (daca nu este specificata în sentința divorț);

• Adeverință salariu părinți cu veniturile nete din ultimele trei luni anterioare începutului de an școlar/semestru;

• Declarație de la notariat, pentru părinții care nu sunt salariați, din care să reiasă că nu au avut venituri în ultimele 3 luni;

• Certificat de la Administratia Financiara din raza teritorială pentru alte venituri impozabile, pentru ambii părinți;

Pentru copiii al cărui părinte (în grija căruia este încredințat prin sentința judecatorească) s-a recăsătorit, se iau în calcul atât venitul părintelui vitreg cât și pensia alimentară primită de la celălalt părinte.

Bursa de merit în 2022. Bursa de merit este o răsplată financiară acordată elevilor care au avut rezultate deosebite la învățătură pe tot parcursul unui an școlar.

Valoarea bursei de merit este de 500 de lei.

Condiții pentru a obține bursă de merit
Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:

• În anul școlar anterior a obținut media generală de cel puțin 9,50 și a acumulat cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru, cu excepția claselor a V-a și a IX-a

• au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;

• au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Vacanţe şcolare 2022-2023 schimbate radical. Noutăţi majore în noul an şcolar

Ce acte sunt necesare
Bursele de merit și cele de performanță se acordă la propunerea dirigintelui, iar elevii nu trebuie să depună nicio cerere și nu trebuie să aducă niciun act, deoarece situația lor școlară poate fi consultată oricând de către diriginte sau învățător.

Bursa socială în 2022. Potrivit legii, bursele sociale sunt un ajutor financiar din partea statului pentru a susține educația elevilor și studenților.

Valoarea bursei sociale este de 200 de lei.

Condiții pentru a obține bursă socială
Bursele sociale se acordă elevilor și studențiilor care se află într-un din situațiile de mai jos:

• elevilor şi studenţilor care provin din familii  care nu realizează un venit mediu net lunar pe ultimele 12 luni pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

• elevilor și studenților orfani sau crescuţi de un singur părinte, sau elevi și studenți abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială;

• elevilor și studenților care au deficienţe / afectări funcţionale produse de boli;

• elevii din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate și care nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;

Ce acte sunt necesare
Acte necesare pentru elevii care provin din familii cu posibilități financiare reduse

1. Cerere tip – de la secretariatul colegiului (sau de pe site-ul colegiului) şi dosar tip PLIC;

2. Declaraţie în care se specifică numărul membrilor familiei şi ocupația acestora;

3. Copie după actul de identitate sau după certificatul de naștere pentru fiecare membru al familiei, cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care
semnează atât dirigintele cât şi elevul);

4. Adeverinţă în original cu venitul lunar realizat de fiecare membru de familie (unde e cazul) pe ultimele 12 luni, inclusiv valoarea tichetelor de masă dacă este cazul;

5. Talon de şomaj / talon de pensie / talon de pensie alimentară (unde este cazul)

6. Documente din care reiese venitul din bursa acordată elevului şi fraţilor elevilor sau studenţilor dacă bursa a fost acordată neîntrerupt pe lunile respective, sau declaraţie pe propria răspundere care să susțină acest lucru;

7. Copie după taloanele cu alocaţia / alocaţia complementară pentru copii pe lunile respective;

8. Declarație pe propria răspundere (pentru persoanele majore din familie care nu au realizat venit pe lunile respective);

9. Adeverinţă de venit fiscal pentru persoanele majore din familie care nu sunt elevi / studenţi (de la FISC pe anul 2021);

10. Adeverinţă de la şcoală pentru fraţii elevi sau studenţi;

Acte necesare pentru copii orfani

Pentru a putea beneficia de bursa socială, elevii sau studenții care au rămas orfani trebuie să prezinte următoarele acte:

1. Cerere tip – de la secretariatul unității de învățământ (sau de pe site-ul unității de învățământ) şi dosar tip plic;

2.Declaraţie în care se specifică numărul membrilor familiei şi ocupația acestora;

3. Copie după actul de identitate sau după certificatul de naștere pentru fiecare membru al familiei, cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care
semnează atât dirigintele cât şi elevul);

4. Copie după certificatul de deces (în cazul copiilor orfani de un părinte sau de ambii părinţi);

Acte necesare pentru elevii și studenții care sunt crescuţi de un singur părinte sau abandonaţi de părinţi, pentru care a fost instituită o măsură de protecţie socială

1. Cerere tip – de la secretariatul unității de învățământ (sau de pe site-ul unității de învățământ) şi dosar tip plic;

2. Declaraţie în care se specifică numărul membrilor familiei şi ocupația acestora;

3. Copie după actul de identitate sau după certificatul de naștere pentru fiecare membru al familiei, cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care
semnează atât dirigintele cât şi elevul);

4. Copie după sentinţa de divorţ / hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului sau declaraţie notarială a părintelui care creşte singur copilul, respectiv copie legalizată după actul ce atestă măsura de protecţie socială (în cazul elevilor abandonaţi);

Acte necesare pentru copii bolnavi

1. Cerere tip – de la secretariatul unității de învățământ (sau de pe site-ul unității de învățământ) şi dosar tip plic;

2. Declaraţie în care se specifică numărul membrilor familiei şi ocupația acestora;

3. Copie după actul de identitate sau după certificatul de naștere pentru fiecare membru al familiei, cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care
semnează atât dirigintele cât şi elevul);

4. Certificat medical în original eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie /medicul de la cabinetul şcolar;

Acte necesare pentru elevii din mediul rural

1. Cerere tip – de la secretariatul unității de învățământ (sau de pe site-ul unității de învățământ) şi dosar tip plic;

2. Declaraţie în care se specifică numărul membrilor familiei şi ocupația acestora;

3. Copie după actul de identitate sau după certificatul de naștere pentru fiecare membru al familiei, cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care
semnează atât dirigintele cât şi elevul);

4. Copie după documentul cu domiciliul elevului ( carte de identitate a elevului / părintelui);