Calendar ortodox 20 noiembrie 2022. Sfântul Grigorie Decapolitul, mare făcător de minuni. Rugăciune pentru vindecare grabnică şi izbăvire de necazuri

În această zi, creştinii îl prăznuiesc pe Sfântul Grigorie Decapolitul, ale cărui moaşte făcătoare de minuni se află la Mănăstirea Bistriţa din Vâlcea. Rămăşiţele sale binecuvântate vindecă boli nenumărate şi izbăveşte de necazuri.

19 nov. 2022, 23:57
Calendar ortodox 20 noiembrie 2022. Sfântul Grigorie Decapolitul, mare făcător de minuni. Rugăciune pentru vindecare grabnică şi izbăvire de necazuri

Sărbători religioase 20 noiembrie 2022

Ortodoxe: Sfântul Grigorie Decapolitul

Greco-catolice: Sf. cuv. Grigore Decapolitul; Sf. aep. Proclu; Sf. Dasius din Durostorum

Romano-catolice: Ss. Grigore Decapolitul; Edmund, rege

Calendar ortodox 20 noiembrie 2022. Cine a fost Sfântul Grigorie Decapolitul

Sfântul Grigorie Decapolitul s-a născut născut în orașul Irinopolis din Decapolea Isauriei, în sud-estul Asiei Mici, în jurul anilor 780-790, scrie crestinortodox.ro. Ajunge la o mănăstire din Decapole, la frate de-al mamei sale şi rămâne aici timp de 14 ani.

Ulterior, se retrage într-o peșteră, unde aude chemarea lui Dumnezeu care îl îndeamnă să părăsească peștera ca să poată fi de folos și altora. Petrece o iarnă într-o mănăstire din Efes, ajunge în orașul Proconez, apoi la Enos, în Macedonia. De aici, pleacă la Tesalonic, apoi la Roma.

Sfântul Grigorie avea o putere deosebită asupra demonilor. Mulţi demonizaţi au fost vindecaţi în urmă rugăciunilor cuviosului Grigorie.

Citeste si Cea mai puternică rugăciune către Dumnezeu. Se spune în momentele în care sufletul îţi este împovărat şi nu mai vezi ieşirea din labirintul necazurilor

În ciuda bolii de care suferea, Grigorie pleacă din Tesalonic la Constantinopol pentru a se întâlni cu unchiul său eliberat din temniță (fusese închis pentru că refuzase să lupte împotriva icoanelor). Trece la cele veșnice la 20 noiembrie 842.

Moaștele sale au ajuns în țara noastră datorită banului Barbu Craiovescu, care le-a cumpărat în 1498 și le-a așezat în Mănăstirea Bistrița, din județul Vâlcea.

Calendar ortodox 20 noiembrie 2022. Rugăciune către Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul pentru vindecare şi izbăvire de necazuri

O, întru tot Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, cel ce din pruncie te-ai dat pe tine Domnului rănindu-te de focul dragostei Lui şi părăsind toate deşertăciunile lumii ca pe nişte gunoaie, lăsând şi pe părinţii tăi, ai urmat cu toata dragostea după Dânsul, iubindu-L mai mult decât toate bunătăţile cele trecătoare ale lumii acesteia.

Că luminându-ţi-se ochii sufletului tău, cu toată curăţia I-ai slujit Lui ca un înger în trup, Care te-a preamărit cu darul facerii de minuni în viaţă şi după moarte, că aşa măreşte Dumnezeu pe cei ce-L slăvesc pe El. De la Care, Fericite, după multe trude şi osteneli, ai aflat har şi milă, că sfinţindu-te priveşti cu cetele îngereşti la lumina cea preadulce a Preasfintei Treimi. Rugămu-te dar, Sfinte al lui Dumnezeu, primeşte aceste rugăciuni de la noi, slugile tale, care nădăjduim la ajutorul tău, cei ce ne-am îmbogăţit cu sfintele tale moaşte, care cu darul lui Dumnezeu revarsă mireasmă bună şi încuviinţată celor credincioşi.

Citeste si Rugăciune miraculoasă împotriva farmecelor şi duhurilor rele. Ce trebuie să faci exact ca să-ţi recapeţi pacea sufletească şi să scapi definitiv de necazuri

Deci avându-te către Milostivul Dumnezeu bun părtinitor, aducem ţie această puţină a noastră rugăciune, şi fii folositor şi rugător pentru noi către Dumnezeu, ca prin rugăciunile tale să fim apăraţi de luptătorii noştri vrăjmaşi văzuţi şi nevăzuţi, izbăvindu-ne şi de toată ispita şi necazul cel negândit şi neaşteptat şi de chinurile cele veşnice ce va să fie şi să aflăm mila în ziua Judecăţii a ne învrednici şi noi cu tine de nespusele bunătăţi, privind lumina cea preadulce şi desfătată a feţei lui Dumnezeu, slăvind pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.