Comisia Europeană propune triplarea fondurilor alocate politicilor de mediu

Comisia Europeană propune alocarea unor fonduri de 3,2 miliarde euro, în perioada 2014-2020, pentru un nou program pentru mediu și politici climatice - LIFE. Noul program propus se va baza pe succesele înregistrate de actualul program LIFE+, dar va fi reformat astfel încât să poată avea un impact mai mare, să devină mai simplu și mai flexibil și să dispună de un buget considerabil mai ridicat.

RomaniaTV.net
13 dec. 2011, 08:31
Comisia Europeană propune triplarea fondurilor alocate politicilor de mediu

„Programul LIFE este esențial pentru elaborarea unei politici de mediu mai bune și oferă sprijin tuturor persoanelor și organizațiilor care depun eforturi pentru ca legislația să aibă rezultate mai bune în domeniul mediului în Europa. Scopul reformei pe care suntem pe cale să o realizăm este de a amplifica impactul programului prin mobilizarea, în mod integrat, a sprijinului provenind din alte surse de finanțare”, a declarat comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik.

„În cadrul noului program, Comisia propune triplarea fondurilor alocate politicilor climatice. Acest lucru ne va permite să acordăm un sprijin mai substanțial strategiilor regionale care vizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon și creșterea rezistenței la schimbările climatice, precum și proiectelor climatice la scară mică, realizate de IMM-uri, de ONG-uri și de autoritățile locale. Prin intermediul programului LIFE, putem valorifica și alte fonduri europene și naționale în vederea combaterii schimbărilor climatice”, a precizat şi Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice.

Printre noile aspecte ale viitorului program LIFE se numără:

  • Crearea unui nou subprogram pentru politici climatice;

  • Definirea mai clară a priorităților în cadrul unor programe de lucru multianuale adoptate în consultare cu statele membre;

  • Noi posibilități de a implementa programe la scară mai largă prin „proiectele integrate” care ar putea contribui la mobilizarea altor fonduri ale UE, naționale și private în scopul atingerii obiectivelor de mediu sau climatice.

Subprogramul pentru mediu va sprijini eforturile realizate în următoarele domenii:

  • componenta „Mediu și utilizarea eficientă a resurselor” se va concentra asupra unor soluții mai inovatoare, menite să asigure o mai bună implementare a politicii de mediu și integrarea obiectivelor de mediu în alte sectoare;

  • componenta „Biodiversitate” va dezvolta bunele practici de a stopare a declinului biodiversității și va restabili serviciile ecosistemice, rămânând însă orientată în principal asupra sprijinirii siturilor Natura 2000, mai ales prin intermediul unor proiecte integrate coerente cu cadrele de acțiune prioritară ale statelor membre (descrise în noul document al Comisiei privind finanțarea programului Natura 2000);

  • componenta „Guvernanță și informare în domeniul mediului” va promova schimbul de cunoștințe, diseminarea bunelor practici și o mai bună conformitate cu normele, organizând, în paralel, campanii de sensibilizare.

Subprogramul pentru politici climatice cuprinde următoarele domenii:

  • componenta „Atenuarea schimbărilor climatice” se va concentra asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră;

  • componenta „Adaptarea la schimbările climatice” va pune accentul pe creșterea rezistenței la schimbările climatice;

  • componenta „Guvernanță și informare în domeniul climei” va pune accentul pe sporirea gradului de conștientizare, comunicare, cooperare și diseminare privind reducerea efectelor schimbărilor climatice și măsurile de adaptare la acestea.

Subvențiile pentru finanțarea proiectelor vor rămâne principalul tip de intervenție din cadrul programului. Va fi în continuare posibil să se acorde subvenții de funcționare ONG-urilor și altor organisme și, în plus, vor putea fi aduse contribuții la instrumente financiare inovatoare.

Programul LIFE va adopta proceduri mai simple și mai flexibile.

Comisia speră ca procedura de adoptare a propunerilor de către Parlamentul European și de către Consiliu să se încheie la timp pentru a putea fi incluse în următoarea perioadă de programare (2014-2020).

Programul LIFE face parte din propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, care stabilește cadrul bugetar și principalele orientări pentru Strategia Europa 2020. Comisia a decis să abordeze mediul și politicile climatice ca parte integrantă a tuturor instrumentelor și intervențiilor principalele și, în completarea abordării „integratoare”, propune continuarea programului LIFE, reglementat în prezent prin Regulamentul privind LIFE +. Prin combinarea integrării cu un instrument specific se urmărește mărirea coerenței și a valorii adăugate a intervenției UE.

Lansat în 1992, programul LIFE constituie unul dintre vârfurile de lance ale finanțării UE pentru mediu. Acesta a finanțat peste 3 500 de proiecte, contribuind cu 2,5 miliarde EUR la protecția mediului. Programul LIFE +, care a început în 2007 și va continua până în 2013 cu un buget ceva mai mare de 2,1 miliarde EUR, finanțează în principal subvenții (acestea acoperă 78% din bugetul LIFE +).

LIFE a jucat un rol semnificativ în implementarea celor mai importante acte legislative ale UE în domeniul mediului, cum sunt Directiva „Habitate”, Directiva „Păsări” și Directiva-cadru privind apa. Propunerile cu privire la noul program se bazează pe evaluarea experiențelor anterioare și pe rezultatele recentelor consultări publice. Acestea arată că proiectele de ecoinovare în domeniul schimbărilor climatice, al apei și al deșeurilor s-au bucurat de cel mai mare succes în privința beneficiilor directe obținute în materie de protecție a mediului.

VEZI PROPUNEREA AICI