Care este valoarea bursei de studiu în 2023. Ce condiţii trebuie să îndeplinească elevii pentru a primi banii

Elevii care au rezultate bune în acest an școlar 2022-2023, dar și cei cu situații financiare dificile beneficiază de burse de merit, de studiu, de performanță sau de burse sociale.

01 feb. 2023, 19:00
Care este valoarea bursei de studiu în 2023. Ce condiţii trebuie să îndeplinească elevii pentru a primi banii

În anul şcolar 2022-2023, valoarea bursei de studiu pentru elevii care îndeplinesc toate condiţiile este 150 de lei. Pentru a putea obține această sumă, elevii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii.

Citiți și: Elevii navetiști care au primit decont parțial pot cere acum despăgubiri

Potrivit legislației, statul român oferă acest ajutor financiar elevilor care provin din familii cu venituri minime și care au rezultate bune la învățătură, iar scopul acordării acestor burse de studiu este pentru a le oferi elevilor susţinere financiară.

Elevii trebuie să aibă media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior pentru a primi această bursă.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească elevii pentru a primi bursa de studiu

Astfel, acestă bursă de studiu va fi acordată următoarelor categorii de elevi:

– provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie si care se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:

 1. Au obținut media anuală generala de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 20 de absente nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasele a V-a si a IX-a;
 2. Au obținut, in clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu si au acumulat cel mult 20 de absente nemotivate in anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a;
 3.  Au obținut media de admitere in învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 si au acumulat cel mult 20 de absente nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a, conform portalinvatamant.ro

Ce acte necesare sunt necesare pentru a obține bursă de studiu în 2023

Pentru a obține bursă de studiu, în 2023, elevii trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă următoarele acte:

 • Cerere în care să se regăsească media generală pe anul școlar anterior și nota 10 la purtare confirmate de diriginte;
 • Copie după carte identitate a elevului și a părinților;
 • Copie după certificatul de naștere al fraților și surorilor (care sunt în sistemul de învățământ preuniversitar sau universitar la zi);
  Copie certificat divorț părinți (unde este cazul) cu adeverința sau declaratie notariala a sumei primita ca pensie alimentară (daca nu este specificata în sentința divorț);
 • Adeverință salariu a părinților cu veniturile nete din ultimele trei luni anterioare începutului de an școlar/semestru;
 • Declarație de la notariat pentru părinții care nu sunt salariați, din care să reiasă că nu au avut venituri în ultimele 3 luni;
 • Certificat de la Administratia Financiară din raza teritorială pentru alte venituri impozabile, pentru ambii părinți;

Citiți și: Burse 2023. Se majorează bursele de performanţă, dar nu pentru toţi elevii