Calendar ortodox 14 octombrie 2021. Cruce roşie: Sfânta Cuvioasă Parascheva. Rugăciune puternică, făcătoare de minuni şi grabnic ajutătoare

În această zi, ortodocşii prăznuiesc una dintre cele mai mari sărbători ale creştinătăţii, Sfânta Cuvioasă Parascheva. În această zi, Sfânta ascultă rugăciunile celor ce i se închină cu credinţă şi cu smerenie.

13 oct. 2021, 19:58
Calendar ortodox 14 octombrie 2021. Cruce roşie: Sfânta Cuvioasă Parascheva. Rugăciune puternică, făcătoare de minuni şi grabnic ajutătoare

Sărbători religioase 14 octombrie 2021

Ortodoxe: Sfânta Cuvioasă Parascheva

Greco-catolice: Sf. m. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Celsie; Sf. cuv. ep. Cosma al Maiumei

Romano-catolice: Sf. Calist I, pp. m.

Calendar ortodox 14 octombrie 2021. Cine a fost Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sfânta Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, în satul Epivat din Tracia, pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol, scrie crestinortodox.ro. Pe când avea 10 ani, Cuvioasa a auzit într-o biserică cuvintele Mântuitorului: „Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Aceste cuvinte o determină să-și dăruiască hainele sale săracilor.

După o vreme, se retrage în pustie. Urmând sfaturile unor vieţuitori aleși, se îndreaptă spre ținutul Pontului, oprindu-se la mănăstirea Maicii Domnului din Heracleea, unde va rămâne cinci ani. De aici a plecat spre Țară Sfântă, în dorința de a-și petrece restul vieții în locurile sfinte. După ce a văzut Ierusalimul, s-a așezat într-o mănăstire de călugărițe în pustiul Iordanului.

Citeste si Sfânta Cuvioasă Parascheva. Lucruri mai puţin ştiute despre coroana ce împodobeşte moaştele sfintei

Într-o noapte, pe când avea 25 de ani, un înger i-a spus în vis să se reîntoarcă în locurile părintești, unde ar fi urmat să-şi aştepte sfârşitul. Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivat, fără să spună cuiva cine este și de unde vine. Aici, împăcată cu sine, cu oamenii și cu Dumnezeu, și-a dat sufletul.

A fost îngropată că o străină. Se spune că un marinar a murit pe o corabie, iar trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au aruncat la țărm, iar un sihastru care trăia acolo a rugat niște creștini să-l îngroape după rânduiala creștinească. Săpându-i groapa, aceştia au descoperit trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputrezit și plin de mireasmă. Au pus alături de ea și trupul corăbierului.

Dar în noaptea următoare, unuia din creștinii care săpaseră groapă i s-a arătat în vis Cuvioasa Parascheva, care l-a mustrat că nu i-a scos din groapă. Curând, bărbatul  împreună cu alţi credincioşi au luat trupul Cuvioasei din mormânt și l-au așezat în biserica Sfinții Apostoli din Kallicrateia. Bolnavii care se rugau lângi sfintele sale moaşte aveau parte de vindecări miraculoase.

Mai târziu, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost mutate în Bulgaria, la Târnovo. După câţiva ani, când Bulgaria cade sub ocupația turcilor, iar bisericile sunt transformate în moschei, moaştele Sfintei sunt mutate la Vidin, unde rămân timp de cinci ani. După lupta de la Nicopole din anul 1396, moaștele Sfintei Parascheva vor ajunge din Vidin la Belgrad – Serbia, în anul 1398.

În 1521, sultanul Suleiman Magnificul cucerește Belgradul. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva sunt duse la Constantinopol. Au fost răscumpărate de la turci de Patriarhia Ecumenică. Moaștele Sfintei au fost așezate în Biserica Panmakaristos, sediul de atunci al Patriarhiei Ecumenice. După transformarea acestei biserici în moscheie, moaștele au fost duse în mai multe biserici: Vlaherne (1586), Sfântul Dumitru de la Xiloporta (1597) și Sfântul Gheorghe din Fanar – noul sediu al Patriarhiei Ecumenice (1601).

Domnitorul Vasile Lupu, ctitorind la Iași biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, a făcut demersurile necesare la Patriarhia din Constantinopol ca moaștele Sfintei Parascheva să fie strămutate la Iași. Racla cu moaştele Sfintei ajunge în Moldova pe 14 octombrie 1641 şi este alezată în Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi“. În anul 1887, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost mutate în Catedrala mitropolitană din Iași.

Citeste si Sfânta Cuvioasă Parascheva. Tradiții și superstiții. Ce este bine să faci şi de ce este bine să te fereşti în această zi ca să te ocolească relele

Calendar ortodox 14 octombrie 2021. Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru rezolvarea oricărei probleme

Purtătoare de chinuri, Sfântă Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc ca pe mine, cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă îndrepteze ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești.

Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui neîncetat.

Cheamă și pe Duhul Sfânt – izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la lupta cea bună -, ca să-mi zidească mie inima curată și duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea osârdie ca să mă nevoiesc în viață curată și să mă întărească în lucrarea faptelor bune.

Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o, Sfântă Parascheva!, la tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale. Amin!


loading...