Calendar ortodox 16 ianuarie 2023. Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru. Scurtă pentru izbăvirea de orice suferinţă

În această zi, prăznuim închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru. Pe parcursul acestei zile, e bine ca cei copleşiţi de necazuri să rostească o scurtă rugăciune către sfânt pentru izbăvirea de orice suferinţă.

16 ian. 2023, 00:48
Calendar ortodox 16 ianuarie 2023. Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru. Scurtă pentru izbăvirea de orice suferinţă
Calendar ortodox 16 ianuarie 2021: Cinstirea sfântului lanţ al Sfântului Apostol Pavel

Sărbători religioase 16 ianuarie 2023

Ortodoxe: Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru

Greco-catolice: Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru

Romano-catolice: Sf. Marcel I, pp.

Calendar ortodox 16 ianuarie 2023. Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru

În anul 42 d.Hr, regele Irod Agripa a poruncit că Sfântul Apostol Petru să fie întemnițat și legat în lanțuri, scrie crestinortodox.ro. Însă un înger îi dezleagă lanţurile. Lanțul cu care a fost legat Petru tămăduia neputințele și gonea duhurile cele viclene, iar cel ce se atingea de el se sfinţea.

Lanțul a fost păstrat de credincioșii din Ierusalim până când Patriarhul Iuvenalie l-a dat Evdochiei, soția împăratului Teodosie cel Tânăr. Împărăteasa l-a dus la Constantinopol. De aici, lanțul cu care a fost legat Sfântul Petru ajunge la Eudoxia, soția lui Valentin, împăratul Occidentului.

Lanțul va fi depus într-o biserică ridicată în cinstea Sfântului Apostol Petru. Potrivit tradiției, în acesta biserică au fost aduse și lanțurile cu care a fost bătut Apostolul în vremea împăratului Nero.

Calendar ortodox 16 ianuarie 2023. Scurtă rugăciune pentru izbăvire de necazuri

Pe piatra Dumnezeieştii tale mărturisiri, sprijinindu-ne, întâistătătorule pe scaun, lauda Apostolilor lui Hristos, cu credinţă cinstim lanţurile tale, cu care preacuratele tale mâini au fost legate.

Pusu-te-a pe tine Domnul, Apostole, adevărată mărturie a Întrupării Sale, propovăduind venirea, Crucea, Moartea şi Învierea Lui.

Rugaciune Sf Petru. De trei ori tăgăduind pe Domnul, ca pe un simplu Om, înaintea ucigătorilor de Dumnezeu, întru nimic nu ai greşit de la teologia ta cea de mai înainte, Sfinte Apostole Petru. Că L-ai propovăduit pe El, Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu.

Rupe legăturile păcatului nostru, Apostole, ale celor ce cinstim cu credinţă sfinţitul tău lanţ şi îndurându-te, deschide nouă şi intrările Împărăţiei celei de sus, ca un preamilostiv.

Rugaciune Sf Petru. Locaş cu totul Curat al curăţiei, nu pot eu, spurcatul şi necuratul, a-ţi cânta ţie, Ceea ce nu ştii de nuntă. Pentru aceasta mă curăţeşte, cu curăţia Duhului, ca să te măresc pe tine. Amin