Ce CONTRIBUŢII trebuie să plătească OBLIGATORIU la CASS persoanele care NU obţin venituri din salarii

Persoanele care nu obțin venituri din salarii, pensii, indemnizaţii, trebuie să plătească contribuții de sănătate raportate la salariul minim pe economie, a stabilit ANAF. Depunerea declaraţiei în vederea stabilirii CASS este obligatorie pentru anumite categorii de persoane fizice. 

10 oct. 2016, 15:00
Ce CONTRIBUŢII trebuie să plătească OBLIGATORIU la CASS persoanele care NU obţin venituri din salarii

„Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 din Codul Fiscal (salarii, pensii, chirii, indemnizații etc.) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate astfel: lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe țară, și au obligația să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declarația, sau la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declarației, aplicând cota individuală de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe țară”, se arată într-un comunicat al ANAF transmis, luni. 

Astfel, persoanele amintite anterior, precum şi cele care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară, pot opta să plătească CASS lunar sau doar la momentul la care au nevoie de serviciile medicale.

În situaţia în care vor alege prima variantă, cea a plăţii lunare, românii fără venituri vor proceda astfel:

vor achita contribuţia la sănătate în procent de 5,5% din salariul minim brut pe economie pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive.
La valoarea actuală a salariului minim brut pe economie, de 1.250 de lei, rezultă o contribuţie lunară de 68,75 lei/lună, ceea ce înseamnă un total de 825 de lei într-un an (68,75 lei x 12). Cu alte cuvinte, aceasta este suma pe care vor fi nevoiţi să o scoată din buzunare cei ce vor opta pentru variantă amintită.

Cei ce vor alege cea de-a doua variantă, respectiv cei ce vor plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate doar la momentul la care vor apela la serviciile medicale din sistemul public de sănătate, vor proceda în următorul fel:

vor achita suma de 481,25 lei, adică echivalentul a 5,5% din şapte salarii minime pe economie (68,75 lei, reprezentând contribuţia lunară x 7). 

VEZI AICI DOCUMENTUL ANAF. 

De asemenea, persoanele fizice care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse, sub salariul minim brut pe economie, și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuției se suportă din alte surse, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții, respectiv cu aplicare cotei individuale (5,5%) la salariul minim brut pe economie.

„Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se face fie lunar, până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declarației, fie la data depunerii declarației, în funcție de opțiunea exercitată de persoana fizică”, se mai arată în comunicatul ANAF.


loading...