CALENDAR ORTODOX 2018: Mare sărbătoare pe 1 Mai, un mare sfânt este sărbătorit

CALENDAR ORTODOX 2018: RomaniaTV.net vă prezintă cele mai importante săbători religioase din calendar.

30 apr. 2018, 19:25
CALENDAR ORTODOX 2018: Mare sărbătoare pe 1 Mai, un mare sfânt este sărbătorit

Ortodoxe
Sf. Proroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie

Greco-catolice
Sf. pf. Ieremia; Sf. Iosif Muncitorul 

Romano-catolice
Ss. Iosif Muncitorul; Ieremia, profet 

Sfântul Proroc Ieremia, pomenit în calendarul creştin ortodox la 1 mai, este unul din profeţii mari ai Vechiului Testament.

Era preot şi a trăit în jurul anului 600 î.Hr., când evreii au fost luaţi în robia babilonică de către împăratul Nabucodonosor. Profeţia sa a fost scrisă de Sfântul Proroc Baruh.

Sfântul Proroc Ieremia a început misiunea sa în timpul domniei lui Iosia, regele lui Iuda (cca. 627 î.Hr), predicând pocăinţa. Predica sa de început vestea poporului lui Iuda judecata aspră a lui Dumnezeu şi nenorocirile ce se vor abate asupra Ierusalimului, din cauza idolatriei în care căzuseră evreii.

Pentru că, în acele vremuri, poporul iudeu, deşi slujea Dumnezeului Celui adevărat, Care l-a scos din Egipt, nu-I slujea însă cu adevărat. Căci fiind răzvrătit de neamurile cu care se amestecase, a deprins obiceiurile acestora, o mare parte din iudei slujind şi divinităţilor păgâne. Erau idoli aşezaţi nu numai în jurul Ierusalimului, pe dealuri şi prin văi, ci chiar şi în Ierusalim, lângă templul zidit de regele Solomon, cărora le aduceau jertfe ca şi lui Dumnezeu Cel adevărat.

În timpul său au condus poporul evreu patru regi: Iosia, Ioachim, Iehonia şi Sedechia.

Sfântul Proroc Ieremia a fost închis de către regele Ioachim, în vremea în care Israelul era sub stăpânirea chaldeilor lui Nabucodonosor. În perioada în care Nabucodonosor schimba după voia sa regii Israelului, Sfântul Proroc Ieremia îi îndemna pe evrei să se supună jugului străin, căci este trimis de Dumnezeu, pentru curăţirea păcatelor lor. A fost socotit trădător şi aruncat în închisoare.

A fost şi profetul decăderii împărăţiei lui Iuda, prorocind că babilonienii vor cuceri cetatea în anul al unsprezecelea al împăratului Sedechia, adică 586 î.Hr. A profeţit şi anii robiei, 70 de ani. 

A prorocit şi despre Patimile Mântuitorului Hristos. Iar când era în Egipt, a prorocit despre sfărâmarea idolilor şi despre venirea în Egipt a Preacuratei Născătoare de Dumnezeu cu Pruncul.

Sfântul Prooroc Ieremia a fost ucis cu pietre de către evrei, în timpul refugierii lor în Egipt după distrugerea Templului (sursa: vol. „Vieţile Sfinţilor”).


loading...