Calendar ortodox 30 august 2023. Cruce neagră. Cine îşi serbează onomastica în această zi

Pe 30 august, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Alexandru, considerat protectorul omenirii. Rugăciunea făcătoare de minuni la Sfântul Alexandru este mai puternică dacă este rostită în această zi, însă se poate spune ori de câte ori te afli la nevoie.

29 aug. 2023, 18:43
Calendar ortodox 30 august 2023. Cruce neagră. Cine îşi serbează onomastica în această zi

Sărbători religioase 30 august 2023

Ortodoxe: Sfântul Alexandru

Greco-catolice: Sf. patr. Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou ai Constantinopolului

Romano-catolice: Sf. Felix, m.

Calendar ortodox 30 august 2023. Cine a fost Sfântul Alexandru

Sfântul Alexandru a fost episcop în Constantinopol în timpul împăratului Constantin cel Mare (313-337), potrivit crestinortodox.ro. A participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325, dovedindu-se un apărător al dreptei credințe. La acest sinod l-a combătut pe Arie, unul din preoții săi slujitori, care predica o învățătură neconformă cu tradiția și credința Bisericii.

La început, Alexandru a încercat să rezolve tensiunile în mod pașnic. Arie și adepții săi refuză orice conciliere, motiv pentru care este chemat în fața unui sinod local. Aici Arie va susține că Fiul nu este veșnic, ci a fost creat de Tatăl. Sinodul a pronunțat pe loc anatema! În sprijinul apărării ortodoxiei a fost chemat și Osie, episcop de Cordova. Criza s-a accentuat, determinându-l pe împăratul Constantin cel Mare să convoace primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325), care îl excomunică pe Arie.

Sfântul Alexandru a trecut la cele veșnice în anul 337, la vârstă de 98 de ani.

Calendar ortodox 30 august 2023. Rugăciune către Sfântul Alexandru

Tu ești cel ce cu îndrăzneală păzești turma lui Hristos de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți. Și pe cei ce scapă sub adăpostirea ta îi aperi de năvălirea lor, Alexandre preafericite. Și pe noi, care suntem înviforați de gânduri și de lucruri necuvioase, izbăvește-ne! Nu ne pricepem de unde să începem a-ți aduce laudă ție, părinte. Că, aducându-ne aminte de smerenia și de faptele tale cele minunate, ne spăimântăm!

Izbăvește-ne, părinte, cu rugăciunile tale! Ca și pe turma ta, de erezia lui Arie. Auzi-ne, preacuvioase, precum ascultând pe împăratul, ai rușinat pe filosoful cel mincinos. Dă-ne mâna de ajutor, Sfinte Alexandre, precum ai dat și părinților la sobor împotriva lui Arie. Tu ești păstorul cel bun, Alexandre ierarhe, care turma ta ai povățuit-o către pășune duhovnicească. Și din izvorul raiului ai adăpat-o pe dânsa.

Izbăvește-ne, părinte, cu rugăciunile tale!

O, Ierarhe Alexandre, toiagul cel tare al bătrâneților, întreaga înțelepciune a povățuirii tinerilor, povățuitorul pruncilor, laudă a tot poporul și cununa Bisericii, pe tine te lăudăm! Căci minunată s-a arătat viața ta pe pământ. Din vremea tinereților tale ai iubit pe Domnul mai mult decât orice pe lume. De împresurările diavolești ai izbăvit pe oameni, părinte, cu rugăciunile tale și cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor păgâni.

Dăruieşte-ne vindecări neputințelor noastre, sfinte ierarhe! Arată-ne minune dumnezeiască, fericite, nouă, celor ce alergăm la tine cu căldură. Izbăveşte-ne de tot necazul și năvălirea.

O, păstorule prea bun, cu umilință dintru adâncul inimii ne rugăm: auzi-ne pe noi care, aducând această puțină rugăciune din învăpăierea sufletelor noastre, cădem către tine; fii mijlocitor către Preamilostivul Dumnezeu ca să stingă cugetele viclene ale vrăjmașilor noștri și să ne izbăvească de toată nevoia și necazul care tulbură odihna și liniștea vieții noastre. Amin.