Calendar ortodox 15 mai 2023. Cruce neagră: Sfântul Pahomie cel Mare, mare tămăduitor. Rugăciune pentru vindecare grabnică şi rezistenţă în faţa ispitelor de tot felul

În ziua de 15 mai, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Pahomie cel Mare, întemeietorul vieții mănăstirești de obște. Acesta a fost înzestrat de Dumnezeu cu facerii de minuni, tămăduind boli și izgonind diavoli.

14 mai 2023, 18:50
Calendar ortodox 15 mai 2023. Cruce neagră: Sfântul Pahomie cel Mare, mare tămăduitor. Rugăciune pentru vindecare grabnică şi rezistenţă în faţa ispitelor de tot felul
Sfântul Pahomie cel Mare. Sursa FOTO: crestinortodox.ro

Sărbători religioase 15 mai 2023

Ortodoxe: Sfântul Pahomie cel Mare

Greco-catolice: Sf. cuv. Pahomie cel Mare; Sf. aep. Ahile al Larissei, Taumaturgul

Romano-catolice: Sf. Isidor Plugarul

Calendar ortodox 15 mai 2023. Cine a fost Sfântul Pahomie cel Mare

Sfântul Pahomie s-a născut în Tebaida de Jos (Egipt) și a trăit pe vremea împăratului Constantin cel Mare (306-337), potrivit crestinortodox.ro. În perioada în care era păgân, a luptat în armata împăratului Constantin împotriva lui Maxenţiu.

Primește Botezul și se retrage în pustia Tebaidei. Se nevoieşte timp de 10 ani, apoi pleacă în Tabenisi, unde un înger i se înfăţişează şi îi înmânează o tăbliță pe care se află înscrisă pravila unei mănăstiri cu viață de obște. Acest înger i-a poruncit să întemeieze o astfel de mănăstire chiar în Tabenisi.

Pahomie îi urmează sfatul, dar numărul monahilor sporește, astfel încât Pahomie este nevoit să mai întemeieze alte șase mănăstiri. Numărul ucenicilor lui a ajuns aproape la șapte mii. Sfântul Pahomie este considerat întemeietorul vieții mănăstirești de obște.

Fiind binecuvântat cu darul facerii de minuni, Sfântul Pahomie a făcut multe vindecări având, totodată, puterea de a izgoni demonii din cei posedați. Dacă se ruga lui Dumnezeu pentru ceva și nu i se împlinea dorința, nu se mânia, nici nu se tulbura, ci spunea doar atât: Părinte, fie voia Ta!

A trecut la cele veșnice în în al 55-lea an al vieții sale. A fost îngropat în mănăstirea ctitorită de el.

Calendar ortodox 15 mai 2023. Rugăciunea Sfântului Pahomie cel Mare, pentru iertarea păcatelor și vindecare grabnică

Prefericite şi Preacuvioase Părinte Pahomie, ascultă-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm ţie: du rugăciunea către milostivul şi iubitorul de oameni Dumnezeu, căci tu pururea salţi în bucurie cu Sfinţii şi cu puterile cele fără de materie înaintea Lui.

Roagă milostivirea lui Dumnezeu să nu ne osândească pentru fărădelegile noastre, ci să facă cu noi după mare mila Lui. Cere pentru noi viaţă paşnică, sănătate trupească şi sufletească, roduri îmbelşugate pământului, întru toate belşug şi binefacere, iar noi să-i întoarcem toate bunătăţile cele dăruite nouă, spre mărirea Lui şi binecuvântarea şi ajutorul Lui.

Întăreşte-ne, Doamne, pe calea care duce la locaşurile celor Sfinţi, unde este glasul neîncetat al lăudătorilor care văd pururi frumuseţea cea nespusă a feţei Tale, Sfânta Biserica Ta o fereşte de dezbinări, pe credincioşi întăreşte-i, rătăciţii întoarce-i pe calea credinţei, pe toţi ne mântuieşte spre slava lui Dumnezeu după mare mila Ta.

Iar noi cu mulţumire ne vom închina Preasfintei Treimi în trei feţe: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!