CALENDAR ORTODOX 22 OCTOMBRIE 2020 Sfinţii şapte tineri din Efes vindecă tulburările de somn şi tulburările psiho-emoţionale

CALENDAR ORTODOX 22 OCTOMBRIE 2020 În această zi, sunt prăznuiţi Sfinţii şapte tineri din Efes, cunoscuţi şi sub denumirea de "cei șapte adormiți". Ei au dormit timp de 200 de ani, după care s-au trezit la viaţă. După ce au reuşit să convingă oamenii de minunea făcută de Dumnezeu, cei şapte au trecut la cele veşnice. Din acest motiv, lor te poţi ruga pentru izbăvirea de insomnie.

RomaniaTV.net
21 oct. 2020, 17:04
CALENDAR ORTODOX 22 OCTOMBRIE 2020 Sfinţii şapte tineri din Efes vindecă tulburările de somn şi tulburările psiho-emoţionale

Sărbători religioase 22 octombrie 2020

Ortodoxe: Sfinţii şapte tineri din Efes

Greco-catolice: Sf. ep. Averchie; Cei 7 tineri m. din Efes. [Sf. papă Ioan Paul II]

Romano-catolice: Sf. Ioan Paul al II-lea, pp. 

CALENDAR ORTODOX 22 OCTOMBRIE 2020. Cine au fost Sfinții șapte tineri din Efes

Sfinții șapte tineri din Efes sunt sărbătoriți de Biserica Ortodoxă de două ori pe an, pe 22 octombrie și pe 4 august. Adesea, ei sunt întâlniți sub denumirea de „cei șapte adormiți”, scrie crestinortodox.ro. Peștera celor Șapte Sfinți din Efes, așezată în Muntele Ohlonului, este identificată de tradiția creștină cu aceea în care și-a dat sufletul Sfânta Maria Magdalena. 

Sunt foarte cunoscute legendele cu oameni care dorm în așteptarea unui eveniment, sau care sunt găsiți dormind după o perioada foarte mare de timp. Sfinții șapte tineri din Efes sunt mijlocitori ai somnului, cei cu insomnii făcând adesea rugăciuni către aceștia.

Cei șapte tineri au trăit la jumătatea secolului al III-lea, în cetatea Efes (actuală regiune Seljuk, vestul Turciei). Este vorba despre șapte frați creștini, iubitori de Dumnezeu și mult rugători pentru pacea lumii. Tradițiile locului păstrează mai multe variante. Astfel, frații Maximian, Malchus, Martinian, Dionisius, Ioan, Serapion și Constantin au fost zidiți de vii într-o grotă în timpul împăratului persecutor Deciu, fiind găsiți dormind acolo după două sute de ani. Ei s-ar fi trezit în anul 446 d.Hr, iar Malchus ar fi mers să cumpere pâine, plătind-o cu o monedă având chipul împăratului Deciu.

Sinaxarul mărturisește însă o istorie diferită de cea dintâi. Împăratul Deciu, începând prigoana împotriva creștinilor, a hotărât că cine nu slujește idolilor, să fie omorât. Astfel, Maximilian, fiul prefectului orașului, și alți șase tineri care slujeau în armata se întristau pentru cele se petreceau. Când era anunțat un sacrificiu creștin public, cei șapte tineri se retrăgeau în biserică pentru a se ruga. Păgânii au denunțat acest obicei al lor.

Citeşte şi Paraclisul Maicii Domnului. Când şi cum se citeşte ca să îţi alini suferinţele trupeşti, pentru luminarea minţii şi întărirea credinţei

Deciu, plin de mânie pentru mărturisirea lor creștină, le smulse centurile (semn al demnitățîi soldaților). Crezând că își vor schimba mintea și inima, împăratul le-a dat drumul vreo câteva zile, spre a se gândi bine la soarta lor. Sfătuindu-se între ei, cei șapte tineri din Efes au mers într-o peșteră spre a se închina și a face rugăciune de luminarea mințîi în încercarea ce urma. În aceste zile, doar Iamvlih, cel mai tânăr dintre ei, ieșea din când în când spre a cumpăra hrană.

Deciu, furios pe lipsa totală a celor șapte tineri, a hotărât aducerea de urgență a lor în oraș. Tânărul Iamvlih a alergat repede la peșteră și i-a anunțat pe ceilalți. Înmulțind rugăciunea, în acea noapte ei au adormit lin în Domnul, purtați fiind de rugăciune. Aflând de la părinții lor locul în care erau ascunși, Deciu a ordonat soldaților să zidească intrarea în peșteră ca aceștia să moară. Pentru ca faptele lor să fie ținute minte de cei ce vor urma, doi creștini, Teodor și Rufin, au scris pe două table de plumb viața lor și le-au pus lângă pietrele ce astupau peștera.

După mai bine de două secole, în jurul anului 446, sub domnia lui Teodosie cel Tânăr, o erezie ce nega învierea morților separă Biserica lui Hristos. Credinciosul împărat I-a cerut lui Dumnezeu în rugăciune să aibă grijă de creștinii lui. Astfel, ascultând rugăciunile lui, Domnul a rânduit minunea. Proprietarul unui teren din apropierea orașului (locul în care se afla ascunsă Peștera celor Șapte Tineri din Efes), s-a apucat să construiască un grajd pentru animalele sale. Scoțând câteva pietre, peștera a ieșit la lumină, iar împreună cu ea, șapte tineri au pășit afară ca treziți din somn.

Ieșind afară, tinerii aveau credința tare că Deciu îi va martiriza. Cu toate acestea nu s-au spăimântat. Ei au trimis în oraș pe tânărul Iamvlih spre a cumpăra pâine. Ajuns la intrarea în oraș, el rămase uimit văzând semnul Sfintei Cruci la toate porțile și ușile. Nemaicunoscând nici orașul, el era foarte dezorientat. Când a dat să cumpere totuși pâine, vânzătorul, văzând banii, a crezut că acela găsise o veche comoară îngropată, căci acei bani purtau chipul unui alt împărat.

Prinzându-l și legându-l, aceia căutau să afle unde este comoara. Proconsulul, trecând prin zonă, a auzit zarvă și s-a oprit. El a fost uimit văzând banii cei vechi. Tânărul spunea că îi are de la părinții săi, însă nimeni nu îl credea. În cele din urmă, a venit și episcopul. Cu toții au mers la peșteră să vadă dacă cele mărturisite de tânăr nu sunt minciuni. La peșteră, ei au aflat plăcile de plumb cu istoria sfinților. Toți au recunoscut veridicitatea miracolului și au slăvit pe Dumnezeu.

După ce credința în învierea trupurilor s-a întărit în popor, tinerii s-au așezat pe pământ, dându-și sufletele în mâna Domnului până la obștească înviere. Împăratul a hotărât să pună trupurile lor în sarcofage de aur, iar numele lor sfinte în calendare. Însă aceștia i-au apărut în vis și i-au zis să îi lase în peștera aceea până la sfârșit.

În urmă unor săpături arheologice efectuate în anii 1927-1928, a fost scoasă la iveală o catacombă creștină, datând din secolele V-VI, lângă Muntele Ohlon (Muntele Pion) construită pe peștera celor șapte sfinți, după cum arată inscripțiile aflate aici. Mai devreme de acest moment, în perioada cruciadelor, oase considerate ca aparținând celor șapte au fost transportate la Marseille, fiind până în ziua de astăzi cinstite în Biserica Saint Victoire.

CALENDAR ORTODOX 22 OCTOMBRIE 2020. Canon de rugăciune către Sfinţii 7 tineri din Efes

Troparul Sfinţilor 7 tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan şi Constantin, glasul al 4-lea:

Mari sunt isprăvile credinţei! În peşteră, ca într-o cămară împărătească, au petrecut cei şapte sfinţi tineri şi fără stricăciune au murit. Iar după multă vreme, ca dintr-un somn s-au sculat, pentru încredinţarea învierii tuturor oamenilor. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Veniţi, popoarelor, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a eliberat din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cinstiţii şi străluciţii tineri, cei şapte cu numărul, veniţi să-i cinstim cu credinţă, căci luminează Biserica lui Hristos, mai bine decât sfeşnicul cu şapte lumini al Legii Vechi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei şapte tineri, care vieţuiseră pentru Hristos mai înainte în omorârea trupului, primind minunată moarte ca un somn, iarăşi s-au sculat, întărind dogma despre învierea morţilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ierihonul a căzut prin strigarea celor şapte trâmbiţe; iar prin credinţa cea cu şapte glasuri a purtătorilor de chinuri înălţarea înşelăciunii s-a coborât până la iad şi s-a risipit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu adevărat îndoită cunună aţi primit, Sfinţilor şapte tineri, înşelăciunea şi lepădarea credinţei despre învierea tuturor risipind-o mai înainte de moarte, aţi încredinţat-o prin scularea voastră.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Naştere cu cuviinţă nouă o înnoieşte, Ceea ce nu ştii de mire. Că din tine S-a Întrupat fără schimbare şi fără amestecare Cuvântul Cel împreună veşnic fără de început cu Tatăl şi cu Dumnezeiescul Duh.

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăreşte-ne pe noi întru Tine…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu credinţă, v-aţi arătat şapte stele nerătăcitoare şi pe cei ce înotau în luciul înşelăciunii i-aţi îndreptat către limanul mântuirii, purtătorilor de chinuri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tărie stând înaintea divanului celui ce vă chinuia, Sfinţilor, ca şi fraţii Macabei de demult, prin ostăşire aţi părăsit mărirea cea vremelnică, făcându-vă ostaşi ai lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-v-aţi după vrednicie jertfă rugăciunii primită lui Hristos, Sfinţilor tineri şi cu mireasmă binemirositoare, cu tărie aţi mustrat stricăciunea înşelăciunii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rugul în Sinai mai înainte a închipuit naşterea ta, Prealăudată Fecioară; căci, cu credinţă primind Focul Dumnezeirii în pântece, nu ai fost arsă.

Irmosul:

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin Cruce ai omorât păcatul; şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am. Doamne, glasul rânduielii Tale şi Te-am preaslăvit pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe ceata cea preasfinţită şi cinstită cu numărul de şapte, pe cei şapte cinstiţi tineri să-i lăudăm.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe împăratul cel răucredincios, care izvodea cele deşarte ale înşelăciunii, pruncii efesenilor l-au arătat nebun.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte junghieri cu totul fără prihană şi ca jertfe cu adevărat ale Domnului, s-au arătat sfinţii tineri prin credinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Murind cu trupul şi în chip de negrăit, sculându-vă mai înainte de învierea cea de obşte, cu slavă v-aţi încoronat, pruncilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nu ne trece cu vederea, Preabinecuvântată; ci pururea te roagă pentru noi, ca să ne mântuim de toată mâhnirea, Preacurată Fecioară.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Dătătorule de lumină şi Făcătorule al veacurilor, Doamne, întru lumina poruncilor Tale povăţuieşte-ne pe noi, că afară de Tine pe alt Dumnezeu nu ştim.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Voi, tinerii Efesului, murind odinioară pe pământ fără de simţire cu moartea cea de obşte, aţi înviat iarăşi în chip mai presus de fire, lămurit încredinţând învierea morţilor.

Citeste si Rugaciune de multumire. Cele mai puternice rugaciuni de multumire. Spune-le zilnic!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte pătimitori după Lege ai Domnului, sfinţindu-vă lui Dumnezeu prin mărturisirea cea adevărată a credinţei, v-aţi mântuit, înţelepţilor, de sarcini şi de bătăi şi aţi primit cununa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lăudaţilor mucenici, cei ce tare aţi biruit înşelăciunea idolească şi eresurile dogmelor celor păgâneşti, păziţi pururea pe cei ce mărturisesc învierea morţilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-Te-ai Om Desăvâr şit, fără de amestecare şi Dumnezeu Desăvârşit, în două firi şi într-un Ipostas, din Sfânta Maică născându-Te, Tu, Cel mai presus de fire.

Cântarea a 6-a. Irmos: De adâncul greşelilor fiind înconjurat…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stâlpii cei întocmai cu numărul Înţelepciunii Celei Dumnezeieşti, sfinţii şapte tineri să fie lăudaţi; care cu cuvintele au sfărâmat porunca cea fără de Dumnezeu a tiranilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De Legea proniei celei Dumnezeieşti fiind păziţi, aţi primit ca loc de îngropare peştera, în care, peste mulţi ani, morţi şi nestricaţi v-aţi arătat, sfinţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mărturisitori ai nestricăciunii v-aţi sculat, gonind credinţa cea făcătoare de stricăciune şi de moarte şi rugându-vă lui Dumnezeu pentru cei ce nădăjduiesc învierea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Acum s-a bucurat firea cea femeiască; acum a încetat întristarea, iar bucuria a înflorit, că Maria a născut Bucuria, pe Mântuitorul şi Domnul.

Irmosul:

De adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Cel Ce ai minunat pe pământ pe sfinţii Tăi, mai înainte de înfricoşătoarea şi a doua Ta venire, prin preaslăvită scularea celor şapte tineri, Hristoase, descoperind învierea ce va să fie, ai arătat celor ce nu credeau în ea, îmbrăcămintea şi trupurile lor nestricate. Iar pe împăratul l-ai înduplecat a grăi: cu adevărat este învierea morţilor.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cei trei tineri ai Tăi au călcat porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, de a se închina chipului de aur din câmpul Deiera şi aruncaţi fiind în mijlocul focului, răcorindu-se, au cântat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vase curate şi alese ale lui Hristos s-au arătat tinerii, prin care dogma eresului din Biserică se izgoneşte şi dreapta credinţă străluceşte: că va fi înviere a tot sufletul şi trupul, după cum s-a făcut.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unii care, cu adevărat mai înainte de moarte, aţi fost tari în pătimirea voastră, Sfinţilor tineri, după moarte v-aţi arătat iarăşi vieţuind, împuternicindu-vă cu dumnezeiască mărire ca să încredinţaţi adeverirea învierii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru sufletele şi trupurile cele simţitoare va fi înviere; căci precum nu are fire sufletul a ieşi în lume fără de trup, tot aşa nici trupurile fără suflet, ziceaţi, prealăudaţilor. Căci sufletul sau se va preamări, sau se va ruşina.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născând pe Dumnezeu Mântuitorul tuturor, Marie, te-ai făcut Îndreptare celor necredincioşi, Sprijinire celor rătăciţi, Nădejdea celor deznădăjduiţi şi Ajutor celor ce cântă: Binecuvântat este rodul pântecelui tău.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Care S-a coborât…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Rădăcina amărăciunii, a înşelăciunii şi a eresului necredincioşilor, cumplit tăind-o acum dumnezeieştii tineri, plini sunt de roadele dreptei credinţe; căci, fiind în viaţă, au fost îngropaţi cu credinţă şi au înviat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţii şapte tineri şi purtătorii de chinuri, începătorii efesenilor, dumnezeieşte s-au arătat întărire Bisericii lui Hristos şi a Împărăţiei Lui, pe care cu credinţă îi preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tari pătimitori ivindu-se tinerii pe pământ şi arătându-se întocmai cu numărul stelelor, făcând călătoria cea nerătăcită a dreptei credinţe, grăiau: pe Tine Te preaînălţăm, Hristoase, în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Lumina şi învierea vieţii tinerilor în peşteră cu preamărire de la Dumnezeu s-au dăruit. Şi înviind cei mai înainte morţi, ca şi cei ce erau vii au grăit: mântuieşte, Dumnezeule, pe cei ce cu credinţă Te laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

N-a pierit nimeni, Curată Fecioară, Maica lui Dumnezeu, din cei ce aveau spre tine nădejdea dreptei credinţe, fără numai cei ce din zavistie s-au lepădat să se închine chipului tău.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînlăţându-L pe Dânsul în toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Care S-a coborât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreieşti şi văpaia în răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi îl preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe tine, Ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Comoară tainelor şi descoperirea minunilor celor dumnezeieşti s-a arătat acum învierea sfinţilor; pentru că cei ce de demult cu moartea cea firească trupeşte au murit, fără stricăciune acum au înviat îmbrăcaţi, ca şi cum nu ar fi murit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cămară a cunoştinţei şi zid tare al credinţei, s-a arătat peştera Sfinţilor Tineri, vestind mai înainte învierea tuturor ce va să fie, înviind nu pe Lazăr cel de patru zile mort, ci pe cei morţi din veci.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un număr cinstit cu adevărat s-au arătat tinerii ochi ai Bisericii şi cu credinţa lui Hristos au strălucit mai mult decât piatra lui Zorobabel; duhovniceşte să lăudăm sufletele lor cele dumnezeieşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

După Lege pătimind, v-aţi încununat cu cununa muceniciei, şapte Sfinţi tineri; şi v-aţi arătat stâlpi ai înţelepciunii celei dumnezeieşti şi ridicare a dogmelor Ortodoxiei, ca nişte apărători ai Bisericii şi rugători ai celor ce vă laudă pe voi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca Uneia care ţi-ai păzit trupul şi sufletul neîntinat pentru Dumnezeu, a iubit Împăratul Hristos frumuseţea ta, Marie Prealăudată şi te-a arătat Maică Întrupării Sale, dându-mi pururea mântuire.

Irmosul:

Pe tine, Ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu, Cel Ce a Răsărit mai înainte de soare şi Care trupeşte la noi a venit şi din coapsele cele fecioreşti în chip de negrăit L-ai Întrupat, Binecuvântată, Preacurată de Dumnezeu Născătoare, te mărim.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi…

Cei ce au trecut cu vederea cele lumeşti, ca pe nişte lucruri stricăcioase şi au primit darurile cele nestricăcioase, murind, au rămas fără de stricăciune. Pentru aceasta, după mulţi ani au înviat, îngropând toată necredinţa în înviere a vrăjmaşilor. Pe aceia cu laude astăzi credincioşii lăudându-i, pe Hristos să-L slăvim.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi…

Iubitor de păcate fiind eu, pe tine te rog Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cel fără de păcate, Care ridică păcatele lumii, Cinstită, să miluiască sufletul meu cel mult păcătos şi să curăţească păcatele mele cele multe, căci Însuţi eşti Curăţire şi Izbăvire păcătoşilor şi Sprijin credincioşilor.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi…

Pe Cel Născut din Tatăl Cel fără început, Ceea ce Te-a născut mai pe urmă trupeşte, văzându-Te spânzurat pe Cruce, Hristoase, a strigat: vai mie, Preaiubite Iisuse: cum Tu, Cel Ce eşti Preaslăvit ca un Dumnezeu de îngeri, de bunăvoie eşti răstignit acum de oamenii cei fără de lege? Te laud pe Tine, Îndelung Răbdătorule.


loading...