Cât e taxa la medicină. Taxele pe care le plătesc studenţii care nu au prins loc la buget la UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, UMF Iaşi şi UMF Braşov

Examenul de admitere la studiile de licență la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca a avut loc în 23 și 24 iulie. Anul acesta, au concurat 1.721 de candidaţi pentru 680 de locuri la buget şi 315 locuri cu taxă. Cele mai căutate specializări au fost Radiologie și Imagistică, Medicină, Tehnică Dentară, Asistență Medicală Generală și Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare medicală. 40 de candidați au fost admiși cu nota 10.

26 iul. 2022, 11:32
Cât e taxa la medicină. Taxele pe care le plătesc studenţii care nu au prins loc la buget la UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, UMF Iaşi şi UMF Braşov

S-au afișat rezultatele la admitere la UMF Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca. Anul acesta, au concurat 1.721 de candidaţi pentru 680 de locuri la buget şi 315 locuri cu taxă. Cele mai căutate specializări au fost Radiologie și Imagistică – cu 4,4 candidați pe un loc la buget, Medicină – cu 3,23 candidați pe un loc la buget, Tehnică Dentară – cu 2,51 candidați pe un loc la buget, Asistență Medicală Generală – 2,36 candidați pe un loc la buget, iar la Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare medicală concurența a fost de 2,32 candidați pe un loc fără taxă. În total, la Facultatea de Medicină s-au înscris 1.432 de candidați, iar la Facultățile de Medicină Dentară și Farmacie s-au înscris 186, respectiv 103 candidați.

Examenul de admitere a constat într-o probă unică, scrisă, în limba română, în sistemul grilă, cu durata de 2 ore.

Rezultatele examenului au fost făcute publice pe site-ul universităţii şi afișate la avizierele de pe str. Victor Babeș nr. 8. Rezultatele finale, după contestații, se vor afișa în data de 26 iulie, iar candidații declarați admiși își vor putea confirma locul în perioada 29 iulie – 12 august.

Citeşte şi: REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ CLUJ 2022. Cu ce medii s-a intrat la buget

 

Ce taxe vor achita studenţii care nu au prins loc la buget la UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Conform graficelor prezentate de conducerea UMF Iuli Haţieganu, cele mai mari taxe le vor plăti studenţii din anii I şi II, respectiv 10.000 lei pe an. Taxa de şcolarizare scade în următorii patru ani la 8.100 lei.

TAXA DE ŞCOLARIZARE ANUALÃ pentru STUDENŢI CU TAXĂ – CARE SUSŢIN EXAMEN SCRIS DE ADMITERE, NIVEL DE STUDII LICENŢÃ

Plata taxei de şcolarizare se poate efectua integral sau în două tranşe egale:
Scadenţă tranşa I: 17 octombrie 2022
Scadenţă tranşa II: 17 februarie 2023

Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea îşi rezervă dreptul să perceapă penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. În cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa de şcolarizare şi penalizările aferente, se vor face demersuri pentru exmatricularea studenților debitori.

Decizia de exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului. Reînmatricularea se face prin decizia rectorului, după plata taxei de de reînmatriculare în sumă de 300 lei/an. Studentul trebuie să achite taxele de şcolarizare aferente anului de studiu în care se înmatriculează, conform Regulamentului de activitate didactică în ciclul de licenţă.

Taxa pentru prima prezentare fizică la susţinerea examenului de licenţă este inclusă în taxa de şcolarizare.

Taxa pentru repetarea examenului de licenţă este de 300 lei.

Ca o comparaţie, la UMF Carol Davila din Bucureşti, studenţii care nu au prins loc la buget aveau de plătit taxe de plătit taxe de până la 15.000 lei pe an.

Pentru anul universitar 2022 – 2023 nu au fost afişate încă taxele.

Citeşte şi: REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ 2022. La Braşov, 24 de candidaţi pe loc. La Carol Davila, NU s-au ocupat locurile la buget

 

TAXA DE ȘCOLARIZARE ANUALÃ pentru cetăţenii statelor membre ale UE, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene:

 

La UMF Iaşi, cea mai mare taxă la locurile cu plată este de 8.500 lei pe an.

Taxe pentru anul universitar 2022-2023 la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi

 • Taxa de studii la specializarile: Medicină, Medicină Dentară anul I -II 8.500 lei
 • Taxa de studii la specializarile: Medicină, Medicină Dentară anii III-VI 7.500 lei
 • Taxă de studii la specializarea Farmacie 7.500 lei
 • Taxa de studii la specializările cu 240 credite (durata studiilor 4 ani) anii I-II 5.500 lei
 • Taxa de studii la specializările cu 240 credite (durata studiilor 4 ani) anii III-IV 5.000 lei
 • Taxa de studii la specializările cu 180 credite (durata studiilor 3 ani) 4.000 lei
 • Taxa studii – masterat 1.500 lei/semestru

Taxa studii an complementar an terminal pentru specializările Medicina, Medicina Dentara și Farmacie (după alinierea la planul de învățământ, cu maximum 15 credite restante) – 2.500 lei

Taxa studii an complementar an terminal la specializările cu 240 credite (după alinierea la planul de învățământ, cu maximum 15 credite restante) – 1.800 lei

Taxa studii an complementar an terminal la specializările cu 180 credite (după alinierea la planul de învățământ, cu maximum 15 credite restante) – 1.500 lei

Taxele se plătesc conform prevederilor contractului de studii, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de învăţământ, astfel:
Tranşa I – maximum 14 octombrie 2022
Tranşa II – maximum 20 ianuarie 2023
Tranşa III – maximum 02 iunie 2023

Cuantumul tranșelor este:
• la specializările Medicină, Medicină Dentară anii I-II: tranșa I – 3000 lei, tranșa II – 3000 lei, tranșa III – 2500 lei.
• la specializările Medicină, Medicină Dentară anii III-VI și Farmacie: tranșa I – 2500 lei, tranșa II – 2500 lei, tranșa III – 2500 lei
• la specializările cu 240 credite (durata studiilor 4 ani) anii I-II : tranșa I – 2000 lei, tranșa II – 2000 lei, tranșa III – 1500 lei.
• la specializările cu 240 credite (durata studiilor 4 ani) anii III -IV : tranșa I – 2000 lei, tranșa II – 1500 lei, tranșa III – 1500 lei.
• la specializările cu 180 credite (durata studiilor 3 ani): tranșa I – 1500 lei, tranșa II – 1500 lei, tranșa III – 1000 lei.
Art. 4. Taxele pentru an complementar an terminal, se plătesc până la 14 octombrie 2022.

 

Taxele la Facultatea de Medicină din Braşov: 

 • Licență Medicină 6000 lei/an (Zi)
 • Licență Asistență medicală generală 4500 lei/an (Zi)
 • Licență Balneofiziokinetoterapie 4500 lei/an (Zi)
 • Licență Laborator clinic 3500 lei/an (Zi)
 • Masterat 4000 lei/an