Calendar ortodox 20 august 2023. Sfântul Proroc Samuel, protectorul copiilor. Cum să i te rogi pentru vindecarea copilului bolnav

În această zi, este prăznuit Sfântul Proroc Samuel, cel care a apărut în viața părinților săi după rugăciuni stăruitoare. Rugăciunile către acest sfânt sunt de folos celor care nu pot avea copii, dar şi copiilor bolnavi, Sfântul Proroc Samuel dăruindu-le vindecare grabnică.

19 aug. 2023, 13:25
Calendar ortodox 20 august 2023. Sfântul Proroc Samuel, protectorul copiilor. Cum să i te rogi pentru vindecarea copilului bolnav

Sărbători religioase 20 august 2023

Ortodoxe: Sfântul Proroc Samuel

Greco-catolice: Sf. pf. Samuil; [Sf. Bernard]

Romano-catolice: Ss. Bernard, abate, înv. **; Samuel, profet

Calendar ortodox 20 august 2023. Cine a fost Sfântul Proroc Samuel

Sfântul Proroc Samuel a trăit cu 1000 de ani înaintea Nașterii Mântuitorului, scrie crestinortodox.ro. Fiu al lui Elcana și al prorociţei Ana, a fost ultimul judecător al evreilor. A venit pe lume după rugăciuni stăruitoare ale  părinților săi. Spre a-I mulţumi lui Dumnezeu că i-a binecuvântat cu un copil, părinţii l-au dus pe Samuel la templul Domnului, când acesta a împlinit trei ani.

La vârsta de 12 ani, Samuel a avut o descoperire de la Dumnezeu despre pedepsele ce aveau să cadă asupra casei marelui preot Eli din pricina depravării și desfrâului fiilor acestuia. Descoperirea s-a împlinit în curând, căci filistinii i-au robit pe israeliti și i-au ucis pe fiii lui Eli și au luat cu ei Chivotul Legii.

Eli a murit în momentul în care a auzit de pierderea Chivotului Legii și a celor doi fii ai săi. Vreme de 20 de ani, poporul lui Israel a rămas rob la filisteni. După această perioadă, Dumnezeu l-a trimis pe Samuel înaintea poporului ca să îi predice pocăința. Poporul s-a pocăit, a lepădat idolii filistenilor și au recunoscut în Samuel pe prorocul, preotul și judecătorul lui Dumnezeu.

Când Samuel a ajuns la bătrânețe, poporul i-a cerut să le pună un rege care să rămână în urma lui. Pentru că nu a reușit să-i convingă că singurul lor rege ar trebui să fie Dumnezeu, Samuel l-a uns rege, în cele din urmă, pe Saul după o descoperire dumnezeiască.

Calendar ortodox 20 august 2023. Rugăciune către Sfântul Proroc Samuel pentru dăruire de prunci şi vindecarea copiilor bolnavi

A prorocului Tău Samuel pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre. Cel ce eşti odrasla celei sterpe, Înţelepte Proroc Samuel, învredniceşte sufletul meu cel sterp să odrăslească bună rodirea bunătăţilor, prin rugăciunile tale; ca să laud cu sfinţite cântări purtătoare de lumină prăznuirea ta.

Cel ce a rupt pântecele Sarei de demult, rugăciunea Anei arătat a împlinit-o şi pe cea neroditoare, de roadă umplând-o cu darul, bine te-a voit pe tine, Sfinte Prorocule Samuel, ca o stea a răsări dintr-însa. Crescând cu sfinţenie sufletul tău, preafericite, în Dumnezeiescul veşmânt ai strălucit cu Razele Duhului cele Tainice, învăţându-te toată taina, de Dumnezeu cugetătorule şi ca un înger ai slujit lui Dumnezeu Atotţiitorului.

Cel Ce este ca un Fiu împreună cu Tatăl mai înainte de veci, mai pe urmă, Întrupându-Se cu adevărat, S-a făcut Fiu al tău, Preacurată, prin credinţă, făcând fii lui Dumnezeu pe toţi cei robiţi de cumplitul luptător. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin