Calculator taxă auto 2024. Ce impozit plăteşti în funcţie de ce ai garaj

Impozitul auto este o taxă locală, o obligație legală pentru majoritatea vehiculelor care circulă pe drumurile publice din România.

19 ian. 2024, 07:29
Calculator taxă auto 2024. Ce impozit plăteşti în funcţie de ce ai garaj

Calculator taxă auto 2024. Statul impune o dată limită până la care proprietarii de autovehicule pot achita impozitul auto 2024, iar cei care nu respectă acest termen riscă penalizări.

Statul a stabilit sumele exacte datorate autorităților în 2024, în funcție de categoria și caracteristicile vehiculului.

Legislația fiscală din România arată că impozitul auto se plătește de către orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport înregistrat în țara noastră. Doar mașinile electrice nu plătesc impozit în 2024.

calculator impozit auto online aici

În acest an, impozitul auto poate fi plătit în două tranșe egale, cu termene limită până la 31 martie și, respectiv, 30 septembrie 2024.

În cazul în care valoarea impozitului este sub 50 de lei, acesta trebuie achitat integral până la 31 martie 2024.

Taxe 2024. Românii muncesc jumătate de an doar pentru taxe şi impozite
Cei care întârzie plata impozitului auto sunt taxați cu o majorare de 1% pentru fiecare lună sau fracție de lună începută, după data scadentă.

Calculator taxă auto 2024. Diferențe față de 2023
Comparativ cu 2023, pentru motociclete și autoturismele cu capacitate cilindrică sub 1.600 cmc, în 2024 impozitul auto crește la 9 lei / 200 cmc.

Calculator taxă auto 2024. Noile grafice de calcul:

9 lei/200 cmc
sub 1.000 cmc – 45 lei
între 1.001 cmc și 1.200 cmc – 54 lei
între 1.201 cmc și 1.400 cmc – 63 lei
între 1.401 cmc și 1.600 cmc – 72 lei
24 lei/200 cmc
între 1.601 cmc și 1800 cmc – 216 lei
între 1.801 cmc și 2.000 cmc – 240 lei
92 lei/200 cmc
între 2.001 cmc și 2.200 cmc – 1.012 lei
între 2.201 cmc și 2.400 cmc – 1.104 lei
între 2.401 cmc și 2.600 cmc – 1.196 lei
186 lei/200 cmc
între 2.601 cmc și 2.800 cmc – 2.604 lei
între 2.801 cmc și 3.000 cmc – 2.790 lei
374 lei/200 cmc
între 3.001 cmc și 3.200 cmc – 5.984 lei
între 3.201 cmc și 3.400 cmc – 6.358 lei
între 3.401 cmc și 3.600 cmc – 6.732 lei
între 3.601 cmc și 3.800 cmc – 7.106 lei
între 3.801 cmc și 4.000 cmc – 7.480 lei.

Cine trebuie să plătească impozitul auto

Fiecare localitate își stabilește, prin Hotărâre a Consiliului Local, suma corespunzătoare pentru fiecare 200 cmc, pentru fiecare categorie de mijloace de transport.

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel, trebuie să plătească impozitul auto.

Cât este impozitul auto în 2024, în funcție de mașină. Data până la care șoferii trebuie să plătească această taxă
Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România

Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității administrativ- teritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

Vehicule scutite de impozit în anul 2024
Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

 • Mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public
  Vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare
  Mijloacele de transport folosite pentru transportul stupilor în pastoral
  Mijloacele de transport folosite pentru intervenţii care funcţionează în situaţii de urgenţă
  Mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub comanda Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului
  Autovehiculele acţionate electric
  Autovehiculele scond-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing
  Mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţile naţionale
  Autovehiculele fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a deţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susține acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural.
  Mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap aflate în dificultate, în condiţiile legii.