Sfinţii Trei Ierarhi. Tradiții și superstiții. Ce trebuie să faceți astăzi pentru sănătate și spor în toate

Pe 30 ianuarie este praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. În această zi, este recomandat să rosteşti o rugăciune pentru izbăvire de necazuri şi limpezirea minţii.

29 ian. 2023, 18:49
Sfinţii Trei Ierarhi. Tradiții și superstiții. Ce trebuie să faceți astăzi pentru sănătate și spor în toate
Sfinţii Trei Ierarhi. FOTO: basilica.ro

Sărbători religioase 30 ianuarie 2023

Ortodoxe: Sfinţii Trei Ierarhi

Greco-catolice: SF. TREI IERARHI, VASILE CEL MARE, GRIGORE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR; Sf. m. papă Hipolit

Romano-catolice: Sf. Martina, m.

Calendar ortodox 30 ianuarie 2023. Cine au fost Sfinţii Trei Ierarhi

Spre sfârșitul secolului al XI-lea, la Constantinopol se iscase o mare dispută legată de cei trei ierarhi, întrucât credincioşii aveau dilema care dintre cei trei este mai mare: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul sau Sfântul Ioan Gură de Aur. La trei ani de la debutul acestor dispute, cei trei sfinți au început să i se arate pe rând episcopului Evhaitelor, Sfântului Ioan Mauropous. În cele din urmă, în anul 1084, într-o vedenie, fericitului i-au apărut cei trei sfinți împreună şi i-au dezlegat misterul, scrie crestinortodox.ro.

După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul său, îndemnați de Duhul Sfânt, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, așa am învățat. Nu este între noi unul întâi și altul al doilea. De chemi pe unul, vin și ceilalți doi. Drept aceea, poruncește celor ce se învrăjbesc să nu se mai certe pentru noi.

Citeste si Rugaciunea de seara catre Fecioara Maria. Nu te culca fara sa o rostesti!

Că nevoința noastră, cât am fost în viață și după moarte, a fost să împăcăm pe oameni și să aducem în lume pace și unire. Împreunează-ne, dar, făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi, și înștiințează cu aceasta pe creștini, că noi în fața lui Dumnezeu una suntem”, i-au spus cei trei.

În urmă acestei vedenii, Sfântul Ioan a ales ziua de 30 ianuarie pentru prăznuirea comună a celor Trei Ierarhi, acesta fiind şi sfârşitul disputelor. Sfinții Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreagă lume.

Ce este bine să faceți de Sfinții Trei Ierarhi

Pe 30 ianuarie, în fiecare an, este sărbătorit un mare praznic al creștinătății. Legate de această zi există mai multe tradiții și superstiții.

Pentru a vă merge bine tot anul, pentru a avea sănătate și spor în toate, astăzi este bine să evitați să faceți treabă. Este recomandat să nu se facă curățenie și să nu se spele. De asemenea, este foarte bine să aprindeți o lumânare pentru cei plecați, dar și pentru cei dragi ai casei.

Totodată, dacă se poate, tot astăzi este bine să dați ceva de pomană, să mergeți la biserică, dar și să rostiți o rugăciune. Dacă este spusă cu mare credință, aceasta își va găsi răspuns.

Calendar ortodox 30 ianuarie 2023. Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur

O, luminătorule a toată lumea, prea­bunule Părinte Ioane Gură de Aur, stâlp și întărire a Bisericii, povățuitorule al pocăinței, ajutător al bolnavilor și apărător al celor ne­căjiți, sârguiește degrabă a ne ajuta; izbă­vește turma lui Hristos de lupii ce o ră­pesc și pe toți creștinii îi păzește de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor nea­muri, de robie, de sabie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de secetă, de boli și de moarte năprasnică.

Miluiește-ne și pe noi, cei care cu mintea, cu lucrul și cuvântul suntem întru întunericul păcatelor, pentru ca prin rugăciunile tale, să ne izbăvim de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic. Dă­ruiește-ne iubirea și râvna ta pe care le-ai arătat Bisericii lui Hristos. Luminează mintea noastră cu lumina dumnezeieștilor învățături și ajută-ne să ajungem întotdeauna la înăl­țimea gândului smerit, spre slava lui Dum­nezeu și a noastră mântuire. Amin.

Citeste si Cea mai puternică rugăciune pe care trebuie să o spunem atunci când suntem bolnavi