Calendar ortodox 24 aprilie 2021. Cruce neagră. Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Iosif. Rugăciune care ajută la întărirea legăturilor dintre frați şi la ocrotirea de toată reaua întâmplare 

În această zi, sunt prăznuiţi Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Iosif. Azi este bine să rosteşti o rugăciune care ajută la întărirea legăturilor dintre frați şi la ocrotirea de toată reaua întâmplare.

23 apr. 2021, 14:12
Calendar ortodox 24 aprilie 2021. Cruce neagră. Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Iosif. Rugăciune care ajută la întărirea legăturilor dintre frați şi la ocrotirea de toată reaua întâmplare 
Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Iosif. Sursa FOTO: lataifas.ro

Sărbători religioase 24 aprilie 2021

Ortodoxe: Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Iosif

Greco-catolice: Sâmbăta Sf. și dreptului Lazăr. Sf. m. Sava Stratilat; Sf. cuv. Elisabeta Taumaturga. Pomenirea morților

Romano-catolice: Ss. Fidel din Sigmaringen, pr. m. *; Maria a lui Cleofa şi Salomea; Egbert, călug.

Calendar ortodox 24 aprilie 2021. Cine sunt Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Iosif

Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Iosif sunt cinstiți atât pentru faptul că au aparat învățătură ortodoxă în față influențelor calvine, cât și pentru că au întărit unitatea românilor în jurul dreptei credințe, potrivit crestinortodox.ro

Sfântul Ierarh Ilie Iorest a fost mitropolitul Ardealului între anii 1640 și 1643. S-a născut într-un sat din Transilvania, din părinți drept-credincioși. Din copilărie a intrat în obștea Mănăstirii Putna unde a învățat caligrafia și tehnica pictării icoanelor. A fost ales în scaunul de mitropolit al Ardealului.

Citeste si Biserica din Arad e în doliu. Nu mai puţin de trei preoţi au murit în ultimele zile!

Ulterior, a fost hirotonit întru arhiereu la Târgoviște. De aici s-a întors fiind inslatat în scaunul mitropolitan din Alba Iulia. Principele Gheorghe Rakoczi i-a impus îndatorirea de a difuza un catehism calvin printre români. Pentru că a refuzat acest lucru, mitropolitul a fost trimis în închisoare, unde a stat vreme de nouă luni. După eliberare, a plecat la Mănăstirea Putna, unde a și trecut la Domnul.

Sfântul Ierarh Sava Brancovici s-a născut în Transilvania dintr-o familie de sârbi stabilită în părțile Aradului, însă o bună perioadă a locuit în Țara Românească. La Târgoviște a fost călugărit sub numele de Sava. A fost ales mitropolit al Transilvaniei în anul 1656, păstorind 24 de ani într-o perioadă în care la conducere se aflau principii calvini. În 1680, mitropolitul Sava Brancovici a fost arestat și trimis în temniță.

Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș a fost hirotonit de către mitropolitul Dosoftei al Moldovei pe când acesta era exilat la Jolkiev, în Polonia. Sfântul Iosif Mărturisitorul s-a împotrivit încercărilor de atragere a românilor la Biserica Româno-Catolică, fapt pentru care a fost aruncat în închisoare. După ce a fost eliberat, a încercat să-și reocupe scaunul episcopal, dar fără să reușească. A murit în jurul anului 1711.

Calendar ortodox 24 aprilie 2021. Rugăciune către Sfântul Iosif Mărturisitorul

Iosife, Părintele nostru, care eşti înconjurat de marele şi sfântul sobor de ierarhi şi de preoţi şi de monahii dreptcredincioşi din Maramureş, care aţi apărat şi aţi păstrat lumina cea curată a credinţei adevărate şi acum staţi în faţa Prea Sfintei Treimi şi vă rugaţi pentru fiii binecredincioşi din episcopia voastră, cu smerenie ne închinăm şi vă rugăm ocrotiţi-ne cu rugăciunile voastre cele bineplăcute lui Dumnezeu, pe prunci îi apăraţi, pe tineri îi binecuvântaţi, pe bărbaţi îi întăriţi, pe femei le miluiţi, pe bătrâni şi pe bolnavi mângâiaţi, iar noi toţi pentru binefacerile voastre vom cînta lui Dumnezeu întotdeauna: Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Citeste si Preot sucevean, la căpătâiul bolnavilor de Covid din spital: „Patru genţi port în mașină – geantă Covid, geanta non-Covid pentru cronici, pentru maternitate și pentru ceilalți bolnavi”

Iosife, Părintele nostru, nume prea luminat, pe care l-a purtat şi Iosif cel preafrumos fiul lui Iacob, icoana lui Hristos şi Iosif cel drept, logodnicul Maicii Domnului şi ocrotitorul cel mare al Fiului lui Dumnezeu, cu credinţă şi cu umilinţă îţi pomenim numele şi-ţi cinstim râvna cu care te-ai luptat pentru credinţa ortodoxă a maramureşenilor. Dumnezeu pentru aceasta te-a încununat cu cununa sfinţeniei şi a nemuririi, iar noi nu uităm suferinţele tale, chinurile pe care le-ai îndurat în temniţa cea întunecoasă şi grea, în care te-au aruncat duşmanii Bisericii lui Hristos din Maramureş şi din Ardeal, pentru toate acestea ne plecăm în faţa arhieriei tale şi zicem: Iosife, Părintele nostru, bucură-te, că Hristos te-a primit în curţile Sale şi în soborul marilor ierarhi şi mărturisitori ortodocşi din Maramureş şi Ardeal.

Calendar ortodox 24 aprilie 2021. Rugăciune către Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei

Pe sfinții lui Dumnezeu Ierarhi Iorest și Sava, trăitori cu adevărat ai smereniei călugărești și purtători ai darurilor cerești, care au pus credința cea dreptmăritoare mai presus de toate cele vremelnice și au îndurat chinuri și moarte pentru apărarea legii noastre strămoșești și pentru încurajarea poporului nostru dreptcredincios, cu laude să-i cinstim.

Voi, care ați odrăslit din Biserica dreptmăritoare din Transilvania și care acum vă bucurați de mărirea mucenicilor și a mărturisitorilor lui Hristos, primiți rugăciunea noastră și mijlociți pentru noi înaintea Bunului și Milostivului Dumnezeu, Celui în Treime preamărit. Ocrotiți, cu rugăciunile voastre, lumea care vă cinstește pe voi, ca pe niște stâlpi neclintiți ai dreptei credințe.

Rugați-vă Domnului ca să întărească unitatea și dragostea de credință dintre frați, să reverse harul păcii în inimile tuturor, să ferească turma credincioșilor de toată reaua întâmplare, ca într-un cuget și într-un glas să preamărim pe Cel ce este Dătătorul darurilor și Mântuitorul nostru.

Privegheați și vă rugați pentru noi ca, izbăviți fiind, prin mijlocirile voastre, de cursele celui rău, lupta cea bună a mântuirii să o ducem în toate clipele vieții noastre și să rămânem neclintiți în dreapta credință a moșilor și strămoșilor noștri.

Rugați-vă Domnului ca să trimită grabnicul Său ajutor tuturor celor dreptcredincioși, care aleargă la sprijinul vostru mijlocitor, în toate cererile pentru mântuire și pentru cele de folos în viața de acum și în cea viitoare, pentru ca fiecare din noi, dobândind cele ce sunt spre binele nostru, să mărim pe Preabunul Dumnezeu, Cel întreit închinat: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!


loading...
Partenerii noștri