Concediu de odihnă 2023. Banii cuveniți pentru zilele libere cunvenite nu pot fi sub nivelul salariului de bază

Pe perioada concediului de odihnă, angajații primesc indemnizație de concediu de odihnă. Veniturile acordate pe perioada respectivă nu pot mai mici decât salariul de bază, plus alte adaosuri permanente, corespunzătoare perioadei în care, dacă nu ar fi fost în concediu, l-ar fi primit.

07 feb. 2023, 13:08
Concediu de odihnă 2023. Banii cuveniți pentru zilele libere cunvenite nu pot fi sub nivelul salariului de bază

Concediul de odihnă este un drept important al oricărui angajat. Conform prevederilor Codului Muncii, zilele de concediu neefectuate în anul 2022 se pot lua până la data de 30 iunie 2024.

Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.

Indemnizaţia de concediu de odihnă este calculată în Codul muncii ca medie zilnică a drepturilor salariale (adică salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent numai) din ultimele trei luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu, potrivit avocatnet.ro. Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu”, prevede codul muncii.

De exemplu, cum se calculează indemnizația de concediu pentru un angajat din construcții plătit la nivelul minimului pe economie care în decembrie avea 3.000 de lei salariul de bază brut, iar din ianuarie are 4.000 de lei ca urmare a creșterii valorii minime a salariului în acest sector.

Media pe lunile noiembrie, decembrie și ianuarie, când calculăm indemnizația pentru concediul din februarie, o să iasă sub nivelul salariului pe care acesta l-ar primi în mod normal în luna februarie. Totodată, nu am putea ajunge în paradigma în care angajatul plătit cu minimul pe economie să primească un venit sub nivelul minim.

Doar că angajatul nu va primi mai puțin decât i s-ar fi cuvenit dacă nu și-ar fi luat concediu de odihnă, în cazul acesta, pentru că fix Codul muncii îi oferă dreptul de a beneficia de o indemnizație care să nu fie mai mică decât salariul său:

„Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă”.

De asemenea, nu are relevanță că angajatul își ia acum concediul restant de un an. Indemnizația de concediu nu este influențată de faptul că angajatul nu beneficiază acum de zilele de concediu aferente anului curent, ci de cele restante din 2022 sau chiar 2021.