Cine poate cumula pensia cu salariul sau alte venituri. Care sunt excepțiile

Pensionarii sistemului public de pensii, indiferent de categoria de pensie pe care o primesc, pot cumula pensia cu alte venituri, în anumite condiții.

13 mart. 2023, 15:04
Cine poate cumula pensia cu salariul sau alte venituri. Care sunt excepțiile
Ce categorie de români va ieși la pensie în 2023

Pensia cumulată cu salariul sau alte venituri din drepturi de autor sau din drepturi de proprietate intelectuală reprezintă o oportunitate pentru români de a-și crește veniturile. Totuși, deși legea oferă această oportunitate, nu toate tipurile de pensii pot fi cumulate cu salariul sau cu alte surse de venit.

 

Cine poate cumula pensia cu salariul sau alte venituri

Cumulul de pensie cu alte venituri înseamnă ca o persoană care beneficiază de o pensie acordată din fondul public de pensii obține venituri și din alte surse (pensii sau venituri salariale).

Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii stabilește că persoanele care beneficiază de anumite tipuri de pensii acordate din bugetul asigurărilor publice au dreptul să realizeze prin lege cumul pensie cu salariul sau cu alte venituri, dacă îndeplinesc anumite condiții.

Citește și: Se schimbă taloanele de pensie. De ce nu le mai aduce poştaşul

 

Legilația prevede că PENSIONARII SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII, indiferent de categoria de pensie de care beneficiază, POT CUMULA PENSIA cu venituri realizate din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.
I. 1.Pensionarii pentru limită de vârstă
și
2. Copiii, pensionari de urmaş (cu vârsta până la 16 ani, respectiv 26 de ani – dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii),

POT cumula pensia cu venituri obtinute:
din ACTIVITĂŢI DEPENDENTE, aşa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.
din ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.
II. 1. Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, precum şi pensionarii de urmaş încadraţi în gradul I sau II de invaliditate;

2. Pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parţiale,
și
3. Soţul supravieţuitor, incadrat in gradul I si II de invaliditate,  beneficiar al unei pensii de urmaş,

POT cumula pensia cu  venituri obținute din activităţi INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţi DEPENDENTE,  indiferent de nivelul acestora, CU EXCEPȚIA:
veniturilor obținute în baza unui contract individual de muncă;
veniturilor obținute în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
veniturilor obținute de persoane care desfășoară activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.
III. 1. Pensia de invaliditate gradul III de invaliditate;

2. Pensia de urmaș a copilului încadrat în gradul III de invaliditate,

Pot cumula pensia cu venituri obținute din activități independente astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţi DEPENDENTE (dacă nu se depăşește jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă) obținute :

în baza unui contract individual de muncă;
în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
de persoane care desfășoară  activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

IV. Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, cu exceptia celui incadrat in gradul I si II de invaliditate

POATE cumula pensia cu venituri obținute din activităţi INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, precum și  din activităţi DEPENDENTE (dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat):

în baza unui contract individual de muncă;
în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
ca urmare a desfășurării unei  activități în funcţii elective sau care este  numit în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi în calitate de membru cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.
V. Consilierii locali/județeni pot cumula veniturile obținute din această calitate cu orice categorie de pensie.

Citește și: Un nou tip de pensie în România. Cine are dreptul să o acceseze

 

Situații pentru care legislația NU permite cumulul pensiei cu alte venituri

I.  Pensia anticipată parțială/pensia anticipată NU se cumulează cu venituri obținute:

în baza unui contract individual de muncă;
în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
de persoane care desfășoară activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.
II. 1. Pensia de invaliditate gradul I sau II
și
2. Pensia de urmaş gradul I sau II de invaliditate,

NU se cumulează cu venituri obținute:

în baza unui contract individual de muncă;
în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
de persoane care desfășoară activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.
III. 1. Pensia de invaliditate gradul III
și
2. Pensia de urmas a copilului încadrat în gradul III de invaliditate,

NU se cumulează cu venituri obținute:
în baza unui contract individual de muncă;
în baza unui raport de serviciu(funcționar public);
de persoane care desfășoară  activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.
!!!  Pentru situațiile de mai sus, non-cumulul acționează atunci când se depăşește jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv. Această regulă NU se aplică consilierilor locali/județeni !!!
IV. Pensia de urmaș a soţului supravieţuitor încadrat în gradul I sau II de invaliditate NU se cumulează cu venituri obținute:

în baza unui contract individual de muncă;
în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
de persoane care desfășoară activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.
V. 1. Pensia de urmaș a soțului supraviețuitor –  dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;

2. Pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului
și
3. Pensia de urmaș a soţului supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani,

NU se cumulează cu venituri obținute:
în baza unui contract individual de muncă;
în baza unui raport de serviciu;
de persoane care desfășoară  activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.
!!!  Pentru situațiile de mai sus, non-cumulul acționează dacă veniturile obținute  depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.