Ce acte sunt necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia. RomaniaTV.net îţi oferă toate informaţiile necesare eliberării actului de identitate.

11 feb. 2014, 08:18
Ce acte sunt necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul persoanei fizice puse sub interdicţie, a reprezentantului său legal, potrivit OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în luna octombrie 2011.

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea cărţii de identitate?

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– certificatul de naştere al solicitantului, original şi copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei, această sumă fiind actualizată în funcţie de rata inflaţiei, cu avizul Consiliului Concurenţei;

– timbru fiscal în valoare de 4 lei sau documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (valoare ce se poate actualiza prin hotărâre de Guvern).

Pe lângă actele menţionate, mai sunt necesare şi alte documente, în funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărţii de identitate, precum şi de starea civilă a solicitantului, astfel:

În cazul persoanelor căsătorite/divorţate/văduve:

– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

– hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, după caz, original şi copie;

– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie.

În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate:

– un document oficial cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii.

CITEŞTE ŞI Vrei LOC DE PARCARE de reşedinţă? Află ce documente sunt necesare şi până când poţi depune cerere

În situaţia în care solicitantul nu posedă toate documentele necesare eliberării unei cărţi de identitate, acestuia i se eliberează o carte de identitate provizorie. Cartea provizorie de identitate se eliberează în următoarele situaţii:

– când persoană fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;

– în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Pentru acest tip de document, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, dar nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

Pentru a obţine cartea de identitate provizorie, cetăţenii vor prezenţa următoarele documente:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– documentele pe care solicitantul le poate prezenţa, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovadă numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţa, original şi copie (documentele sunt prezentate mai sus, n,red.);

– 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la baza;

– chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 leu;

– timbru fiscal/ chitanţă reprezentând contravaloarea taxei de timbru – 4 lei.