Vrei LOC DE PARCARE de reşedinţă? Află ce documente sunt necesare şi până când poţi depune cerere

Primăriile de sector din Capitală au început să reînnoiască contractele de închiriere a locurilor de parcare de reședință şi să primească cererile bucureştenilor care vor să obţină un loc pentru autoturism. RomaniaTV.net îţi oferă toate informaţiile legate de documentaţia necesară pentru obţinerea unui loc de parcare şi data limită a depunerii cereilor, în fiecare sector din Bucureşti.

23 ian. 2014, 10:12
Vrei LOC DE PARCARE de reşedinţă? Află ce documente sunt necesare şi până când poţi depune cerere

SECTOR 1

Locuitorii Sectorului 1 își pot reînnoi contractele de închiriere a locurilor de parcare de reședință până pe 31 martie 2014.

Pentru a închiria un loc de parcare de reședință, bucureștenii din Sectorul 1 trebuie să depună următoarele acte:

-cerere de închiriere, disponibilă AICI

-copie după actul de identitate al solicitantului cu domiciliul în imobilul respectiv

-copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului pe care îl deţine

-plan topografic de situație scara 1:500 cu amplasamentul locului de parcare solicitat.

Documentația pentru reînnoirea contractului încheiat în anul 2013 se depune la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1, din B-dul Poligrafiei nr. 4.

Dacă până la data de 31 martie 2014, cetățenii care au avut contract de închiriere a unui loc de parcare pe anul precedent nu își manifestă intenția de a-l reînnoi, Administrația Domeniului Public Sector 1 poate atribui locul de parcare respectiv oricărei persoane interesate.

Taxa pentru un loc de parcare de reședință este de 76,65 lei/loc/autoturism/an.

Atribuirea locurilor în parcările de reşedinţă se face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) Se poate aloca numai un loc de parcare/ apartament;

b) Se pot atribui numai pentru autoturisme;

c) Se pot atribui numai persoanelor cu domiciliul ( înscris în actul de identitate) în imobilul aferent parcajului;

d) Se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personală, pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de leasing şi pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat.

Persoanele cu handicap vor avea prioritate la atribuire.

SECTOR 2

Locuitorii Sectorului 2 își pot reînnoi contractele de închiriere a locurilor de parcare de reședință până pe 31 martie 2014.

Pentru a închiria un loc de parcare de reședință, bucureștenii din Sectorul 2 trebuie să depună următoarele acte:

Cerere de închiriere, disponibilă AICI

-Certificat de Înmatriculare sau Cartea de Identitate Vehicul (în original) ;

-Cartea sau Buletinul de Identitate (în original) ;

-Contract de Leasing pentru persoană fizică (unde este cazul) ;

-Contract de Comodat (unde este cazul) pentru autovehicule de firmă sau încredinţate spre folosinţă de către altă persoană fizică.

Taxa de parcare pentru anul 2014 se achită în primul trimestru, la sediul Direcţiei Venit Buget Local Sector 2, din Şos. Electronicii nr. 44 sau prin mijloacele puse la dispoziţie de instituţie (poştă, internet banking, P.O.S.).

Pentru anul 2014, taxa de parcare este în funcţie de zonă:

-Zona A -77 lei

-Zona B -59 lei

-Zona C -47 lei

-Zona D -38 lei

SECTOR 3

Locuitorii Sectorului 3 își pot reînnoi contractele de închiriere a locurilor de parcare de reședință până pe 31 martie 2014.

Acte necesare obţinerii unui loc de parcare de reşedinţă sunt:

– cerere adresată Domnului Primar

– 2 formulare tip cerere pentru loc de parcar, disponibile AICI

– buletin de identitate / carte de identitate – copie si original

– talonul masinii- copie si original.

Documentația pentru reînnoirea contractului încheiat în anul 2013 se depune la Direcţia Utilitati Publice Sector 3 din Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 3-5, parter, cam. 9, 19, 20.

Taxa pentru inchirierea locului de parcare variza în funcţie de zonă:

-zona A – 77 lei/an

-zona B – 58 lei/an

-zona C – 47 lei/an.

Sediile unde se pot face plăţi sunt: str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3-5, Str. Sf. Vineri nr. 32, str. Câmpia Libertăţii nr.36, toate oficiile poştale şi sucursale CEC de pe raza sectorului 3.

SECTOR 4

Contractele de inchiriere a locurilor de parcare se reînnoiesc anual, până la data de 31 martie, numai după achitarea taxei aferente ocupării locului, la unul dintre sediile Direcţiei Generale de Taxe şi Impozite Locale Sector 4:

– str. Niţu Vasile nr. 50 -54, program de lucru cu publicul în zilele de luni, între orele 8.30 – 18.30 şi marti, joi, vineri între orele 8.30 – 16.30;

– Sos. Olteniţei nr. 37 – 39, programul de lucru cu publicul fiind în zilele de luni, marţi, miercuri, vineri între orele 8.30 – 16.30, iar joi, în intervalul 8.30 – 18.30;

– Calea Şerban Vodă, programul de lucru fiind de luni, marţi, joi, vineri, între orele 8.30 – 16.30 şi miercuri, de la 8.30 la 18.30.

Pentru a închiria un loc de parcare de reședință, bucureștenii din Sectorul 4 trebuie să depună următoarele acte la Registratura Serviciului Parcări, din str. Străduinţei nr.1:

– cerere tip eliberată de către Serviciul Parcări cu sediul în str. Străduinţei nr.1, avizată de către preşedintele Asociaţiei de proprietari, unde solicitantul îşi are domiciliul;
– cartea de identitate a solicitantului, cu domiciliul la adresa unde solicită loc de parcare;
– certificatul de înmatriculare al autoturismului;
– contractul de leasing (dacă este cazul);
– contractul de comodat (dacă este cazul);
– certificatul fiscal eliberat de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, care să ateste că solicitantul nu figurează cu debite restante către bugetul local al Sectorului 4, pentru anii anteriori încheierii contractului.

Taxele pentru închirierea unui loc de parcare diferă în funcţie de zonă:

ZONA A (Splaiul Unirii, Bulevardul Libertatii, Dimitrie Cantemir, Marasesti, Gheorghe Sincai, Tineretului, Vacaresti, Serban Voda, Oltenitei, intre Eroii Revolutiei si Piata Sudului), tariful este de 76, 65 lei/ an.

ZONA B (Sura Mare, Giurgiului, Drumul Gazarului, Luica, Constantin Brancoveanu, Turnu Magurele, Obregia, Emil Racovita, Nitu Vasile, Soseaua Berceni, Oltenitei, intre Piata Sudului si Ion Iriceanu), tariful este de 58, 4 lei /an.

ZONA C (imparatul Traian, Minca Dumitru, Melinesti, Bocaccio, Crisul Alb, Targul Frumos si Ghimpati ), tariful este 47, 45 lei /an.

SECTOR 5

Locuitorii Sectorului 5 își pot reînnoi contractele de închiriere a locurilor de parcare de reședință în perioada 09 ianuarie- 31 martie.

Pentru a închiria un loc de parcare de reședință, bucureștenii din Sectorul 5 trebuie să depună următoarele acte:

– cerere de atribuire. Aceasta trebuie să conţină datele personale ale solicitantului precum şi semnătura şi ştampila administratorului/preşedintelui asociaţiei de locatari/proprietari prin care se certifică faptul că solicitantul locuieşte la acea adresă. La sediul Primăriei puteţi obţine gratuit un formular tipizat de cerere.
– o copie a cărţii de identitate (buletin de identitate) a solicitantului;
– o copie a certificatului de înmatriculare a autoturismului (talon auto).
– după caz, se vor ataşa copii ale contractului de leasing purtând numele utilizatorului sau a contractului de comodat auto.

Plata taxei pentru locurile de parcare de reşedinţă din Sectorul 5 se realizează la sediul ADP sector 5 din Str. Sf. Elefterie, nr. 47 – 49.

Achitarea taxei de parcare se efectueaza cu prezentarea obligatorie a următoarelor documente:

-talon auto (persoana fizica) în original şi copie şi, după caz, copie contract de leasing cu numele utilizatorului sau copie contract de comodat auto încheiat între părţi;

-buletin de identitate/carte de identitate a solicitantului având adresa de domiciliu situată în arealul parcajului de reşedinţă în original şi copie (după caz contract de vânzare-cumpărare locuinţă).

CITEŞTE ŞI Noi locuri de parcare în sectorul 6 al Capitalei

SECTOR 6

Pentru prelungirea contractului de închiriere a parcării de reşedinţă, cetăţenii din sectorul 6 trebuie să plătească la Serviciul Public de Finanţe Publice Locale Sector 6 taxa de parcare pe anul 2014, până pe 31 martie. Taxa de parcare poate fi achitată şi în două rate, o rată până pe 31 martie şi una până pe 30 septembrie.

Pentru a închiria un loc de parcare de reședință, bucureștenii din Sectorul 6 trebuie să depună următoarele acte:

a) cerere-tip, care poate fi procurată AICI
b) copie BI/CI
c) copie talon autoturism cu ITP valabil;
d) contract de comodat în original (dacă este cazul)
e) certificat de atestare fiscală din care să reiasă că solicitantul nu are debite datorate bugetului local pe anul 2013

Atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă poate fi solicitată pe întreaga perioadă a anului în curs.

Valoarea taxei de parcare se calculeaza în funcţie de zonă:

– pentru zona A, tariful este de 77 lei/an;

– pentru zona B, tariful este de 58 de lei;

– pentru zona C, tariful este de 47 de lei;

-pentru zona D, tariful este de 37 de lei.

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc de parcare de reşedinţă, cetăţenii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să aibă adresa de domiciliu într-un imobil situat în arealul parcării;
– să înregistreze la ADP Sector 6 o cerere tip;
– să facă dovada, prin prezentarea în original a cărţii de identitate a vehiculului sau a certificatului de înmatriculare, a dreptului de proprietate asupra unui vehicul funcţional a cărei masă să nu depăşească 3,5 tone.