CALENDAR BACALAUREAT 2017, SCHIMBĂRI MAJORE. Vezi când încep primele probe şi când se afişează rezultatele

Publicat: Miercuri, 14 Septembrie 2016 20:31 // Actualizat: Miercuri, 14 Septembrie 2016 22:14 // Sursa: romaniatv.net

CALENDAR BACALAUREAT 2017. Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat miercuri calendarul examanelui de Bacalaureat 2017. Potrivit calendarului, primele probe ale examenului naţional încep pe 6 iunie, iar rezultatele finale se vor afişa pe 10 iulie. 

BACALAUREAT 2017. Anul viitor, examenul naţional de Bacalaureat va începe mai devreme, potrivit ordinului publicat miercuri de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Astfel, înscrierile pentru sesiunea de vară vor avea loc în perioada 22-26 mai 2017, faţă de 30 mai-3 iunie cum a fost anul acesta. Prima probă va fi susţinută pe 6-7 iunie 2017, faţă de 13-15 iunie cum a fost în 2016. Rezultatele finale se vor afişa pe 10 iulie 2017, faţă de 16 iulie 2016. Ca urmare şi sesiunea de toamnă va avea loc mai devreme, respectiv în perioada 11-14 iulie se vor face înscrierile, iar pe 27 iulie se pot înscrie candidaţii care au promovat corigenţele.

BACALAUREAT 2017. Potrivit ordinului postat de oficialii din Educaţie, vor fi susţinute întâi probele scrise şi apoi cele orale, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 6 septembrie 2017 faţă de 1 septembrie cum a fost anul acesta.

CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2017

Sesiunea iunie-iulie 2017

 • 22 - 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a
 • 6 - 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 • 8 - 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 9, 12 - 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 • 14 - 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 26 iunie 2017 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă
 • 27 iunie 2017  Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă
 • 28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă
 • 30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
 • 5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
 • 6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
 • 10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2017

 • 11 - 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 • 27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
 • 21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă
 • 22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă
 • 23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă
 • 24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
 • 25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 • 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 • 30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
 • 1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
 • 2 - 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
 • 6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale

BACALAUREAT 2017. La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afişare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afişare a rezultatelor. VEZI AICI regulament organizare şi desfăşurare examen bacalaureat naţional – 2017

Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoastere si echivalare si cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiate pe parcursul învatamântului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificarile ulterioare.

Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din România, finalizate cu Diploma de acces general în învatamântul superior german si Diploma de bacalaureat, sectii care functioneaza în baza Acordului dintre Guvernul României si Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea în domeniul scolar, se desfasoara în conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului în vederea obtinerii Diplomei de acces general în învatamântul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educati, cercetarii si inovarii nr. 5.262/2009 privind sectiile/scolile speciale germane din România, finalizate cu Diploma de acces general în învatamântul superior german si Diploma de bacalaureat.

Vezi si: Noi specializări- programe de studii de licenţă în anul universitar 2016-2017

Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti asigura dotarea cu camere de supraveghere video si audio functionale a salilor în care se desfasoara probele examenului de bacalaureat national, a salilor în care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor în care se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise.

BACALAUREAT 2017. Pâna la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judetene/comisia municipiului Bucuresti iau toate masurile, în colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor salilor de examen cu camere
functionale de supraveghere video si audio.

BACALAUREAT 2017. În vederea asigurarii desfasurarii corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementarilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen si comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti verifica, prin sondaj, înregistrarile audio-video din salile de examen, dupa încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori în cazul în care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrarile din toate salile de examen din centrul respectiv.

Daca, în urma verificarilor mentionate mai sus, se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor privitoare la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia masurile ce se impun, care pot merge pâna la eliminarea candidatilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunta comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti, care propune eventualele masuri de sanctionare si anunta, dupa caz, Comisia Nationala de Bacalaureat.

BACALAUREAT 2017. Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen si de evaluare, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unitati scolare decât cele din care provin candidatii arondati centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2).

BACALAUREAT 2017.Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precadere din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluarii, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au îndeplinit corespunzator atributiile, care au savârsit abateri, respectiv au fost sanctionate. Art.9.

În procesul de evaluare initiala a lucrarilor scrise si de rezolvare a contestatiilor, în cazul în care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obtinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneala rosie, de catre profesorii evaluatori, dupa ce este verificata concordanta cu borderourile individuale, si se semneaza de acestia. Nota finala se trece pe lucrare, în prezenta profesorilor evaluatori, de catre presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculeaza nota finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire si semneaza.

În cazul în care diferenta între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori numiti de presedintele comisiei. Nota rezultata în urma reevaluarii este nota care se trece pe lucrare si reprezinta nota finala. Sub nota semneaza cei patru evaluatori si presedintele comisiei. Numarul pachetului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior.

Dupa încheierea evaluarii si deschiderea lucrarilor, presedintele comisiei de contestatii analizeaza notele acordate dupa reevaluare, în comparatie cu cele acordate initial.

BACALAUREAT 2017. În situatia în care se constata diferente de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea initiala si cele de la contestatii, presedintele comisiei de contestatii numeste o a treia comisie formata din alti doi profesori cu experienta, altii decât cei care au evaluat initial lucrarile în centrul de contestatii.

Reevaluarea se va face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectând cu strictete baremul de evaluare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia comisie este nota finala a comisiei de contestatii.

Nota definitiva, acordata în conformitate cu procedura mentionata la alin. (1), (2) si (3) nu mai poate fi modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.

Candidatii care depun contestatii completeaza si semneaza o cerere tipizata în care se mentioneaza faptul ca nota initiala se poate modifica, dupa caz, prin crestere sau descrestere, prin nota acordata la contestatii.

INTERZIS CU GHIOZDANE, MANUALE, TELEFOANE

Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa introduca în salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii având obligatia de a lasa obiectele mentionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia de bacalaureat în acest scop.

Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) în sala stabilita de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiti în examen.

Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa aiba, în salile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbracaminte sau încaltaminte, în penare si altele asemenea sau în bancile în care sunt asezati în salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, însemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidatilor sa aiba, în salile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbracaminte sau încaltaminte, în penare si altele asemenea, sau în bancile în care sunt asezati în salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidati ori cu exteriorul.

Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa comunice între ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidati sau cu exteriorul.

Candidatii care încalca regulile mentionate mai sus vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Încalcarea regulilor mentionate mai sus va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati „eliminati din examen”, fara posibilitatea recunoasterii, în sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. Acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor doua sesiuni la care candidatii „eliminati din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fara luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

BACALAUREAT 2017. Înainte de începerea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice legate de organizarea si desfasurarea corecta a examenului de bacalaureat si prevederile alin. (1)-(7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

BACALAUREAT 2017. Pentru candidatii care au sustinut examenul de bacalaureat în alt judet, completarea diplomei se face de catre secretarul unitatii de învatamânt la care candidatul a sustinut si promovat examenul de bacalaureat.

Diploma va fi semnata de secretarul unitatii de învatamânt la care candidatul a sustinut si promovat examenul de bacalaureat si de catre presedintele din centrul de examen la care candidatul a sustinut probele. Exceptie fac absolventii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat, sesiune speciala, pentru care diploma de bacalaureat este eliberata de unitatea de învatamânt pe care au absolvit-o. 

Directia Generala Învatamânt Preuniversitar, Directia Minoritati, Directia Generala Învatamânt Superior, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de învatamânt duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Vezi si: Veste bună pentru elevii care au dat anul acesta Evaluarea Naţională şi examenul de Bacalaureat. Vezi câţi bani primesc cei cu media 10

loading...
2 Comenteaza // Vezi comentarii
Loading...
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
08 dec 14:14
Răspunde | Votează email 0 email
REGINA GOMEZ
BINE ATI VENIT LA COMPANIA DE ÎMPRUMUT FINANCIAR REGINA
* Căutați investiții sau împrumuturi personale?
* Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile și pentru a plăti datoriile?
* Aveți nevoie de împrumut de afaceri fără stres și aprobare rapidă
* Ați fost respins de alte instituții financiare

Nu căutați mai mult pentru că sunteți acum în locul potrivit.
"REGINA FINANCE" este aici pentru a pune zâmbetul financiar pe fata ta,
Contactați-ne prin e-mail la: ([email protected]).

Oferim toate tipurile de împrumuturi de orice valoare la o rată a dobânzii superlativă. Capitalul nostru este garantat și sigur, fericirea clienților noștri este forța noastră, suntem o companie de împrumut reputate, legitime și acreditate. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar.
Contactați-ne prin e-mail la: ([email protected]).
17 oct 20:45
Răspunde | Votează email 0 email
Julia simon
Buna tuturor,
Numele meu este Julia Simon din Marea Britanie, Birmingham Vreau să folosesc acest suport pentru a sfătui pe toată lumea să vă aducă aminte la obținerea unui împrumut aici, am cerut un împrumut de aproximativ 120.000 de lire de la o femeie din Turcia și am pierdut aproximativ 52.000 de lire sterline fără luând împrumuturi, au cerut din nou și din nou costul, plătesc aproape 52 de lire sterline încă nu am primit un împrumut, mi-au fost arătate de două ori câte două femei diferite în Germania, voi continua să păstrez speranța în Dumnezeu Atotputernic că voi întâlni persoana potrivită într-o zi, pentru că am fost respinsă de bancă aici, la Birmingham.

Dumnezeu să fie gloria, am întâlnit un prieten care tocmai a solicitat un împrumut și a obținut împrumutul fără stres, așa că mi-a prezentat-o ​​doamnei Augusta Ibramhim, CEO Gurantee Trust Loan și am aplicat pentru 150.000 de lire s-au gândit a fost o glumă și o fraudă, dar am primit împrumutul meu în mai puțin de 24 de ore doar 2% fără garanții. Sunt foarte fericit pentru că am fost salvat de a deveni sărac
așa că am sfaturi tuturor oamenilor de aici, care au nevoie de împrumuturi pentru a contacta
Doamna Augusta Ibramhim prin e-mail: [email protected]

Puteți să mă contactați dacă aveți nevoie de alte informații prin e-mail: [email protected]

Încă o dată vă mulțumesc tuturor că ați citit mărturia mea și că Dumnezeu poate continua să ne binecuvânteze pe toți și să ne dea viață lungă și prosperitate
1
EUR
4.8359
RON
10 Aug
noapte 19 °
zi 33 °
Ultimele joburi adaugate
24 H