Clotilde Armand nu are bani de gunoaie, dar insistă cu cadouri electorale: „Am pus în dezbatere publică regulamentul privind acordarea tichetului anticriză în valoare de 1.000 lei”

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, afirmă că proiectul privind acordarea ”tichetelor anticriză”, de 1.000 de lei, a fost pus în dezbatere publică, de acestea urmând să beneficieze circa 208.000 de persoane cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 1.

03 nov. 2022, 20:27
Clotilde Armand nu are bani de gunoaie, dar insistă cu cadouri electorale: „Am pus în dezbatere publică regulamentul privind acordarea tichetului anticriză în valoare de 1.000 lei”

Clotilde Armand a punctat că obiectivele acestor măsuri locale anticriză constau în creşterea eficienţei utilizării energiei, stimularea producerii locale de energie din surse regenerabile, creşterea gradului de conştientizare şi reducerea fenomenului de sărăcie energetică, precum şi îmbunătăţirea calităţii mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

”Am pus astăzi în dezbatere publică regulamentul privind acordarea tichetului anticriză în valoare de 1.000 lei pentru fiecare persoană majoră care are domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 1. După calculele specialiştilor din Primărie, de aceste tichete vor beneficia aproximativ 208.000 persoane. Bugetul estimat este de 208 milioane lei. Sunt bani pe care i-am economisit după ce am stopat contractele supraevaluate date de fostele administraţii locale către firmele de partid. Fiecare cetăţean din Sectorul 1 va simţi în buzunarul său unde sunt economiile făcute de noi şi poate estima care a fost dimensiunea corupţiei pe care am găsit-o aici”, a arătat Clotilde Armand, joi, într-o postare pe Facebook.

Astfel, tichetul valoric va putea fi folosit exclusiv pentru achiziţionarea de la operatorii economici participanţi de: echipamente, soluţii, materiale şi servicii pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor, îmbunătăţirea eficienţei energetice a echipamentelor, inclusiv a aparatelor electrocasnice, instalarea de surse de energie regenerabilă locale, precum şi pentru certificarea performanţei energetice a clădirilor.

”Pentru evitarea oricărui dubiu, tichetul va putea fi folosit de către persoanele fizice, individual sau prin asociere, în familie sau la nivel de locuinţe colective. Potrivit Regulamentului de acordare a tichetelor elaborat de către specialiştii administraţiei locale, prin locuinţă colectivă se înţelege “un grup de locuinţe/apartamente având mai mulţi proprietari diferiţi, amplasate într-o singură construcţie rezidenţială (bloc, casă etc)”. Înscrierea în acest program se va face prin accesarea unei aplicaţii informatice („Platforma”) care urmează să fie disponibilă pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 1. Toate detaliile privind înscrierea sunt detaliate amănunţit şi sunt disponibile în conţinutul regulamentului supus dezbaterii publice”, a precizat Clotilde Armand.

Ea a prezentat condiţiile acordării acestor tichete şi a explicat că se pot înscrie în acest program persoanele care:

Citeşte şi: Nicuşor Dan, prima reacţie după ce i-a fost săltată maşina de pe o stradă din Bucureşti: „Nu era abandonată, dar nu am mai circulat o lună sau două”

a) Au vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data înscrierii în Platformă.

b) Sunt cetăţeni români sau cetăţeni membri ai unui stat membru al Uniunii Europene şi au, după caz: (I) domiciliul  în Sectorul 1 al Municipiul Bucureşti la data înscrierii sau (II) au reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti la data înscrierii, după cum rezultă din viza de flotant aplicată cel târziu la data de 01.11.2022.

c) Au un buletin/carte de identitate valabil/ă în momentul înscrierii în Platformă.

d) Nu au calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, de Primar sau de Viceprimar al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti sau de soţ/soţie, rude ori afini până la gradul I inclusiv, cu acesta/aceasta, în momentul transmiterii solicitării de înscriere.

Perioada de înscriere este de maxim 6 luni calendaristice de la data intrării în vigoare a Măsurilor, în limita bugetului alocat. Carnetele de tichete vor  fi  expediate  prin  poştă/curier  la  adresele  de domiciliu/ reşedinţă/ corespondenţă ale Participanţilor, cu semnătura de primire pe Scrisoarea de transport. Important: un participant la acest program nu poate cumula mai multe carnete de tichete, acesta fiind beneficiarul unui singur carnet de tichete.

Tichetul este utilizabil exclusiv de către Beneficiar, în baza actului de identitate, în limita valorii acestuia, în perioada de valabilitate a tichetului. Tichetul nu este transmisibil. Măsurile se vor aplica până la data de 15 Noiembrie 2023.

Este interzisă folosirea tichetelor în scopul achiziţionării altor bunuri sau servicii decât cele prevăzute în Regulament, precum şi vânzarea acestora către terţe persoane fizice sau juridice.

Potrivit primarului, tichetele vor putea fi folosite numai la operatorii economici prevăzuţi în lista care va fi afişată pe Platforma online, fiind descrise condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un operator economic pentru a participa la acest proiect.

Regulamentul va sta în dezbatere publică 30 de zile lucrătoare, potrivit legii, până în 14 decembrie 2022 şi poate fi consultat aici.

Persoanele interesate, societatea civilă, specialiştii în domeniul energiei pot trimite propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, privind acest proiect de act normativ, până în data de 14 noiembrie 2022 pe adresa de e-mail [email protected], prin poştă (Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, Bucureşti) sau pot fi depuse la Registratura Generală a Primăriei Sectorului 1.

”Consilierii locali PNL şi PSD au distrus principalul program de combatere a crizei energetice pe care l-am elaborat. Este vorba despre proiectul “Termoficare de la Soare” căruia i-au redus aplicabilitatea la două blocuri. Pentru că nu puteam să las cetăţenii Sectorului 1 să facă faţă singuri celei mai mari crize energetice cu care se confruntă Europa si să fie astfel victimele jocurilor politice meschine făcute de către consilierii PNL şi PSD, am elaborat această măsură anticriză”, a susţinut Clotilde Armand.

Citeşte şi: Petre Daea, ministrul Agriculturii: „Nu există cauze obiective care să justifice creșterea prețurilor la alimente!”. Ce as are în mânecă „Nea Petrică”