Calendar ortodox 5 septembrie 2023. Sfântul Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, ocrotitori ai mamelor şi copiilor. Rugăciune pentru iertarea păcatelor și mântuirea familiilor creștine

Pe 5 septembrie, credincioşii îi prăznuiesc pe Sfântul Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sfântului Ioan Botezătorul. Cei doi sfinţi sunt grabnic ajutători ai femeilor care nu pot face copii şi, de asemenea, sunt ocrotitori ai mamelor şi pruncilor.

04 sept. 2023, 17:07
Calendar ortodox 5 septembrie 2023. Sfântul Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, ocrotitori ai mamelor şi copiilor. Rugăciune pentru iertarea păcatelor și mântuirea familiilor creștine
Sfântul Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta

Sărbători religioase 5 septembrie 2023

Ortodoxe: Sfântul Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta

Greco-catolice: Sf. pf. Zaharia, tatăl Înaintemergătorului

Romano-catolice: Sf. Tereza de Calcutta, călug.

Calendar ortodox 5 septembrie 2023. Cine au fost Sfântul Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta

Sfântul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, a fost preot la Templul din Ierusalim pe vremea împăratului Cezar August, potrivit crestinortodox.ro. În acea vreme, Ierusalimul era condus de Irod cel Mare, cel care a ordonat uciderea copiilor nou-născuţi.

Pe când slujea la Templul din Ierusalim, lui Zaharia i s-a arătat îngerul Gavriil care i-a vestit că Elisabeta, soția lui, îi va naște fiu, ca răspuns la rugăciunile lor. Însă lui Zaharia i-a fost imposibil să-l creadă pe înger pentru că atât el, cât şi soţia lui erau înaintaţi în vârstă.

Pentru îndoiala sa, este pedepsit cu muţenia. Rămâne mut până după naşterea fiului său, când îi va scrie acestuia numele pe o tăbliță.

Când Irod a poruncit ca toți pruncii din Betleem să fie uciși, în speranța că printre aceştia se va afla şi Hristos, Elisabeta s-a ascuns cu Ioan într-o peșteră. Irod știa de nașterea minunată a lui Ioan și pentru că ajunsese să creadă că acesta ar putea fi Mesia, le poruncește soldaților să-l caute și să-l omoare. Pentru că soldații nu l-au găsit pe Ioan, Irod a poruncit ca preotul Zaharia să fie înjunghiat în locul fiului sau.

Se crede că Zaharia ar fi fost ucis înaintea altarului. Potrivit unei inscripții din secolul al IV lea, descoperită în 2003, moaștele Sfântului Zaharia se găsesc în Ierusalim, la Yad-Avshalom, alături ce cele ale lui Simeon cel Bătrân.

La patruzeci de zile după uciderea lui Zaharia, a murit și Elisabeta. Ioan a rămas în pustie, hrănit de înger și păzit de Dumnezeu, până în ziua în care s-a arătat la Iordan.

Calendar ortodox 5 septembrie 2023. Rugăciunea Sfântului Zaharia pentru iertarea păcatelor și mântuirea familiilor creștine

Cu haina preoţiei fiind îmbrăcat, înţelepte, după Legea lui Dumnezeu jertfa primită, după cuviinţa preoţiei, ai adus, Sfinte Zaharia.

Şi ai fost luminător şi văzător al celor de taină, semnele darului întru tine purtând lămurit, preaînţelepte. Şi cu sabia ai fost omorât în Biserica lui Dumnezeu, proorocule al lui Hristos. Cu Înaintemergătorul roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Cu sfinţenie după Lege slujind lui Dumnezeu, Sfinte Zaharia şi proorocind că din Fecioară Se va Întrupa Hristos prin Duhul Sfânt, te-ai arătat lumii stâlp de lumină, răsărind din înălţimea dreptăţii, care luminează toată lumea şi îndreptează spre calea păcii picioarele noastre, precum ai zis; pe Cel Ce mântuieşte neamul nostru.

De Dumnezeu Dăruită, Preacurată Binecuvântată, roagă-te neîncetat împreună cu puterile cele de sus, cu proorocii şi cu toţi sfinţii pentru noi, Celui Ce S-a născut din tine, pentru milostivirea îndurărilor, ca să ne dea nouă îndreptare mai înainte de sfârşit, curăţire păcatelor şi îndreptare vieţii, ca să aflăm milă.

Acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin!