Burse şcolare 2023-2024: Până la ce dată trebuie depuse listele cu elevi care vor beneficia. Clarificări privind bursa de merit

Elevii pot lua bursă de merit și cu medii de 5 sau 6 dacă sunt în primii 30% din clasă, pragul de venit pentru bursa socială pentru venituri mici este 949 lei, fără să se ia în calcul alocațiile.

26 sept. 2023, 07:00
Burse şcolare 2023-2024: Până la ce dată trebuie depuse listele cu elevi care vor beneficia. Clarificări privind bursa de merit

Burse școlare 2023-2024: Până pe data de 6 octombrie dirigintele clasei trebuie să depună listele cu elevi care vor primi burse de merit la secretariatul unității de învățământ.

Aceasta nu implică formularea vreunei cereri din partea elevilor sau a părinților. Bursele se acordă la propunerea dirigintelui primilor 30% din totalul elevilor dintr-o clasă cu cele mai bune rezultate la învățătură. Dar precum și celor care au medii de cel puțin 9,50.

Metodologia-cadru privind acordarea burselor școlare prevede că acordarea burselor nu este condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.

Prin urmare, dirigintele va înainta la secretariatul școlii lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale. Acest lucru trebuie făcut în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor an școlar.

Burse 2023. Formulă de calcul complicată, directorii trebuie să apeleze la profesorii de matematică pentru a nu greşi

Burse şcolare 2023-2024:  În cazul elevilor claselor a V-a, pentru care sunt luate în calcul rezultatele obținute în primele două module de învățare, lista cu elevii propuși pentru bursa de merit este depusă la secretariatul școlii în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie. Există și excepții în care părinții trebuie să depună cerere pentru bursa de merit. Este vorba despre părinții ai căror copii au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare. Desigur, cele recunoscute de Ministerul Educației.

La fel se face și pentru cei care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale. Asemenea și pentru elevii care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federații sportive în sporturi olimpice.

Burse pentru eleve gravide, dar şi burse de excelență de până la 3000 de lei. CUANTUM burse, document

Elevii pot lua bursă de merit și cu medii de 5, 6, 7, dacă sunt în primii 30% din clasă, elevii din învățământul primar pot beneficia doar de burse sociale și venitul mediu pe membru de familie luat în calcul pentru bursa socială pentru venituri mici este 949 lei sunt câteva dintre precizările legate de bursele din anul școlar 2023-2024 ale secretarului de stat în Ministerul Educației, Florian Lixandru, la TVR Info, în 20 septembrie.

Burse școlare 2023-2024:

În anul școlar actual, ministerul acordă șase tipuri de burse pentru elevi:

Bursă de excelență olimpică I – intre 750 si 3000 de lei
Bursă de excelență olimpicăa II – 700 de lei
Bursă de merit – 450 de lei
Bursă socială – 300 de lei
Bursa pentru mame minore – 700 de lei
Bursa tehnologică – 300 de lei

Când se plătesc bursele elevilor

Bursele se plătesc lunar, de către unităţile de învăţământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă data de 15 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucratoare anterioară acesteia.

Plata burselor atât pentru luna septembrie, cât şi pentru luna octombrie a anului curent se face la data de 15 noiembrie.

Burse şcolare 2023-2024: Principalele clarificări ale secretarului de stat Florian Lixandru:

„Nu pot să spun care a fost rațiunea pentru care a fost precizată în legea învățământului preuniversitar această prevedere cu privire la pragul de minim 30% dintre elevii fiecărei clase care pot beneficia de burse de merit. Ceea ce pot să spun că elevii cu medii foarte mari, adică peste 9,50, indiferent dacă ar rezulta din calcul aplicând acel procent de 30%, vor beneficia de bursa de merit. Că dacă ai citit din metodologie, spune foarte clar: bursa de merit se acordă pentru 30% din efectivul fiecărei clase, în ordinea descrescătoare a mediilor generale”.

Burse de merit:

  • Se poate lua bursă de merit și cu medii de 5, 6, 7, dacă elevii sunt în primii 30% din clasă.
  • Bursa de merit în cazul unui elev care s-a transferat într-o altă clasă se acordă dacă se încadrează în primii 30% de elevi ai clasei în care s-a transferat sau are media peste 9.50
  • Numărul de elevi la care ne raportăm atunci când aplicăm procentul de 30% –  luăm în calcul efectivele de elevi existente în clasă în acest an școlar și nu ceea ce a fost în anul școlar trecut.

Burse sociale:

  • Elevii din învățământul primar pot beneficia doar de burse sociale.
  • Venitul mediu pe membru de familie luat în calcul pentru bursa socială pentru venituri mici este 949 lei
  • Directorii sau cine face parte din comisia de acordare a burselor din fiecare unitate de învățământ va verifica venitul părinților prin PatrimVem.

Situații în care elevii primesc burse sociale: 

  1. Divorț la notar, domiciliu stabilit la mamă, se poate încadra la bursă socială, având în vedere că în legislație este menționată doar sentința judecătorească? Răspuns: Da
  2. Tatăl decedat, mama recăsătorită, cu sau fără acte, intră acel elev în categoria celor care primesc bursă pentru copii orfani? Răspuns: Da

Calendar 2024
Calendar 2024