Comisia SRI din Parlament: Serviciul a trimis informări la ministrul Sănătăţii care vizau Hexi Pharma

Din 2011 SRI a trimis 4 informări către ministrul Sănătăţii, preşedinţii Consiliilor judeţene Cluj şi Vâlcea şi prefectul judeţului Cluj care cuprind aspecte referitoare la calitatea necorespunzătoare a dezinfectanţilor utilizati în spitale, inclusiv a celor furnizaţi de Hexi Pharma.

18 mai 2016, 16:17
Comisia SRI din Parlament: Serviciul a trimis informări la ministrul Sănătăţii care vizau Hexi Pharma

„Pe durata anilor 2011-2016, perioadă vizată de verificările Comisiei, SRI a derulat o activitate continuă şi consecventă de informare a beneficiarilor legali din plan central şi local. Informările transmise au vizat atât chestiuni de natură strategică, cât şi probleme concrete, prin semnalări punctuale la nivel decizional-operational.
   

Astfel, în intervalul menţionat, SRI a pus la dispoziţia factorilor de decizie de la nivel central – preşedinţilor României, prim-miniştrilor, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, miniştrilor Sănătăţii, altor miniştri şi responsabili din domeniul securităţii naţionale – 115 documente de informare vizând infecţiile intraspitaliceşti sau care abordează şi subiectul infecţiilor nosocomiale, iar beneficiarilor de la nivel local – prefecţilor şi preşedinţilor de consilii judeţene din majoritatea judeţelor ţării – 388 de documente de informare vizând acest subiect.       

Unele dintre aceste informări au vizat acţiuni ale unor societăţi comerciale, inclusiv ale SC HEXI PHARMA CO SRL”, arată un comunical al comisiei parlamentare de control a SRI.        

Citeşte şi: Dosarul Hexi Pharma. Poliţiştii au ridicat documente de la mai multe spitale din Bucureşti

SRI a transmis organelor de aplicare a legii un număr de 22 de documente de informare, care cuprindeau indicii privind întrunirea elementelor constitutive ale unor infracţiuni. „Menţionăm faptul că, în momentul de faţă, conform comunicării publice, există în desfăşurare anchete ale organelor de urmărire penală”, subliniază serviciul.

 SRI a informat autorităţile despre Hexi Pharma          

În ceea ce priveşte, în mod specific, SC HEXI PHARMA CO. SRL: În perioada verificată, 2011 – 2016, au fost transmise 4 informări factorilor de decizie locali (preşedinţilor Consiliilor judeţene Cluj şi Vâlcea, respectiv prefectului judeţului Cluj) şi centrali (ministrului Sănătăţii), care cuprind aspecte referitoare la calitatea necorespunzătoare a dezinfectanţilor utilizaţi în unităţi spitaliceşti, inclusiv a celor furnizaţi de SC HEXI PHARMA CO SRL Bucureşti. Ulterior mediatizării acestui subiect, SRI a mai transmis două informări beneficiarilor la nivel central.

În planul acţiunilor de contracarare realizate de SRI:
                    – au fost remise organelor de aplicare a legii mai multe informări conţinând aspecte referitoare la: favorizarea firmei ca furnizor de materiale sanitare/dezinfectanţi şi acordarea de contracte preferenţiale; nerespectarea de către firmă a prevederilor caietului de sarcini şi lipsa conformităţii ofertelor; vicierea procesului de atribuire a contractelor, etc.
                   

Pentru completa informare a opiniei publice, precizăm că membrii Comisiei de control a activităţii SRI au avut la dispoziţie un inventar complet al tuturor documentelor de informare furnizate de SRI beneficiarilor din plan central sau local. Acest inventar cuprinde: numărul de înregistrare şi data emiterii fiecărui document, subiectul informării şi destinatarii la care a ajuns fiecare informare în parte.
                  

În prezent, SRI, prin autorităţile contractante (Direcţia Medicală şi Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”), nu are raporturi comerciale cu operatorul economic SC Hexi Pharma SRL. În intervalul 2011 – februarie 2016, unităţile sanitare menţionate au efectuat achiziţii directe, concurenţial, prin catalogul electronic din SEAP de la această societate comercială (în cuantum de aproximativ 10% din valoarea totală a dezinfectanţilor achiziţionaţi) cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice şi a reglementărilor specifice unităţilor sanitare. Relaţiile contractuale s-au încheiat ca urmare a unor neconcordanţe pe care instituţia le-a identificat.
                   

SRI nu are legături cu Hexi Pharma

În urma verificărilor efectuate la nivelul SRI, precizăm că nu au fost identificate niciun fel de alte legături între activitatea SRI şi SC HEXI PHARMA SRL, respectiv administratorii şi/sau acţionarii acesteia.

Având în vedere faptul că în momentul de faţă este în desfăşurare o anchetă penală şi, pe de altă parte, la nivelul obiectivului asumat de SRI „prevenirea/contracararea afectării grave a dreptului la ocrotirea sănătăţii” există operaţiuni în desfăşurare, menţionăm, spre informarea opiniei publice, următoarele:
                    1. conducerea SRI şi-a reiterat disponibilitatea de a oferi Comisiei amănunte suplimentare, după caz, despre problematica/subiectele supuse verificărilor Comisiei în condiţiile cadrului legal;
                    2. comunicarea publică a Comisiei este supusă aceloraşi condiţionalităţi legale.”, se mai arată în comunicatul Comisiei SRI din Parlament.