Calendar ortodox 27 august 2023. Mucenicul Fanurie, Sfântul care li se arată celor ce cu credinţă i se roagă. Rugăciunea care se rosteşte la vreme de îndoială

Anual, pe 27 august, Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Fanurie. Numele Fanurie, în limba greacă, înseamnă „cel ce arată” și din acest motiv este considerat protectorul celor care au pierdut lucruri.

26 aug. 2023, 17:05
Calendar ortodox 27 august 2023. Mucenicul Fanurie, Sfântul care li se arată celor ce cu credinţă i se roagă. Rugăciunea care se rosteşte la vreme de îndoială

Sfântul Fanurie mai este cunoscut ca Sfântul-„Arătare”, căci cei cu credinţă mare, îl pot vedea pe sfânt atunci când i se roagă. Sfântul Fanurie îţi descoperă calea de urmat la vreme de îndoială.

Sărbători religioase 27 august 2023

Ortodoxe: Sfântul Fanurie

Greco-catolice: Sf. cuv. Pimen; [Sf. Monica, mama Sf. Augustin]

Romano-catolice: Ss. Monica **; Cezar de Arles, ep.

Calendar ortodox 27 august 2023. Cine a fost Sfântul Fanurie

Sfântul Fanurie s-a născut în insula greceasscă Rodos, însă nu există informaţii despre data nașterii sale. După moartea tatălui său, mama se dedă unei vieţi păcătoase, potrivit crestinortodox.ro

Când Fanurie descoperă acest lucru, decide să fugă în pustie. Primește botezul și revine după un timp în orașul său natal. Între timp, mama sa murise.

Revine în pustie și duce o viață aspră, mâncând o dată la trei zile. Prin rugăciune, a reuşit să vindece numeroşi surzi, orbi, botezându-i și învățându-i iubirea de Hristos. Cu toate că săvârșise atâtea minuni, este nevoit să părăsescă cetatea, din cauza ideilor răspândite de păgâni care susţineau că minunile săvârșite de el nu sunt făcute cu ajutorul lui Dumnezeu, ci al demonilor.

Ajunge în Egipt, unde o readuce la viață pe fiica regelui. În urma acestei minuni, împăratul și slujitorii săi au cerut să se boteze. După o vreme, vrăjitorii din Egipt s-au ridicat împotriva lui Fanurie. Sfântul este supus la multe chinuri: i s-au tăiat mâinile și degetele de la picioare, urechile, i s-au smuls dinţii, a fost bătut cu pietre, iar în cele din urmă i s-a tăiat capul.

Moaștele Sfântului Fanurie au fost descoperite de câțiva păstori, în jurul anului 1500, într-o peșteră.

Turta Sfântului Fanurie

În ziua cinstirii Sfântului Fanurie, se obişnuieşte să se împartă turte săracilor, amintind de turtele Sfântului care prin ele făcea milostenie pentru iertarea sufletului mamei sale.

Turta se face de nouă ori și se împarte numai săracilor, iar după ajutorul primit, se face pentru sfântul.

Calendar ortodox 27 august 2023. Rugăciune către Sfântul Fanurie ca să-ţi descopere calea la vreme de îndoială

Către tine, Sfinte Mucenice Fanurie, înălţându-ne gândurile, noi păcătoşii cu umilinţă şi cu căldură te rugăm: caută dintru înălţimea cea plină de slavă a cerurilor, unde, prin viaţa ta Sfântă şi prin chinurile tale muceniceşti pentru Hristos, ţi-ai dobândit sălăşluire veşnică, şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, pătimirile, necazurile, amărăciunile şi strâmtorile noastre.

Şi te roagă cu îndrăzneala pe care ai agonisit-o, către Stăpânul tău ceresc şi Dumnezeul nostru, să ne ierte păcatele pe care cu ştiinţă şi cu neştiinţă, pururea, ca nişte robi nevrednici săvârşim, şi să nu se mânie pe noi până în sfârşit, pentru puţinătatea dragostei noastre faţă de El şi faţă de aproapele nostru; ci să fie pururea plin de milostivire faţă de noi şi să îndepărteze de la noi toată suferinţa şi durerea, toate patimile şi necazurile, toate amărăciunile şi strâmtorile, zidind în noi cuget curat, ca să putem rupe cu viaţa noastră de păcat de până acum, şi privind la ceruri, să ne înflăcăram de dorul de a deveni şi noi bineplăcuţi lui Dumnezeu.

Aşa, Sfinte Mucenice Fanurie, fii povăţuitorul şi îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieţii, pentru ca urmând pilda credinţei şi a dragostei tale faţă de Hristos, să ne învrednicim de darurile tale, pentru iubirea de oameni şi binecuvantarea Marelui nostru Dumnezeu; şi trecând dintru această viaţă pământească, să ne bucurăm, laolaltă cu tine şi cu toţi cei bineplăcuţi din veac ai Domnlui, de împărăţia cea nesfârşită a cerurilor şi de partea celor drepţi, ca împreună cu toţi şi înconjuraţi de cereştii îngeri, să aducem slavă, cinste şi închinăciune lui Dumnezeu Celui slăvit în Treime, în vecii vecilor. Amin!