Cea mai puternică rugăciune care se spune în Săptămâna Luminată. Îți va îndeplini toate dorinţele şi te va scăpa de necazuri

Săptămâna luminată este prima săptămână care urmează după Învierea Domnului. În tradiția greacă se mai numește și Săptămâna reînnoită (Diakaimsimos) pentru că întreaga creație este reînnoită prin Domnul Iisus Hristos. Se termină în duminica următoare, numită Duminica Tomii.

16 apr. 2023, 10:14
Cea mai puternică rugăciune care se spune în Săptămâna Luminată. Îți va îndeplini toate dorinţele şi te va scăpa de necazuri
Cea mai puternică rugăciune care se spune în Săptămâna Luminată. Îți va îndeplini toate dorinţele şi te va scăpa de necazuri

Cea mai puternică rugăciune care se spune în Săptămâna Luminată. Se spune că în această săptămână se deschid cerurile, iar cei care își doresc cu ardoare un anumit lucru pot să îl obțină. În aceste zile nu este bine să muncești, iar rugăciunea trebuie pusă pe primul loc.

Citeşte şi: Controverse legate de lumina sfântă de la Ierusalim. Teoria fosforului alb, care se aprinde în contact cu aerul

Rugăciunea pe care este bine să o spui în Săptămâna Luminată:

„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie. Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei dăruieşte-mi-l mie, sluga Ta. Aşa, Doamne Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu. Că binecuvântat eşti Tu în vecii vecilor. Amin!

Cel ce a înviat din morți, Hristos Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale și ale Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.

Bine ești cuvântat, Stăpâne Atotțiitorule! Care ai luminat ziua cu lumina de soare și noaptea ai strălucit-o cu raze de foc. Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei și a ne apropia de începuturile nopții. Ascultă rugăciunea noastră și a tot poporului Tău. Și ne iartă tuturor păcatele noastre cele de voie și cele fără de voie.

Primește rugăciunile noastre cele de seară și trimite mulțimea milei Tale și a indurărilor Tale peste moștenirea Ta. Ocroteste-ne cu sfinții Tăi îngeri. Înarmează-ne cu armele dreptății Tale. Îngrădește-ne cu adevărul Tău. Păzește-ne cu puterea ta. Mântuiește-ne de toată primejdia, de tot vicleșugul celui potrivnic. Și ne dăruieste în această seară cu noaptea ce vine și toate zilele vieții noastre desăvârșit, cu pace, fără de păcate, fără sminteală și fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, care Ți-au plăcut din veac. Amin!

Citeşte şi: Învierea Domnului 2023. Tradiţii şi superstiţii în dimineața zilei de Paște